SGK Ertelenen borçların tecil ve taksitlendirilmesi

23.01.2019 08:28 |

SGK Genel yazı ile Ertelenen borçların tecil ve taksitlendirilmesi başvuru işlemleri ile Borçlunun çok zor durum hali ile tecil ve taksitlendirme sürelerini belirledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Ertelenen Borçlara Taksitlendirme İmkanı Getirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan terör olayları nedeniyle 5510 sayılı Kanun’un 91’inci maddesi hükmüne istinaden borç erteleme kapsamında olan Şırnak, Kilis ve Hakkâri illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde, Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerinde 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar (genel sağlık sigortalıları hariç) ile özel sektör işyeri işverenlerinin ertelenen borçları 30/04/2019 tarihine kadar yazılı başvuruda bulunmaları kaydıyla 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilme imkanı getirilmiştir

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 70660756-206.16.01-E.1020994 18/01/2019

Konu : Ertelenen borçların tecil ve taksitlendirilmesi

GENEL YAZI

Kurumumuz Yönetim Kurulunun 10/01/2019 tarihli, 2019/08 sayılı Kararıyla;
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan terör olayları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi hükmüne istinaden borç erteleme kapsamında olan Şırnak, Kilis ve Hakkâri illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde, Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerinde 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar (genel sağlık sigortalıları hariç) ile anılan il ve ilçelerde faaliyet gösteren, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerinin erteleme başlangıç tarihinden önceki borçları ile ertelenen borçlarının 30/04/2019 tarihine kadar yazılı başvuruda bulunmaları kaydıyla;

- 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilmesi,
- Tecil edilen alacağın tutarına bakılmaksızın tüm taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında il müdürleri / merkez müdürlerinin yetkili kılınması, Uygun görülmüştür.
Bu kapsamda Kurumca ertelenen 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen prim ve diğer alacaklarımızın tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin işlemlerin Yönetim Kurulumuzca belirlenen ve aşağıda açıklanan usul esaslar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

I- Kapsama giren dönemler ve borç türleri
- Diyarbakır ili, Silvan ve Sur ilçelerinde; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri,
- Hakkari ilinin tamamı; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri,
- Hatay ili, Altınözü, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağ ilçeleri; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 20/01/2018 ila 31/07/2018 tarihleri,
- Kilis ilinin tamamı; 31/10/2019 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/03/2016 ila 31/05/2019 tarihleri,
- Mardin ili, Dargeçit, Derik, Nusaybin ilçeleri; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri,
- Siirt ili Eruh ilçesi; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri,
- Şırnak ilinin tamamı; 31/12/2018 tarihi sonuna kadar ertelenen ve ödeme vadesi 01/12/2015 ila 31/12/2017 tarihleri, arasına denk muhasebe web com gelen her türlü taksitlendirme ve yapılandırma taksitleri ile erteleme başlangıç tarihinden önceki tüm dönemler tecil ve taksitlendirme kapsamındadır.

Yukarıda bahsedilen il ve ilçelerde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar (genel sağlık sigortalıları hariç) ile anılan il ve ilçelerde faaliyet gösteren, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen tüm borç türleri taksitlendirme kapsamındadır.
Ancak, erteleme kapsamında olan yukarıdaki il ve ilçelerde işyeri bulunmasına karşın aynı borçlunun erteleme kapsamında olmayan il ve ilçelerde işyerinin bulunması halinde sadece erteleme kapsamındaki il ve ilçelerde bulunan işyerlerinin borçları taksitlendirilecektir.

2- Tecil ve taksitlendirme yetkisi
Bu kapsamdaki, 1.000.000 TL'ye kadar olan borçların tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin talepler icra takip, haciz ve satış işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkez müdürleri, bu tutarın üzerindeki borçlar ise sosyal güvenlik il müdürleri tarafından değerlendirilecektir.

3- Başvuru şekli ve süresi

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerinin 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında Kurumca ertelenen prim ve diğer borçları için 30-04-2019 tarihine kadar yazılı başvurulacaktır.
Borçlunun bu kapsamda birden fazla sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından takip edilen borcunun bulunması halinde yazılı başvurular işyerlerinin işlem gördüğü ünitelere ayrı ayrı yapılacaktır.

Diğer taraftan, erteleme tarihinin bitiminden başvuru tarihine kadar geçen süre için 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre gecikme zammı hesaplanacaktır.

4- Borçlunun çok zor durum hali ile tecil ve taksitlendirme süreleri

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlunun "çok zor durum" hali aranılmayacaktır.
Bu kapsamda yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde ertelenen borçlar azami 24 aya kadar eşit taksitler halinde taksitlendirilebilecektir.
Buna göre, borçluların 24 ayı aşan ve kademeli taksit talepleri kabul edilmeyecektir. Ancak, borçlu tarafından talep edilmesi halinde 24 aydan daha az süreli taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.
Diğer taraftan, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulduğu tarih itibariyle erteleme kapsamına girmeyen borçların da bulunması ya da daha sonraki dönemlerde borcun oluşması durumunda; erteleme kapsamına girmeyen borçlar için cari usul ve esaslara göre ayrı bir tecil ve taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.

5- Tecil faizi
Bu kapsamda tecil ve taksitlendirilen borçlar için tecil faizi alınmayacaktır

6- Diğer hususlar

Bu Genel Yazıda yer almayan konularla ilgili olarak; taksitlerin aksatılması, cari ayların ödenmemesi, taksitlendirme şartlarına uyulmaması, devam eden taksitlendirmeler, tecil bozma ve mahsup işlemlerinde ve kullanılacak başvuru formlarında Kurumumuzun 15/03/2013 tarihli, 2013-14 sayılı Genelgesi ile diğer hususlarda 21/06/2011 tarihli, 2011/53 sayılı Genelge hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ
Kurum Başkanı a. Genel Müdür V.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !