e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Poşet Beyannamesi Uygulama Rehberi

09.04.2019 09:12 | Güncelleme: 19.04.2019 10:02

Geri Kazanım Katılım Payı POŞET Beyannamesi hakkında tüm bilmeniz gerekenler. Poşet Beyannamesi Nasıl, Kimler tarafından nereye ne zaman verilecek?

Kimler Zorunlu Poşet Bedeli Alacak? Ücret Alınmayacak, Kapsam Dışı Bırakılan Plastik Poşetler? Poşet Beyannamesinin “E-Beyanname Sistemin” den Gönderilmesi, Poşet Beyannamelerinin Verilme Süreleri, Poşet Beyannamesi Hangi Vergi Dairesine Verilecektir? Boş Poşet Beyannamesi Nasıl Verilir?, Plastik Poşet Kullanmayanlar Beyanname Verecekmi ?Süresinde Beyan Edilip Ödenmeyen Katılım Payının Tahsili, Katılım Payının Süresinde Beyan Edilmediğinin veya Eksik Beyan Edildiğinin Tespiti, Süresinden Sonra Verılen Poşet Beyannamesi, Poşet Beyannamesine İlişkin Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir?, Poşet Beyannamesinde Ceza Uygulaması, Poşet Beyannamesinde bilmeniz gereken tüm detaylar ve işlemler hakkında İstanbul SMMM Odasının hazırlmaış olduğu Poşet Beyannamesi Uygulama Rehberi tüm sorulara cevap oluyor.

Poşet Beyannamesi (Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi) Düzenleme Kılavuzu için tıklayınız...

Poşet Beyannamesinde Yasal Düzenleme

10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 2872 sayılı Çevre Kanununa eklenen ek 13 üncü madde ile plastik poşetlerin tüketiciye ücret karşılığı verilmesi hükmü getirilmiştir.

22.02.2019  tarihili  Resmi  Gazetede  yayımlanan  7166  sayılı  Kanun’la, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11. maddesi değıştirilerek;

Geri kazanım katılım paylarının, ürünün piyasaya sürüldügü/ithal edildiği tarihini izleyen ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veva kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyanı, beyan edilen katılım paylarının ödemesinin ise aynı ayın sonuna kadar yapılması hüküm altına alınmıştır.

04.04.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu Geri Kazanım Katılım Payı (POŞET BEYANNAMESİ) Beyannamesi Genel Tebliğinde, plastik poşetler için ödenecek geri kazanır katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

KİMLER ZORUNLU POŞET BEDELİ ALACAK?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 09.01.2019 Tarihinde yayımladığı "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" na göre

Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan (internet üzerimden satış) satışlar da dahil olmak üzere,
istisnasız tüm satış noktalarında;

(Aşağıda (2/a ) bendindeki ölçülerin üstün de TAŞIMAK AMACI İLE plastik poşet kullanan)

GIDA MALZ. YİYECEK- İÇECEK VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SATANLAR
TEKSTİL/ GİYİM / AYAKKABI GİBİ ÜRÜN SATANLAR
OYUNCAK SATANLAR
ELEKTRONİK CİHAZ SATANLAR, NALBURİYE MALZ. SATANLAR
UNLU MAMUL SATANLAR
YUKARIDAKİLERE BENZER ÜRÜN SATANLAR

Plastik Poşetlerden KDV dahil 25 Kuruş Ücret Almak Zorundadır. Alınan Ücret Den 15 Kuruşu Aşağıda Belirtilen Esaslara Göre Beyanname ile Beyan Edilerek Ödenecektir.

Plastik poşet nedir?

Plastikten yapılmış, satış noktalarında tüketicilere/kullanıcılara mal veya ürünleri TAŞIMA AMACI İLE temin edilen saplı veya sapsız poşetler olarak tanımlanmıştır.

Plastik dışındaki kağıt, bez gibi malzemelerden imal edilmiş poşetler kapsam dışındadır.

