e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

SGK maluliyet işlemlerinde yapılan değişiklikler

02.12.2019 06:12 | Güncelleme: 02.12.2019 06:12

Malulen emeklilik, emeklilik çeşitleri içerinde en kolay emeklilik yoludur. Keza bu emeklilik çeşidinde yaş şartı bulunmamaktadır. Bu nedenle her yaşta emeklilik mümkündür.


Ancak bunun için SGK tarafından maluliyet kararı verilmesi lazımdır. SGK, malulen emeklilikte engelli emekliliğinden farklı olarak özellikle çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını dikkate alarak maluliyet kararı vermektedir.
Maluliyet, iş kazası ve meslek hastalığına bağlı çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespitlerinde yaşanan tereddütlerle ilgili hususlarda yapılacak işlemlere SGK, açıklık getirmiştir.
 

Mevcut uygulamada maluliyete ilişkin sevk işlemleri
 
Maluliyet Tespiti İşlemleri mevzuatına göre, SGK Sağlık Kurullarınca yapılacak değerlendirme ve tespitlerde esas alınacak sağlık kurulu rapor/raporlarını düzenlemeye;

Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri
Devlet üniversite hastaneleri,
Sigortalıların ikamet ettikleri illerde bu hastanelerin olmaması durumunda, sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili Sağlık Bakanlığı Devlet hastaneleri, yetkilendirilmiştir.

Diğer yandan malullük ve yaşlılık sigortasına ilişkin çalışma gücü kaybı, meslek hastalığı/iş kazası sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranı ile erken yaşlanma tespit talebinde bulunan sigortalıların, talep tarihinden önceki 6 ay içerisinde SGK tarafından yetkilendirilmiş hastanelerce düzenlenmiş durum bildirir sağlık kurulu rapor asılları, asıllarının olmaması durumunda düzenleyen hastane yetkilisince başhekimlik mührü ve ıslak imza ile aslı gibidir şeklinde onaylanmış fotokopileri veya noter tasdikli suretleri ile müracaat etmeleri hâlinde bu raporları;

Maluliyet tespiti talebinde bulunan sigortalı çocukları ile başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik tespiti yapılacak çocukların SGK tarafından yetkilendirilmiş hastanelerce düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarının mevcut olması durumunda (süre sınırlaması olmaksızın) bu raporların asılları, asıllarının olmaması durumunda düzenleyen hastane yetkilisince başhekimlik mührü ve ıslak imza ile aslı gibidir şeklinde onaylanmış fotokopileri veya noter tasdikli suretleri, talep edilmektedir.

Ayrıca sigortalılar veya hak sahibi çocukları, ikamet ettikleri illerde bulunan Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkilendirilmiş devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet üniversite hastaneleri, belgelenmesi kaydıyla kurumca yetkilendirilmiş hastaneler dışında kalan yataklı sağlık hizmeti sunucularının yoğun bakımında tedavisi devam eden ve başka bir hastaneye nakli hayati risk taşıyanlar yatmakta olduğu hastanelere sevk edileceği öngörülmektedir.
 
Yeni uygulama ve değişiklikler
 
Yukarıda açıklanan işlemlerde bazı değişikliklere gidilmiştir. Buna göre, mevcut raporların değerlendirilmesi, mükerrer işlemlerin önlenmesi, kurumlar arası bürokratik işlemlerin azaltılması ve tespit sürecinin kısaltılması için sigortalıların ikametlerine en yakın Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkilendirilmiş devlet hastanelerince düzenlenmiş sağlık kurulu raporları da artık SGK Sağlık Kurullarında değerlendirilecektir. Ayrıca;

 Belgelenmek kaydıyla sigortalının hastalığından/hastalıklardan dolayı takip ve tedavisinin yapıldığı hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkilendirilmiş devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri veya devlet üniversite hastanelerinden biri ise; öncelikle bu hastanelere sigortalının sevki yapılacaktır.
 Hâlihazırda, malul sayılmayan, meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit edilmiş veya vazife malullerinden maluliyet derecelerinin yeniden tespitini yazılı olarak isteyen sigortalıların hastalıklarında artma veya yeni bir hastalığın ilave olduğu veya eksik muayene gerekçeleri ile müracaatlarında SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularına sevkleri yapılmaktadır.

Ancak, hastalığında/hastalıklarında artma, yeni hastalığının ortaya çıkması veya eksik muayene gerekçeleri ile başvuran sigortalıların başvuru tarihinden önceki 6 ay içerisinde SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenmiş ve SGK mevzuatında usulü belirlenmiş durum bildirir sağlık kurulu raporları değerlendirilmek üzere SGK sağlık kuruluna gönderilecektir.
 
Birden fazla meslek hastalığı durumu
 
Sigortalının meslek hastalığına tutulduğu iddiası üzerine düzenlenen sağlık kurulu raporunda birden fazla mesleki hastalık teşhisinin olması durumunda, SGK Sağlık Kurulunca bu hastalıklara ilişkin ayrı ayrı değerlendirme yapılacak olup, talebe ilişkin tek karar düzenlenecektir.
 
Talep hâlinde ilgililere belge verilme usulü
 
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu ve SGK Sağlık Kurulu kararları ilgililere bildirilecektir. Bu bildirimlerin ekinde ayrıca söz konusu kurul kararları gönderilmeyecektir. Ancak ilgililerin talep etmeleri durumunda;

Kurul kararlarına esas teşkil eden sağlık kurulu raporlarının bir örneği,
Anılan kurullarca düzenlenen kararların ise hekim bilgilerinin (isim, soyadı, imza, diploma no, sicil no vs.) gizlenmiş bir örneği, mevzuata uygun şekilde verilecektir.

Hak sahibi çocuğun maluliyet değerlendirmesi
 
Mevcut uygulamada tahsis dosyalarına ilişkin maluliyet, iş kazası ve meslek hastalığına bağlı tespit talepleri dosyaların bulunduğu ilin bağlı olduğu SGK Sağlık Kurulunca değerlendirilmektedir.

4/1 -a kapsamında vefat etmiş sigortalıların SGK Emeklilik Genel Müdürlüğünde bulunan ölüm tahsis dosyaları 2019 yılından itibaren taşra birimlerine devredilmeye başlanmıştır. Buna göre bu dosyalardaki hak sahibi çocukların ilk maluliyet tespitleri, daha önce Ankara Kurum Sağlık Kurulunca verilmiş ara karar ile kontrol muayenesi değerlendirmeleri dosyanın devredildiği ilin bağlı olduğu SGK Sağlık Kurulunca sonuçlandırılacaktır.

İsa Karakaş


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !