SGK, Eksik Gün Bildirimi Uyarısı

Eklenme : 11.04.2018 22:10 | Güncelleme : 12.04.2018 10:13


TÜRMOB Sosyal Güvenlik Kurumuna ilettiği Eksik Gün Bildirimi konulu yazısı ile öneride bulundu.TÜRMOB'un Eksik Gün konulu yazısı

Konu : Eksik Gün Bildirimi

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Birliğimize intikal eden olaylardan, bazı İl Müdürlüklerinin, 7103 sayılı Kanunun 67 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde yapılan değişikliğe rağmen, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılıncaya kadar eksik gün bildirimlerinin verilmesine devam edileceği, vermeyenlere cezai işlem uygulanacağı yönünde duyurular yaptığı tespit edilmiştir.

5510 sayılı Yasa’nın 86 ncı maddesinin 7103 sayılı Kanunun 67 nci maddesi ile değişik 5 nci fıkrası, eksik gün bildirimlerinin Kurumun istemi halinde verilmesi zorunluluğunu düzenlemektedir. Gerek anılan madde hükmü gerekse 7103 sayılı Kanunun yayımı ile birlikte eksik gün bildirimlerinin kaldırılmış olduğu yönündeki algı dikkate alınarak, alt düzenlemelerdeki değişiklik beklenilmeksizin, eksik gün bildirimlerinin istenmemesinin uygun olacağı, aksi takdirde işverenlerin çok ciddi cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalabilecekleri değerlendirilmektedir.

Sunulan nedenlerle, konunun Başkanlığınızca değerlendirilmesi ve eksik gün bildirimlerinin istenilmemesi yolunda İl Müdürlüklerine gerekli talimatın verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Yahya ARIKAN
TÜRMOB Genel Sekreteri

 

eksik gun bildirimi       


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  SGK

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com