ÜCRET ALINMAYACAK, KAPSAM DIŞI BIRAKILAN PLASTİK POŞETLER :

Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 2 inci maddesinde kullanım alanları ve özellikleri bakımından;

a-Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında  olan, 500x350 mm  (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poçetler,

b-Plastik içeren malzemelerden, dokumak veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poçetler,

c-Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler,

ç- Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,

d- Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler, (kuru temizleme, lostra ve benzeri),

e- Kargo poşetleri,

f- Gümrüksüz mağazadan alman ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler,

g- Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler, kapsam dışında tutulmuçtur:

POŞET BEYANNAMESİ E-BEYANNAME SİSTEMİNDEN NASIL GÖNDERİLECEK?

Poşet beyannameleri GİB’e beyan sisteminden BDP programından 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi  beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi bulunan meslek mensupları tarafından gönderilecektir.

Diğer taraftan Beyanname ve bildirim göndermek için ŞİRKET adına alınan mükellefler bu şifre ile beyannameyi göndereceklerdir.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler içinde Esnaf odaları; defter beyan sisteminden poşet beyannamesini gönderecektir.

Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet veya sadece kâğıt, karton, tekstil (bez torba) plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (Poşet Beyannamesi) vermeyecektir.

Aynı şekilde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetleri tüketiciye/kullanıcıya temin eden satış noktaları da, bu poşetler için Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (Poşet Beyannamesi) vermeyecektir.

Poşet beyannamesi konusunda beyanname usulleri için VUK 352. Madde ve VUK Mükerrer Madde 355 hükümleri uygulanmaz. Poşet beyannamesi Damga Vergisine tabi değildir.

POŞET BEYANNAMESİ VERME SÜRELERİ;

Gelir Vergisi Mükellefleri;

Gelir Vergisi mükelleflerinin beyan dönemleri 3 AYLIK olarak belirlenmiştir.
3 aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

BEYAN DÖNEMİ

BEYANNAME VERME SON GÜN

ÖDEME SON
GÜN

OCAK-ŞUBAT-MART

24-NİSAN

30-NİSAN

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN

24-TEMMUZ

31-TEMMUZ

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL

24-EKİM

31-EKİM

EKİM-KASIM-ARALIK

24-OCAK

31-OCAK

Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinde, (Poşet Beyannamesi ) aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilecektir.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri;

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin beyan dönemleri AYLIK olarak belirlenmiştir. Aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

BEYAN DÖNEMİ

BEYANNAME VERME SON GÜN

ÖDEME SON GÜN

OCAK

24-ŞUBAT

28-ŞUBAT

ŞUBAT

24-MART

31-MART

MART

24-NİSAN

30-NİSAN

NİSAN

24 MAYIS

31-MAYIS

MAYIS

24-HAZİRAN

30-HAZİRAN

HAZİRAN

24-TEMMUZ

31-TEMMUZ

TEMMUZ

24-AĞUSTOS

31-AĞUSTOS

AĞUSTOS

24-EYLÜL

30-EYLÜL

EYLÜL

24-EKİM

31-EKİM

EKİM

24-KASIM

30-KASIM

KASIM

24-ARALIK

31-ARALIK

ARALIK

24-OCAK

31-OCAK

2019/ OCAK, ŞUBAT VE MART AYINA İLİŞKİN POŞET BEYANLARI NASIL VERİLECEK? TOPLUCA MI YOKSA AYRI, AYRI MI VERİLECEKTİR?

Kurumlar vergisi mükellefleri; 2019 Yılına ilişkin Ocak, Şubat ve Mart Ayları Poşet Beyannameleri ayrı, ayrı 24/Nisan/2019 Tarihine kadar verilecek, Ödeme ise 30/Nisan/2019 Tarihine kadar yapılacaktır.

Gelir vergisi mükellefleri; 2019 Yılına ilişkin Ocak, Şubat ve Mart Ayları Poşet Beyannameleri TEK BEYANANAME DE aylar itibari ile beyannamede gösterilerek topluca 24/Nisan /2019 Tarihine kadar verilecek, Ödeme  ise  30/Nisan/2019  Tarihine  kadar yapılacaktır.

Ocak ayı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş olan beyanların da bu Teblig hükümlerine göre verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir.muhasebe web
Bu kapsamda 24.04.2019 tarihine kadar beyan edilecek Ocak ayına ait katılım payları da vergi dairelerine veya vergi tahsilâtına yetkili bankalara ödenebilecektir.

