SGK İşten Çıkış Kodlarına Dikkat!

15.06.2017 03:57 |

İkale Sözleşmesi İmzalanması Halinde SGK’ya Bildirilmesi Gereken İşten Çıkış Kodu

İş sözleşmelerinin belirli ya da belirsiz süreli olmasına bakılmaksızın, işçi ve işveren/işveren vekilinin aralarında anlaşarak iş sözleşmesini sona erdirmesine ikale denmektedir.

Yani taraflar, fesih yöntemlerinden herhangi birisini kullanmaksızın ikale sözleşmesi ile aralarındaki iş ilişkisini sona erdirmektedirler. Taraflardan herhangi birinin fesih iradesini kullanmamış olması nedeniyle, İkale ile iş akdi sona eren işçinin işten ayrılış bildirgesinde, işten çıkış kodunun ne olarak belirtileceği sorunu karşımıza çıkmaktadır.

Yukarıda da belirtildiği ve yerleşik Yargıtay içtihatları ile de benimsendiği üzere, ikale ne işveren tarafından ne de işçi tarafından yapılan bir fesih yöntemi olmadığından, SGK işten çıkış kodunun “22-Diğer Nedenler” olarak bildirilmesi gerekmektedir. İşten ayrılış bildirgesinde, işten ayrılış nedeni “ 22-Diğer Nedenler” olarak belirtilen işçi, işsizlik maaşını alamamaktadır. Bu nedenle, uygulamada genellikle işverenlerin işçiler işten ayrıldıktan sonra işsizlik maaşını alabilmeleri adına, işten ayrılış bildirgesinde “işveren tarafından fesih” olarak belirtmek istedikleri görülmektedir. Fakat, bu durum ileride işçi açılacak muhtemel bir davada işveren aleyhine delil teşkil edecektir.

Nitekim, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin T. 2.2.2016, E. 2014/26832 K. 2016/2349 sayılı kararı; “Somut uyuşmazlıkta, davacı iş sözleşmesinin haksız olarak işverence feshedildiğini ileri sürmüştür. Davalı ise, iş sözleşmesinin davacının istemi üzerine anlaşmalı olarak, dosya kapsamına sunulan 05.09.2011 tarihli protokol hükümleri çerçevesinde feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece iş sözleşmesinin ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle davacı tarafından haklı sebeple feshedildiği gerekçesiyle, ihbar tazminatının reddine karar verilmiştir.

Davalı işverence Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen ve resmi belge niteliğini haiz İşten Ayrılış Bildirgesinde, çıkış sebebi “04” kodu ile yani “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi “ olarak bildirilmiştir. Davalı işverenin resmi kuruma bildirdiği fesih sebebi ile yargılama safahatında ki savunması çelişkili olduğundan, feshin işveren tarafından gerçekleştirildiği kabul edilmelidir.” Şeklinde olup, işverenlerce işçiler ile ikale sözleşmesi imzalanması halinde bu duruma dikkat edilmesi gerekmektedir.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !