e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Pandemi döneminde işçi haklı fesih ile kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alabilir.

29.05.2020 06:20 | Güncelleme: 29.05.2020 06:20

Pandemi salgını sürecinde çalışanların haklı fesih hakkını kullanması taraflar arasında tartışma yaratmaya devam ediyor. İşverenin, işçinin eksik ücret almasına yol açan eylemleri, işçiye iş akdini feshetme hakkı verir. İşçi bu durumda kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alabilir. Habertürk ten Ahmet Kıvanç pandemi döneminde işçilerin haklı fesih nedenlerini açıkladı.

Pandemi döneminde işçi işveren arasında anlaşmazlıklar yoğunlaştı. 17 Nisan’da yürürlüğe giren işverene işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi veren ve işçinin bunu haklı fesih sebebi yapmasını kısıtlayan kanun dolayısıyla keyfi uygulamalar olduğu gözleniyor. Kimi işveren işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakkı olduğu halde bu hakkı kullanmak için uğraşmayıp daha düşük nakdi ücret desteğine mahkum ediyor. Kimi işveren kısa çalışma yaptırdığı işçisine, çalıştırdığı sürelerin parasını ödemiyor.

Kimi işveren pandemi dolayısıyla işleri daha da yoğunlaştığı için uzun süre çalıştırdığı işçilerine fazla mesai ücretini ödemiyor. Kimi işveren ise işleri bozulmayıp daha da arttığı halde işçinin ücretini eksik ödüyor.

 

Çalışanların bir kısmı işsiz kalma korkusu nedeniyle bu durumu çaresiz kabul ederken, bir kısmı da haklı iken haksız duruma düşecek eylemlerde bulunuyor.

Öncelikle, pandemi döneminde yapılan yasa değişiklikleri ile mevcut yasalardaki bu döneme özgü kuralları hatırlatmak istiyorum.

- Salgın nedeniyle faaliyetine tamamen ara verilen iş yerlerinde işveren sadece ilk hafta işçinin ücretinin yarısını ödemekle yükümlü. Örneğin, 16 Mart 2020 tarihinde faaliyet durdurulmuşsa işveren, 16 Mart’a kadar olan ücreti tam, 16 Mart’tan sonraki ilk 7 günün ücretini yarım öder. İşin tamamen durdurulduğu işyerinde ikinci haftadan sonra işverenin ücret ödeme yükümlülüğü yoktur.

- İşveren kısa çalışma ödeneğine (KÇÖ) başvurdu ise ödenek faaliyetin durdurulduğu tarihten değil, ikinci haftadan itibaren başlar. Son 3 yılda 450 gün primi bulunan ve son 60 gün hizmet akdi ile bir işverene bağlı çalışanlar ödenek alabilir.

- 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile üç önemli düzenleme yapıldı. Birincisi, işverene, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık hariç üç ay süreyle işçi çıkarma yasağı getirildi. İkincisi, işverene bu dönemde işçisini ücretsiz izne çıkarma hakkı tanındı. Üçüncüsü, ücretsiz izne çıkartılan fakat kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakkı olmayan, ya da 15 Mart’tan sonra işten çıkartılıp işsizlik maaşı alamayan kişilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği sağlandı.

- Nakdi ücret desteği, 17 Nisan’dan sonraki ücretsiz izin veya işsizlik süreleri için ödenecek. Dolayısıyla, nakdi ücret desteği alma hakkı bulunan kişilere 15 Mart – 17 Nisan tarihleri için ödeme yapılmayacak. Sadece 17 Nisan – 17 Temmuz tarihleri arasında ödeme yapılacak.

- Nakdi ücret desteği ile ilgili bir başka önemli husus da şudur: İşçinin kendi istek ve iradesi dışında işsiz kalması, yani işverenin haklı bir sebebe dayanarak işten çıkartmamış olması gerekiyor. İşten kendi ayrıldığı için işsiz kalanlar nakdi ücret desteği alamazlar.

ÜCRETİN ÖDENMEMESİ İŞÇİ İÇİN HAKLI FESİH SEBEBİDİR

İş Kanunu’nun 24. Maddesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıkları düzenleyen II. fıkrasının (e) bendine göre, işveren işçinin ücretini zamanında ve eksiksiz ödemekle yükümlü. İşveren bu yükümlülüğünü yerine getirmezse işçi iş akdini fesheder ve kıdem tazminatını alır.

Ücretsiz izne çıkartılan işçilerin bunu haklı fesih sebebi yapamayacaklarına ilişkin hüküm, ücreti eksik ödenen veya hiç ödenmeyen işçileri bağlamaz.

İŞÇİ İÇİN HANGİ DURUMDA FESİH HAKKI ORTAYA ÇIKAR?

İş Kanunu’nun verdiği bu hak kapsamında işçilerin haklı fesih yapabileceği durumları şöyle sıralayabiliriz:

- İşçinin kısa çalışma ödeneği alma hakkı var iken işverenin bu hakkı kullanmayıp doğrudan ücretsiz izne çıkartması işçi açısından ücret kaybıdır ve fesih hakkı doğar.

- Bir işyerinde haftalık çalışma süresinin bir kısmında kısa çalışma yaptırılıp, kalan kısmında çalışmaya devam edilebilir. Bu durumda işveren çalıştırdığı sürenin karşılığı ücreti tam olarak ödeyip, sigorta primini yatırması gerekir. İşverenin çalıştırdığı sürenin ücretini ödememesi haklı fesih sebebidir.

- Pandemi dolayısıyla iş yükü artan iş yerlerinde günlük fazla mesai 3 saati aşamaz. İşveren, fazla mesai ücretini ödemezse işçi açısından haklı fesih sebebi ortaya çıkar.

- İşverenin çalıştırdığı işçinin ücretini eksik ödemesi de işçi açısından haklı fesih sebebidir.

YAZILI İHTARDA BULUNUN

Çalışanların haklı iken haksız duruma düşmemesi için öncelikle noter aracılığıyla yazılı ihtarda bulunması gerekir. Bazı çalışanlar, yazılı ihtar yerine sözlü olarak talebini iletip örneğin, “Paramı vermezseniz işe gelmeyeceğim” şeklinde sözlü uyarının ardından işe gitmediklerinde haklı iken haksız duruma düşüyor. Çünkü bu durumda işveren işe devamsızlıktan haklı sebeple işçiyi çıkartabilir.

HAKLI FESİH İŞÇİYE NE KAZANDIRIR?

İş akdini haklı gerekçeyle fesheden işçi, iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla çalıştığı her yıl için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatını alır. Kendi istek ve iradesiyle işsiz kalmış olduğu için, son 3 yılda 600 gün prim ve son 120 gün hizmet akdi koşuluyla işsizlik maaşı bağlatır.


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
Güncel Mevzuat haberlerine ücretsiz üye olun!

Muhasebe Bültenlerimize abone olun tüm haber ve mevzuatlara anında ulaşın..

ABONE OL