e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Şirketler İçin Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekenler.

20.03.2019 13:54 | Güncelleme: 20.03.2019 13:55

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre Anonim ve Limited şirketlerde mart ayı sonuna kadar yapılması gerekenler

1 -  Genel Kurul Yapılması

Genel kurulların faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde, yani en geç 31.03.2019 tarihine kadar yapılması gerekir.

Genel kurulların bu süre içinde yapılmaması halinde Kanunda cezai bir yaptırım öngörülmediğinden uygulamada bu tarihten sonra da genel kurul yapılabilmektedir. 

2 -  Bağımsız Denetçi Seçimi

Genel kurullar faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerektiğinden denetçinin de bu sürede yani en geç 31.03.2019 tarihine kadar yapılacak olan genel kurulda seçilerek, tescil ve ilan edilmesi gerekir.

TTK’nun 399/1. maddesine göre denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

– Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası

– Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası

– Çalışan sayısı 175 ve üstü

kriterlerinden ikisinin iki yıl üst üste (2017-2018) aşılması halinde şirket, bağımsız denetime tabi olacaktır. Kriterler hesap edilirken şirketin bağlı ortaklıkları veya iştirakleri varsa onların da aktifi, net satışı ve çalışan sayısı dikkate alınmalıdır. 2019 yılında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin kriterlerin değişmesi halinde ayrı bir sirküler ile bildirilecektir.

Bağımsız denetçi seçilmemesinin yaptırımı TTK’nun 397/2. Maddesine göre; “Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.”

Bu şekilde düzenlenmemiş sayılan finansal tablolar ile faaliyet raporunun genel kurulda müzakere edilmesi ve onaylanması da geçersiz olacaktır.  Bu husus, resmi daire ve bankalarla problemlerin yaşanmasına sebep olabilir. 

3 -  İnternet Sitesinin Açılması ve Gerekli Bilgi/Belgelerin Yayımlanması

Bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde, yani en geç 31.03.2019 tarihine kadar, internet sitelerini açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.

Aksi halde; TTK’nun 562. maddesinin 12. bendine göre;  “1524’ üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.” 

4 -  Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Faaliyet raporu, şirketin yönetim organı (yönetim kurulu üyelerinin/müdürlerin tamamı) tarafından imzalanır ve genel kurulun onayına sunulur.

Yıllık faaliyet raporunun, TTK’nun 514. maddesine göre ilgili olduğu hesap döneminin (01 Ocak-31 Aralık) bitimini izleyen üç ay içinde; “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca ise hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde düzenlenmesi gerekir. Bağlılık raporunun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer verilmesi gerektiğinden 3 ay içinde de düzenlenebileceği görüşündeyiz.

Kaldı ki, faaliyet raporunun bu sürede hazırlanmaması ya da zorunlu bilgileri içermemesi halinde Kanunda öngörülen doğrudan bir yaptırım bulunmamaktadır. Sadece, faaliyet raporunun TTK’nun 562. maddesi 4. fıkrasında sayılı belgelerden olduğu düşünüldüğünde, Ticaret Bakanlığı denetim elemanları tarafından yapılan denetimde istenildiğinde verilememesi halinde; “tutulmakla ve muhafaza edilmekle yükümlü olunan kayıt ve belgelerin denetime yetkili olanlarca istenmesi halinde bunları vermeyenler veya eksik verenler üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.”

Ayrıca, bağımsız denetime tabi şirketlerde yıllık faaliyet raporunun denetimden geçen finansal tablolara göre düzenlenmesi gerekir. Aksi halde, TTK’nun 397/2. maddesine göre; Denetime tabi olduğu halde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılır.    

5 - Şirketler Topluluğuna Tabi Şirketlerde Bağlılık Raporunun Hazırlanması

Bağlı şirketlerin yönetim kurulunca, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, en geç 31.03.2019 tarihine kadar şirketin hakim ve diğer bağlı şirketlerle ilişkileri hakkındaki raporun düzenlenmesi gerekir.

Bağlılık raporlarının sonuç kısmının faaliyet raporlarında yer alması gerektiğinden, bağlılık raporlarının faaliyet raporları ile eş zamanlı olarak hazırlanması gerekir.

Bu düzenlemeye aykırı hareket edenler aleyhine iki yüz günden az olmamak üzere adli  para cezası öngörülmüştür. (Adli para cezasının parasal karşılığı 4.000 TL ile 20.000 TL arası bir tutar olacaktır) 

Adli para cezası hesaplanırken, hakimin belirlediği gün sayısına göre sanığın sosyal ve ekonomik durumu gözönüne alınarak en az 20 TL, en fazla 100 TL’den para cezasına çevrildiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.