e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
Parasüt
Parasüt
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

SGK Borç Yapılandırmasında Başvuru Nereye, Nasıl Yapılacak?

19.11.2020 06:35 | Güncelleme: 19.11.2020 06:35

Yayınlanan 2020/45 Sayılı SGK Yapılandırma Genelgesi ile hangi borçlar için nereye, nasıl başvuru yapılacağı belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin genelge yayımladı. Genelgede hangi borçlar için nereye, nasıl yapılacağı belirlendi. Ahmet Kıvanç Sosyal Güvenlik borçları için yapılandırma işlemlerini nazıl yapılandırılacağını yazdı.

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ardından yayımladığı genelge ile ayrıntılara açıklık getirdi. Vergi borçlarında olduğu gibi SGK’ya olan borçlar için de 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılacak, borçlar peşin veya 6, 9, 12, 18 eşit taksitle ödenebilecek. Başvuru sırasında yapılan peşin veya taksitle ödeme seçeneği, 1 Mart 2021 tarihine kadar değiştirilebilecek. Başvuru sırasında peşin ödemeyi seçenler, bu tarihe kadar tercih değişikliği yaparak taksitli ödemeye geçebilecekler. Yine bu süre içinde taksit sayısında değişiklik yapabilecekler.

Yapılandırma başvurusunda bulunanların anapara alacaklarının tamamı tahsil edilecek. Gecikme faizi veya gecikme cezası yerine enflasyon farkı hesaplanacak. Hesaplanan bu tutar üzerinden, taksitle ödeme yapanlara yıllık yüzde 4.5 ile yüzde 15 arasında değişen faiz oranı uygulanacak.

Anapara ödemesini şubat ayında peşin yapanlar için hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek, sadece yüzde 10'u tahsil edilecek. Anapara ödemesini şubat ve nisan aylarında iki taksit halinde yapanlar için hesaplanan enflasyon farkının ise yarısı silinecek.

Başvurunun ardından SGK tarafından hazırlanan ödeme planları, imza karşılığı elden veya başvuru formunda beyan edilen adrese gönderilerek tebliğ edilecek.

Borçlar bankalar kanalıyla ödenebileceği gibi, kredi kartı veya banka kartı ile de ödenebilecek. Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, “E-SGK”/“Kart ile Prim ödeme” seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-Devlet şifresi ile ödeme yapılabilecek.

HANGİ BORÇ İÇİN BAŞVURU NEREYE, NASIL YAPILACAK?

SGK'ya olan borçlar için 31 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime, şahsen, posta yoluyla veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Ayrıca, e-Sigorta yoluyla da 31 Aralık 2020 saat 23.59'a kadar başvuru yapılabilecek.
Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih SGK'ya verildiği tarih kabul edilecek. Adi posta yolunun tercih edilmesi halinde, başvuru formunun SGK evrak kayıtlarına giriş tarihi esas alınacak. Bu nedenle adi posta yolunun tercih edilmemesinde yarar bulunuyor.

4/a kapsamında çalıştırılan işçilerden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından yapılacak başvurular e-Sigorta kanalıyla yapılacak. Ayrıca posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilecek.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların süre bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı aranmadan 120 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacak.

BAĞ-KUR prim borçları için e-Devlet üzerinden veya örneği SGK internet sitesinde bulunan formun doldurulması suretiyle elden ya da posta yoluyla yapılabilecek.

SGK tarafından fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen iş göremezlik ödeneği, gelir ve aylıklara ilişkin borçlar için, 4/a ve 4/b kapsamındaki kişiler ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, 4/c kapsamındakiler “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına elden ya da posta yoluyla başvuracak.

İLK TAKSİT İÇİN SON ÖDEME TARİHİ 1 MART 2021

Yapılandırılan tutarı peşin ödemek isteyenler, ödemeyi 1 Mart 2021 tarihine kadar yapabilecekler. Taksit seçeneğini tercih edenler de ilk taksiti bu tarihe kadar ödeyecekler. SGK'ya olan borçlar ikişer aylık eşit taksitler halinde ödenecek.

ÖNCEKİ YAPILANDIRMANIN KALAN TAKSİTLERİNE YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKI

2018 yılında çıkartılan 7143 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında borçlarını yapılandırmış olanlar, isterlerse kalan taksitlerini bu kanun kapsamında yapılandırarak yeniden üç yıl vadede ödeme imkânına kavuşacaklar.

Daha önce yapılandırma başvurusunda bulunmuş ancak taksitleri ödemediği için yapılandırması bozulmuş kişiler de normal yapılandırma başvurusu yapacaklar.

KAPICI PRİM BORCU BULUNAN KAT MALİKLERİNE BİREYSEL YAPILANDIRMA HAKKI

Apartmanda çalıştırılan kapıcı ve diğer görevlilerden dolayı prim borcu bulunanlar da yapılandırma hakkından yararlanabilecekler. Yapılandırma başvurusu kat malikleri kurulu tarafından yapılırsa, apartmana ait borçların tamamı yapılandırma kapsamına dahil edilecek. Ancak, kat malikleri kurulunda ortak karar alınamaması halinde her bir kat maliki kendi hissesine düşen borç için yapılandırma başvurusunda bulunabilecek.

SGK'YA OLAN HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup, 17 Kasım 2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olup yapılandırılacak prim borçları şöyle:

- 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla işçi çalıştıranların ödemeleri gereken primler,
- İlgili mevzuatına göre ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (Gelir vergisinden muaf kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil) ile topluluk sigortası primi,
- SGK tarafından takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
- 31 Ağustos 2020 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 17 Kasım 2020 tarihine kadar ödenmemiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
- 31 Ağustos 2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup yapılandırma başvuru tarihine kadar kesinleşen idari para cezaları,
- 17 Kasım 2020 tarihinden önce asılları ödenen alacakların; bu tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,
- Ek 5. madde kapsamında Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ve sigortalılığı sona erenler ile Ek 6. madde kapsamında ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlara ait sigorta primi,
- Tarım BAĞ-KUR'lularının sigorta primi,
- Esnaf ve şirket ortaklarının 4/b (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla durdurulmuş sürelere ilişkin primler,
- SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği, gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile kanuni faizleri,
- İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ve kanuni faizleri,
- Tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçları,
- Muhtarların 4/b statüsündeki diğer yükümlülüklerinden doğan prim borçları ile durdurulmuş sürelere ilişkin primler,
- Genel sağlık sigortası (GSS) primleri. (GSS primleri taksitlendirmeye tabi tutulmayıp peşin ödenebilecek.)

7256 SGK Borcu Yapılandırma Başvuru Formları

7256 Yapılandırma SGK Başvuru Ekranı Açıldı mı?

SGK 7256 Yapılandırma Rehberi

 


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    2021 Asgari Ücret    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    e-İrsaliye    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.