e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

SGK Hizmet Çakışmalarında Kurallar ve Öneriler

06.05.2019 08:37 | Güncelleme: 06.05.2019 08:37

Bir iş akdine bağlı olarak işverenin yanında çalışanlar SSK sigortalısı, ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları Bağ-Kur sigortalısı sayılıyorlar. Memurlar da Emekli Sandığı iştirakçisi kabul ediliyorlar.

Tüm bu çalışanların sosyal güvenlikleri 2008 yılına dek üç farklı kurumca sağlanıyorken 2008 yılında bu kurumların yine ayrı isimlerle ve geçerli tüm yönleriyle bu defa SGK çatısı altında birleştirilmesinin, aslında birçok yönden fazla bir şeyi değiştirmediğini belirtmemiz gerekiyor.

Öte yandan, bir kişi şirket ortağı iken SSK statüsünde çalışabiliyor. Başka bir örnek de SSK’lı bir kişi kendi işini kurmayı düşünüyor, işyeri açabiliyor. İşte, aynı kişinin farklı sigortalılık hallerini uhdesinde taşıması durumu, günümüz gerçeklerine uygun düşen ve sık rastlanan bir olgu olduğu gibi hangi sigortalılık durumunun geçerli olacağı, bu çakışmaların sonuçlarının birey için ne olacağı sorularını yanıtlamak, özellikle de emeklilik aşamasında olası hak kayıplarının minimize edilmesi açısından yaşamsal önemde bulunuyor.

Hizmet Çakışmalarında Kurallar

2829 sayılı Kanunun uygulamasından doğan işlemlere ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesiyle Bu Kurumlar Arasında Diğer İşlemlere İlişkin Protokolün “Hizmet Çakışmaları” başlıklı 10 uncu maddesinde “Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur arasındaki hizmet çakışmalarında, ilgili kanunlarda aksine bir hüküm olmadığı takdirde önce başlayan hizmetin geçtiği kurumdaki sigortalılık sona ermedikçe diğer kurumdaki sigortalılığın geçerli sayılmayacağı” hükmü öngörülüyor.

Yani 01.03.2011 tarihinden önce SSK ve Bağ-Kur sigortalılıkları çakıştığında kesintisiz devam ettiği sürece önce başlayan sigortalılık geçerli sayılıyor. Şayet çakışan hizmetler 01.03.2011 tarihinden önce gerçekleşmişse, kural kesintiye uğrayıncaya kadar önce başlayan sigortalılığın geçerli olması şeklinde.

01.03.2011 tarihinden önce gelir vergisinden muaf olan zorunlu Bağ-Kur’lular ise bu kuralın istisnasını oluşturuyor çünkü bunların Bağ-Kur süreleri ile SSK’lılık sürelerinin çakışması halinde SSK sigortalılığı geçerli oluyor.

1.03.2011 tarihinden sonraki 4/1-a ve 4/1-b hizmet çakışmalarında SSK sigortalılığının geçerli olacağı uygulaması başlatılıyor. Başka bir deyişle, bu tarihten sonra yaşanan çakışmalarda sigortalılığın hangisinin önce veya sonra başladığına bakılmaksızın 4/1-a (SSK) üstünlüğü tanınıyor ve 4/1-a (SSK) sigortalılığı geçerli sayılıyor. SSK sigortalılığı durduğunda veya kesintiye uğradığında ise otomatikman 4/1-b sigortalılığı başlatılıyor.

Emekli Sandığı iştirakçisi olanlar yani 4/1-c sigortalısı olanların hizmetlerinin 4/1-a ve 4/1-b sigortalılıklarıyla çakışması halinde geçerli sigortalılık 4/1-c oluyor. Sözgelimi limitet şirket ortağı olan bir memur şirket ortağı olması hasebiyle 4/1-b sigortalısı olmuyor yine 4c sigortalısı kabul ediliyor.

Şirket Ortaklarının Aktüel Sorunu

Buraya kadar SSK Bağ-Kur hizmet çakışmalarında SSK sigortalılığının geçerli olduğunu altını çizerek belirtsek de ortağı olduğu şirketten SSK’lı olarak bildirilenlerin sorunlu durumuna değinmek gerekiyor.

Gerçekten de bu gibi hizmet çakışmalarının ne gibi sonuçlara yol açtığını zamanında bilmekte yarar bulunuyor. Zira 1.10.2008 tarihli 5510 sayılı yasayla ortağı olduğu şirketten SSK’lı bildirme yasağı getiriliyor. 1.10.2008 den öncesinden beri ortağı olduğu şirketten SSK’lı bildirilenlerse durumlarında bir değişiklik olmadığı sürece bu yasağa tabi olmuyorlar. Ancak değişiklik halinde (taşınma vb.) yeni yasağa tabi oluyorlar.

Her ne kadar yersiz ödenen SSK primleri çakışan hizmetlerin olduğu dönemde oluşan Bağ-Kur borçlarına sayılabiliyor olsa da Bağ-Kur süreleri ne yazık ki silinmiyor. Sözün kısası, sigortalılık statüsünün değişmesinden dolayı emekliliğin ötelenmesi gibi hak kayıpları ile birlikte ciddi parasal zararlar da bu şekilde oluşuyor.

Emeklilik başvurusu yapılıncaya kadar farkında olunmayan bu durumun hata ya da kaza sonucu olmadığını, bu koşullarda öngörüsüzlüğün bir kusur olmadığını ancak bunun sosyal güvenlikte zamanında işin uzmanına başvurmamanın, plansızlığın doğal sonuçları olduğunu anımsatmakla yetiniyoruz.

Düşünün bu kimseler kendilerini SSK’lı olarak bildirse bile SSK sigortalılıkları geçerli olmayacağından, emeklilik aşamasına geldiklerinde ödenen yersiz SSK primleriyle ve bir yığın Bağ-Kur borçlarıyla yüz yüze geliyorlar. Bunun yanı sıra emeklilik açısından da hiç öngörülmemiş ve beklenilmeyen emeklilik şartları tablosuyla karşı kaşıya kalıyorlar. Zira SSK Bağ-Kurdan üstün sayılıyor olsa da geçerli olmadığı için farkında olunmayan Bağ-Kur süreleri silinmiyor bu durum sigortalıya daha zor koşulları olan Bağ-Kur emekliliğini dayatıyor.

Hizmet Çakışmalarında Primlerin Aktarımı

4/1-a kapsamında ödenmiş primlerin 4/1-b kapsamındaki prim borçlarından mahsubu sırasında uzun vadeli sigorta kolları, genel sağlık sigortası primi ile işsizlik sigortası primi değerlendiriliyor.

Bunların çakışan dönemdeki 4/1-b prim borcunu karşılayamaması halinde, işveren hissesinin de aktarılacağına dair işverene ait yazılı muvafakatin ibraz edilmesi ve işverenin kuruma herhangi bir borcunun bulunmaması koşuluyla işveren hissesi de 4/1-b prim borcundan mahsup edilebiliyor.

Çakışan süreçte geçersiz olan sigortalılık statüsünde ödenen yersiz durumdaki primlerin  4/1-a aynı dönemdeki 4/1-b prim borçlarından fazla olması durumunda ise sigortalının dönem borcuna aktarılması gerekiyor.

Aslında ortağı olduğu şirketten SSK sigortalısı olarak bildirilen ve emekliliğinde sorun yaşamak istemeyen her şirket ortağının muhakkak durumunu yetkin bir sosyal güvenlik uzmanına değerlendirtmesinde büyük fayda bulunuyor.

Halil TEZEL
alitezel.com


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !