» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

SGK borç yapılandırmasının avantajları

 
15.06.2021 04:43 | Güncelleme: 15.06.2021 04:43

7326 Yapılandırma SGK borçlarının yapılandırılmasında hem işverene hem de vatandaşa çok sayıda avantaj sunuyor.

Kanun, SGK teşvik ve desteklerinden mahrum kalan, hacizli olan işverenler için ise âdeta can simidi gibi.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu, işveren ve vatandaşların, özellikle Covid-19 nedeniyle yaşanan bu zorlu süreçte borçlarını zamanında ifa etmelerini sağlamak için avantajlı yapılandırma imkanı sunuyor. Borç yapılandırması ile ilgili yeni Torba Kanun, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’ adı altında TBMM’de yasalaştı.

2021 NİSAN AYI VE ÖNCESİ BORÇLAR
 
2021 yılı nisan ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup, Torba Yasa’nın yayımlanma tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan;
 
► SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi,
 
► 60/1-g kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri,
 
► Sosyal güvenlik destek primlerinin tamamı,
 
► Yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil),
 
► Topluluk sigortası primi, yapılandırma kapsamında yer alıyor.
 
Ayrıca belirtilen primlerle birlikte ilgili kanunları gereğince SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı da yapılandırılıyor.
 
Diğer yandan, 2021 Nisan ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup bu tarihe kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu kanunun yayım tarihinden önce SGK tarafından re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde kanunun yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri yapılandırma kapsamında bulunuyor.
 
İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER BORÇLAR
 
2021 Nisan ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlerde yapılan tespitlere ilişkin olup yapılandırmanın son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen SGK idari para cezaları da yapılandırılacak. Ayrıca;
 
► Torba Kanun kapsamına giren ve 2021 Nisan ayı/döneminden önce asılları ödenen alacakların; bu tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,
 
► Tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçları,
 
► Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler,
 
► 2021 Nisan ayı/döneminden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği, gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ve kanuni faizleri,
 
► 2021 Nisan ayı/dönemi öncesi tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; işverenlerin ve üçüncü şahısların, ilgili kanunlar gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ve kanuni faizleri ile yapılandırmaya başvuru tarihi itibarıyla (4/1-b) kapsamındaki sigortalıların (4/1-b) kapsamındaki diğer statülerindeki prim borçları yapılandırılabilecek.
 
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI, MALULLÜK  
 
İşverenlerin ve üçüncü şahısların, SGK ile öncesine ait SSK, Bağ-Kur, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunları gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Torba Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecek.
 
CAN SİMİDİ GİBİ FIRSATLAR
 
Torba Kanun’un, SGK borçlarının yapılandırmasında çok sayıda avantajı uhdesinde bulundurduğu görülecek. Özellikle borçları nedeniyle çok sayıda SGK teşvik ve desteklerden mahrum kalan, hacizli olan işverenler için âdeta can simidi gibi. Buna göre borçlarını yapılandıranlar aşağıdaki avantajlara sahip olabilir.
 
►Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek.
 
► Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak.
 
► Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak.
 
► Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde ‘borcu yoktur’ yazısı alınabilecek.
 
► Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacak.

İsa Karakaş


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.