Poşet Beyannamesinde Uzatma 7166 Sayılı Kanun ile Resmileşti.

22.02.2019 06:19 |

Poşet Beyannamesi uzatma 7166 saylı Kanun ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Poşet Beyannamesi 26 Nisan 2019 tarihine uzatıldı.

Uzatıldı, kaldırıldı, KDV Beyannamesi ile verilecek derken Poşet Beyannamesi uzatması 7166 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayınlandı.

İlk Poşet Beyannamesi 26 Nisan Tarhinde verilecek?

7166 Sayılı Kanun ile değişikliğe uğrayan Poşet Beyannamesi ve Geri Kazanım Katkı Payı Ödemeleri Beyan şekli ve uygulama esasları Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek.

Ocak ve Şubat Ayı Poşet Beyannameleri Nasıl Verilecek?

Maliye Bakanlığı tarafından Poşet Beyannamesi verilme şekli ve uygulama esasları belirledikten sonra Poşet Beyan Bildirimi olan 26 Nisan 2019 tarihine kadar verilecek.  7166 sayılı Kanun ile 2872 sayılı çevre kanununa eklene geçiçi madde ile Poşet Beyannamesi ertelenmiş oldu.

MADDE 4 – 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Ek 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24/4/2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilir ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenir.”

Poşet Beyannamesinde yetki Maliye Bakanlığında

7166 Sayılı Kanun Poşet Beyannamesine son şekline belirlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verdi. Genel Görüş Poşet Beyannamesinin KDV Beyannamasine yeni bir satır eklenerek beyan edilmesi şeklinde. Buda Poşet Beyannamesi Mali Müşavirlerin üzerine bir angarya daha getirecek.

Poşet Beyannamesi Bildirim ve Uygulama Esasları

Maliye Bakanlığı 7166 Sayılı Kanuna eklenen 3. madde ile Maliye Bakanlığı Poşet Beyannamesi ve geri kazanım katkı payı beyan ve ödeme sürelerinde kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili kılındı.

Yetki ile Maliye Bakanlığı Poşet Beyannamesinde dönemler belirlemeye, şekil ve içerik olarak belirlenmesine, beyannamelerinde gönderilmesine ve Poşet Beyannamesini Kimlerin vereceğini, aynı zamanda Poşet Beyannamesinin kim tarafından veleceği konusunu belirleyecek.

Poşet Beyannamesi nereye verilecek?

Yine Maliye Bakanlığının açıklacağı usul ve esaslar ile poşet beyannamesinin nereye ve nasıl verileceği açıklığa kavuşacak.

7166 Sayılı Kanun Madde 3 ile Poşet Beyannamesinin nereye ve nasıl verileceği açıklanıyor.

"Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenir. "

Poşet Beyannamesinin zamanında verilmemesi

Poşet Beyannamesinin verilmemesi veya eksik beyan edildiği tespiti halinde öncelikle mükellefe Poşet Beyannamesi vermedeği veya katılım payını eksik ödedeği bir ay içerisinde tebliğ edilecek.

Gecikmeli olarak verilen Poşet Beyannamesi veya eksik beyan edilen katılım payı beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanunun 51. maddesine göre gecikme zammı oranında faiz yansıtılarak tahsil edilecek.

Poşet beyannamesinde Gecikme 7166 Sayılı Kanun Madde 3 ile düzenlendi.

"

 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenir. Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.”
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
TeşvikPlus SGK Teşvik Hesaplama Programı!

Cari ve Geçmiş Dönem SGK Teşviklerinizi TeşvikPlus sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

HEMEN İNDİR!