» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Prim Borçlusuna Düşük Faizli Erteleme

 
21.09.2020 06:26 | Güncelleme: 21.09.2020 06:26

Son zamanlarda ülke ekonomimizde yaşanan sıkıntılar nedeniyle işverenler vergi ve prim borçlarını ödemekte zorlanıyorlar.

Hiç kuşkusuz bunda en büyük etkenlerden birisi yaşanan pandemi süreci. Hal böyle olunca da siz okurlarımızdan sürekli olarak yeni bir yapılandırma kanunu çıkıp çıkmayacağı yönünde sorular alıyoruz. Kısa vadede hükümet tarafından böyle bir adım atılır mı bilemiyoruz ama mevcut hukuk sistemimizde herhangi bir yapılandırma kanununa gerek olmaksızın uyumlu işverenlerin prim borçlarını uygun şartlarda taksitlendirilmesi zaten mümkün. 

Uyumlu Borçluya Ayrıcalıklı Erteleme

6183 sayılı Kanun’un 48/A maddesine göre uyumlu borçlular için ayrıcalıklı prim ertelemesi söz konusu.

Buna göre bir kişinin uyumlu prim borçlusu sayılması için;

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunmalı.
Başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıl önce tescil edilmiş bir işyeri bulunmalı (diğer bir ifade ile 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü olmalı). 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartının sağlanıp sağlanmadığı hususu bağlı bulunulan il müdürlüğü ile sınırlı tutulacak olup başka bir ildeki işyerleri söz konusu şartın sağlanıp sağlanmadığı hususundaki araştırmaya dâhil edilmeyecektir.

Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prim belgeleri süresinde verilmiş olmalı (Düzeltme amaçlı prim belgeleri hariç). Başvuru tarihinden geriye doğru prime ilişkin belgelerin süresinde verilip verilmediğinin incelenmesinde borçlunun başvuruda bulunduğu ünitedeki borçlu bulunsun bulunmasın tüm işyerleri dikkate alınacaktır.

Borç, talep tarihinden geriye doğru son bir yıllık döneme ait olmalı. Dolayısıyla, söz konusu hükümden yararlanılabilmesi için tecil talep tarihi itibarıyla kapsamda yer alan alacaklardan vadesi 1 yılı geçmiş borcun bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca başvuru tarihi itibarıyla 6183 sayılı Kanunun 48 inci veya 48/A maddesine göre tecil ve taksitlendirme yapılmış ya da özel kanunlara göre borçlar yapılandırılmış ise söz konusu borçlar 1 yılın hesabında dikkate alınmaz.
Sigortalı çalıştırma yönünden faal işveren olunmalı veya borcun 4/b sigortalılıktan kaynaklanması halinde sigortalılık devam ediyor olmalı.

Yukarıdaki şartlar sağlanırsa borçlar 36 aya kadar taksitlendirilerek ödenebiliyor.
 
Çok Zor Durum ve Teminat Şartları Var 

Tüm prim borçlularına uygulanabilen 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki tecil uygulamasında olduğu gibi uyumlu prim borçlularına uygulanacak 48/A maddesindeki düzenlemede de çok zor durum ve teminat şartları var.

​Çok zor durum tespitinde 2018/39 sayılı SGK Genelgesi’nde yer alan rasyolar kullanılarak hesaplama yapılıyor. Söz konusu hesaplama mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler tarafından yapılabiliyor ve SGK’ya rapor olarak sunuluyor. Tabi ki SGK’nın rapordaki bilgileri teyit için kayıtları inceleme yetkisi bulunuyor.

6183 sayılı Kanun’un 48 inci maddedeki genel tecil uygulamasında teminat istenmesi için borcun 50 Bin TL’nin üzerinde olması gerekiyor ve bu durumda teminat miktarı 50 Bin TL’yi aşan kısmın yarısı kadar oluyor. Uyumlu prim borçluları için uygulanan 48/A maddesindeki uygulamada ise borç tutarı 500 Bin TL’yi aşmadığı müddetçe teminat istenmiyor. Bu tutarın üzerindeki borcun tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 500 bin TL’yi aşan kısmın %25’i olarak uygulanıyor.

Düşük Tecil Faizi Uygulanıyor

Uyumlu prim borçluları için getirilen tecil uygulamasının genel tecil uygulamasından bir diğer farkı da tecil faizi oranıyla ilgili. Nitekim 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında borçlunun çok zor durum derecesi ve tecil süresine göre değişen ve normal tecil oranından daha düşük oranlar belirlenmiş. Böylece işverenlerin yapılandırma kanunu çıkmasını beklemeden taksitlendirme uygulamasından faydalanmasının önü açılmış bulunuyor.

Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu

Çok Zor Durumı Derecesi
(L+K)

Azami Tecil Süresi

Tecil Faiz Oranı

2-3

18 aya kadar

TFO x 0,75

2-3

12 aya kadar

TFO x 0,7

2-3

6 aya kadar

TFO x 0,65

4-5

24 aya kadar

TFO x 0,7

4-5

18 aya kadar

TFO x 0,6

4-5

12 aya kadar

TFO x 0,5

4-5

6 aya kadar

TFO x 0,4

6-7

36 aya kadar

TFO x 0,7

6-7

24 aya kadar

TFO x 0,6

6-7

18 aya kadar

TFO x 0,5

6-7

12 aya kadar

TFO x 0.4

6-7

6 aya kadar

TFO x 0,3

8-9

48 aya kadar

TFO x 0,6

8-9

36 aya kadar

TFO x 0,5

8-9

24 aya kadar

TFO x 0,4

8-9

18 aya kadar

TFO x 0,3

8-9

12 aya kadar

TFO x 0,2

8-9

6 aya kadar

TFO x 0,1

10

60 aya kadar

TFO x 0,5

10

48 aya kadar

TFO x 0,4

10

36 aya kadar

TFO x 0,3

10

24 aya kadar

TFO x 0,2

10

18 aya kadar

TFO x 0,15

10

12 aya kadar

TFO x 0,1

10

6 aya kadar

TFO x 0,05


Taksitler Süresinde Ödenmeli

Uyumlu işverenler için uygulanan tecil düzenlemesine göre, tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle muaccel olan amme alacağının tecili, talep edilmesi hâlinde en fazla iki defa geçerli sayılabiliyor. Bundan sonra da tecil şartlarına riayet edilmez ise 5 yıl geçmedikçe uyumlu prim borçlularına sağlanan tecil uygulamasından faydalanılamıyor.

Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
 

 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.