POŞET BEYANNAMESİ HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERİLECEKTİR?

Geri Kazanım Kat hm Payı Beyannamesinin (Poşet Beyannamesi ) verileceği yetkili vergi dairesi;

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesidir.

Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi dairesidir.

BOŞ POŞET BEYANNAMESİ VERİLMESİ:

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini (Poşet beyannamesi) vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini BOŞ vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği  işaretlenerek  gönderilmesi gerekmektedir.

PLASTİK POŞET KULLANMAYANLAR BEYANNAME VERECEKMİ?

Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kâğıt, karton, tekstil (bez torba ) gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (Poşet beyannamesi) vermeyecektir.

SÜRESİNDE BEYAN EDİLİP ÖDENMEYEN KATILIM PAYININ TAHSİLİ:

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin süresi içinde verilmesine  rağmen  beyan edildiği ayın sonuna kadar katılım payının ödenmemesi hâlinde vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55’inci maddesi uyarınca düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile ve söz konusu alacağa vade tarihinden itibaren Kanunun 51’inci maddesi kapsamında gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle takip işlemlerine başlanılır.

KATILIM PAYININ SÜRESİNDE BEYAN EDİLMEDİĞİNİN VEYA EKSİK BEYAN EDİLDİĞİNİN TESPİTİ:

Geri kazanım katılım payı beyanlarına ilişkin bilgiler Gelir idaresi Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca  geri  kazanım  katılım payı beyannamesinin süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti hâlinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının her bir dönemi ayrı ayrı belirtilmek üzere tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerektiğine  ilişkin  yazı ilgiliye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tebliğ edilir.

Ayrıca söz konusu yazının bir örneği ile tebliğ edildiği tarihi içeren bilgi vergi dairesi ile paylaşılır. Bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi kabul edilerek vergi dairesince geri kazanım katılım payının takibine 6183 sayılı Kanunun 55’inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılır. Söz konusu alacak beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir.

SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN POŞET BEYANNAMESİ:

1)- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni süresinden sonra ödeme süresinden önce verilmesi hâlinde vade tarihi beyan edildiği ayın son günü kabul edilerek, geri kazanım katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak faiz ile birlikte aynı Kanuna göre tahsil edilir.

2)- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin beyan edilmesi gerektiği aydan sonra verilmesi hâlinde katılım payının, beyannamenin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi  gerekir. Bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi kabul edilecek süresinde beyan edilmeyen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir.

3)- 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi gereğince ilgiliye idari para cezası verilmesi için durum vergi dairesince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.

POŞET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DÜZELTME BEYANNAMESİ:

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda verilmesi esastır. Kanuni süresi içinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi  geçtikten  sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.

Daha önce verilen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu beyan dönemlerine münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi süresinde  verilmekle  birlikte  beyanname  verme süresi geçtikten sonra verilen düzeltme beyannameleri üzerine ödenmesi gereken katılım paylarına ilişkin işlemler yukarıdaki Süresinden Sonra Verilen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Bölümünde yer alan hükümlere göre işlem yapılması gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı tutarım azaltıcı mahiyetteki düzeltme beyannamesi verilmesi hâlinde bu beyannamelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili il müdürlüklerinden görüş istenilecek ve alınan cevaba göre gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır.

POŞET BEYANNAMESİNDE CEZA UYGULAMASI:

Plastik poşetler, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmemesi, ücretsiz temine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahîl edilememesi gerekmektedir.
Plastik poşet satıcıları Çevre ve Şehircilik Bakanlıgınca belirlenen 25 Kuruşun altında bir ücretle poşeti satması yasaklanmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler sırasında; Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 sayılı Kanun gereğince idari para cezası gerektirmesi hâlinde;

Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (g)  bendi  uyarınca  2019  yılında  18.037.-TL idarî para cezası,2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin  (z) bendi  uyarınca 2872  sayılı  Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım  katılım  payını  ödemediği  tespit  edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası, Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (z) bendinin (bb) alt bendi uyarınca depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10.-TL idari para cezası, uygulanır.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemine bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 2872 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi uyarınca 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.

Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenter ve kullananlar hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !