» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Prim borcu olanların emeklilik aylığı başlangıcı

 
14.07.2021 04:56 | Güncelleme: 14.07.2021 04:56

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanabilmesi için sigortalıların yazılı istekte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primleri dâhil, kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunlu bulunmaktadır.

Maaş bağlamaya engel olmayan miktarlar

Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılardan kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borcu olanlardan, talep tarihinden öncesine ait muaccel hâle gelmeyen prim borcu dışında talepte bulundukları tarihteki borçları, 2021 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen, muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarlar ve tahsil edilmeyecek alacaklara ilişkin miktar ve bu miktarın altında olanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından başlayacak ve borçları ilk aylıklarından kesilerek tahsil edilecektir. Bu miktarlar 2008 ila 2016 yılları için 15 TL ve altı, 2017 yılında 16 TL ve altı, 2018 yılında ise 17 TL ve altı olarak belirlenmiştir. Söz konusu miktar, sigortalı ve hak sahiplerine bağlanacak aylık ve gelirler için geçerlidir.
 

Askerlik ve doğum borçlanması yapanların durumu

Askerlik ve doğum borçlanması ile diğer hizmet borçlanmaları veya aylık bağlanması talep tarihinden önce tasfiye edilen hizmetlerin ihyası ile aylığa hak kazanılması ve primlerin aylık başlangıç tarihinden sonra ödenmesi hâlinde, bu ödemenin son defa yapıldığı tarihi izleyen ay başından itibaren emeklilik aylıkları başlatılacaktır.

Hizmet çakışması bulunanların durumu

SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalılığı bulunan, ancak SGK (5510 s.) Kanunu uyarınca SSK (4/1-a) kapsamındaki sigortalılığı devam ederken işinden ayrılarak, aynı ay içerisinde emeklilik talebinde bulunan sigortalının, emeklilik talep tarihine kadar geçen sürede Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalılığı başlatılmayacak, işten ayrıldıkları tarihten farklı bir ayda tahsis talebinde bulunması hâlinde ise SSK (4/1-a) kapsamında işten ayrıldıkları tarihten bir gün sonra Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında zorunlu sigortalılığı başlatılacaktır.

Ancak, tahsis talep tarihi itibarıyla Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki hizmetlerinden dolayı prim borcu bulunanların aylıkları prim borçlarını ödedikleri tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.

Örneğin; Sigortalı şirket ortağı iken başka bir özel şirkette hizmet akdiyle çalışırken 18.8.2021 tarihinde işten ayrılarak 25.8.2021 tarihinde SSK (4/1-a) kapsamında emeklilik (yaşlılık) aylığı talebinde bulunmuş olsun. Bu sigortalıya, 18.8.2021 tarihine kadar geçen hizmetleri karşılığı prim ödeme gün sayıları dikkate alınarak emeklilik aylık bağlanacaktır.
Ancak sigortalının emeklilik talep tarihinde prim borcu bulunması ve söz konusu borcu tahsis talep tarihinden sonra ödemesi durumunda aylık, prim borcunu ödediği tarihi takip eden ay başından başlatılacaktır.

Yüksek ücretliler için temmuzda kıdem tazminatı daha yüksek

İş Kanununa göre işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Buna göre yapılan hesaplamalar her yılın ocak ve temmuz aylarında değişmektedir. Buna göre kıdem tazminatının tavanı 2021/Haziran ayında 7.638,96 ₺ iken 2021/Temmuz ayında 8.284,51 ₺’ye yükselmiş oldu. Bu durumda yüksek ücretlilerden haziran ayında işten ayrılanlara göre temmuz ayında işten ayrılanlar daha yüksek oranda tazminat alacaktır.

Kamuda sözleşmelilerin ücret tavanları 

Kamuda kıdem tazminatı tavanın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulanmakta olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ortalama ücret toplamı üst sınırlarını enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirledi.

Buna göre, 1/7/2021-31/12/2021 döneminde geçerli olmak üzere; Devlet Memurları Kanununun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,179797), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,814188), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,057019) olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda; 399 s. KHK’nin 3. maddesinin (e) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 9.840,81 TL’ye yükseltilmiştir.

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı ise 8.772,86 TL’ye yükseltilmiştir.

İsa Karakaş
 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.