Son Gün 31 Temmuz VERGİ YOK!

10.05.2018 06:12 |

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen önergeyle, yurt dışından 11. ayın sonuna kadar getirilen varlığın sadece yüzde 2’si oranında vergi tahsil edilecek. Ayrıca yurt dışındaki varlıklarını 31 Temmuz’a kadar getirenden hiç vergi alınmayacak.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve  diğer sermaye piyasası araçları, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. 

TBMM Genel Kurulunda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediliyor.

SGK Teşvik Hesaplama Programı

Teşvikmatik

Cari ve Geçmiş Dönem Teşviklerinizi Teşvikmatik sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

Tasarının 10. maddesinde AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle "varlık  barışı" olarak bilinen düzenleme maddeye eklendi.

"VARLIK BARIŞI" DÜZENLEMESİ

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer  sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip  olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para,  altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla taşınmazlar ve  tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri  kazançlar hakkında düzenlemeye gidiliyor.

Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve  diğer sermaye piyasası araçları, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye'deki banka  veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları  serbestçe tasarruf edebilecekler.
Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin  olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar  vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan  edecek ve aynı sürede ödeyecek.

Bu kapsamdaki varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal  kurumlardan kullanılan yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan  kredilerin en geç 30 Kasım 2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Bu taktirde defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde  kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın düzenlemedeki  hükümlerden yararlanılacak.

Yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye  avanslarının yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer  sermaye piyasası araçlarının düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye'ye  getirmek suretiyle karşılanmış olması halinde söz konusu avansların defter  kayıtlarından düşülmesi kaydıyla düzenlemeden yararlanılacak.

Defter tutan mükellefler düzenleme kapsamında Türkiye'ye getirilen  varlıklarını dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil  edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için  dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden  çekebilecekler.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de  bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul  kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30 Kasım 2018 tarihine  kadar vergi dairelerine beyan edilecek. Beyan edilen söz konusu varlıklar 30  Kasım 2018 tarihine kadar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni  deftere kaydedilebilecek.

Bu taktirde söz konusu varlıklar, vergiye tabi kazancın ve kurumlar  için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden  çekilebilecek.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenecek.  Bu kapsamda ödenen vergi hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden  mahsup edilemeyecek. Türkiye'ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen  varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar gelir veya kurumlar vergisi  uygulaması bakımından gider veya indirim kabul edilemeyecek.

31 Temmuz 2018 tarihine kadar banka veya aracı kuruma bildirilerek  Türkiye'ye getirilen, düzenleme kapsamında işleme tabi tutulan varlıklar ile aynı tarihe kadar vergi dairelerine beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilen  varlıklara ilişkin olarak yüzde 2 oranındaki vergi alınmayacak.

Düzenleme kapsamında bildirim veya beyana konu edilen varlıklar  nedeniyle şartların yerine getirilmesi kaydıyla hiçbir suretle vergi incelemesi  ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Düzenlemeyle, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların  yurt dışında elde ettikleri bazı kazançlarına Türkiye'ye getirilmesine istisna  tanınıyor. Ayrıca düzenlemenin uygulamasına ilişkin Bakanlar Kurulu ile Maliye  Bakanlığı'na yetki veriliyor.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.