e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.

SGK İşyeri Bildirgesinin elektronik ortamda gönderilmesi

Eklenme : 06.06.2018 13:34 | Güncelleme : 06.06.2018 13:34


İşyeri Bildirgelerinin 01/06/2018 Tarihinden İtibaren Elektronik Olarak Gönderilmesi Zorunludur !!!


e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 inci maddesinde, 5.12.2017 tarih 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değişiklik yapılmıştır. Buna göre, “İşyerinde, sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunda belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu işyeri  bildirgesini  Kuruma elektronik ortamda göndermek zorundadır”  hükmü getirilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihinin 01.06.2018 olduğu belirtilmiştir.

Yine 5510 sayılı kanunun 102’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde” işyeri bildirgesini ,Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere;

* Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında, 
* Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında,
* Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında, idari para cezası uygulanır.” hükmü mevcuttur.

Yukarıda açıklamalar ışığında, 01/06/2018 tarihi itibariyle sigortalı çalıştırmaya başlayan veya sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan işverenlerimizin, idari para cezasına maruz kalmaması için işyeri bildirgesini yasal süresi içerisinde elektronik ortamda SGK sistemi üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

İşverenlerimize ve meslek mensuplarımıza önemle hatırlatırız…

Mustafa KESKİN
MEFA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ

 

sgk isyeri bildirgesi       


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  iS_Hayati

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com