» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Sözleşme Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 
16.02.2021 06:16 | Güncelleme: 16.02.2021 06:16

Türk Borçlar Kanununda yer alan tanıma göre sözleşme, tarafların iradelerinin karşılıklı ve birbirine uygun açıklamalarıyla meydana gelen hukuki işlemdir.

 Sözleşmelerin asıl amacı tarafların talep ve isteklerini tam olarak yansıtmak ve ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları en aza indirgemektir. Bu nedenle, sözleşme hazırlanırken yer alması gereken hususlara dikkat etmek gerekir.

Öncelikle tipik bir sözleşmede yer alması gereken temel başlıklar şunlardır:

1.    Sözleşmenin tipi (eser, inşaat, vekalet gibi)

2.    Tarafların kimlik bilgileri ve tebligat adresleri

3.    Sözleşmenin amacı

4.    Sözleşmenin konusu

5.    Sözleşmede yer alan hususların tanımları

6.    Tarafların hakları

7.    Tarafların yükümlülükleri

8.    Sözleşmenin süresi

9.    Sözleşmenin sona ermesi

10.    Mücbir sebepler

11.    Sözleşmenin feshi

12.    Cezai Şart

13.    Teminat

14.    Ekler (Teknik belgeler, sirküler, sicil gazetesi eki gibi)

Sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri şekil şartıdır.

Kanunlarda açıkça resmi şekle tabi tutulan bir sözleşme o şekil şartına uygun olarak yapılmazsa, sözleşme geçersiz sayılır. Sözleşmede tarafların hak ve yükümlülükleri detaylıca belirtilmelidir. Sözleşme tarihi, süresi ve bitiş tarihi net olarak belirtilmeli, sözleşmenin uzaması durumunda neler olabileceği hüküm altına alınmalıdır.

Sözleşmeye mutlaka bir başlık konulmalıdır.

Sözleşme imzalanırken tarafların ehil olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Kimlikleri, imza sirküleri var ise vekaletnameleri sözleşmeye eklenmelidir. Şirket temsilcilerinin imzaları ile birlikte kaşe de kullanması gerekmektedir. Ayrıca her sayfaya paraf atılmalı, son sayfaya imza atıldığından emin olunmalıdır. Sözleşmenin sonunda kaç sayfa ve kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilmelidir. Sözleşme öncelikle taslak halinde hazırlanıp karşı tarafın incelemesine sunulabilir ve ihtilaflı noktalar karşılıklı görüşmeler halinde giderilebilir.

Sözleşmenin en önemli prensiplerinden biri tarafların sözleşmeden ne istediklerinin açıkça ve boşluğa yer bırakmayacak şekilde kağıda dökülmüş olmasıdır. İhtilaf halinde neler yapılacağı konusunda taraflar talep ederse hakem veya arabulucuya başvuru şeklinde maddeler de eklenebilir.

Sözleşme hazırlanırken sözleşmenin içeriğinin saptanarak o sözleşmenin hangi hükümlere tabi olacağı, hangi zorunlu unsurları içermesi gerektiği dikkatle incelenmelidir.

Sözleşmede bir diğer önemli husus ifa yeri ve ifa zamanıdır. Ayrıca yetki şartına yer verilmesi de sorunların aza indirgenmesine yardımcı olacaktır.

Sözleşmelerde en can alıcı hususlardan biri, taraflardan birinin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda hangi sonuçlarla karşılacağını hüküm altına alan cezai şarttır. Belirli bir miktar para cezai şart olarak belirlenebileceği gibi, kanuna ve ahlaka aykırı olmayan herhangi bir cezai şart belirlenmesi de mümkündür.

Ayrıca, damga vergisine tabi olan sözleşmelerde damga vergisinin hangi tarafa ödetileceğine de dikkat etmek gerekir. Damga Vergisi Kanunu gereğince damga vergisine tabi olan sözleşmeler üzerinden damga vergisi alınmasında uygulanan esaslar şu şekilde özetlenebilir:

Sözleşmeleri imzalayanlar damga vergisi ödemekle mükelleftir. Sözleşmeler üzerinden alınacak damga vergisi oranı binde 9,48’dir.

Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen sözleşmelerin her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya oranda damga vergisine tabidir.

Aynı sözleşmede birbirinden tamamen ayrı birden fazla işlem bulunması halinde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır.

Bir sözleşmede bulunan birden fazla işlem birbirine bağlı ve bir asıldan doğma olduğu takdirde damga vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren işlem üzerinden alınır.

Bir ay içinde düzenlenen sözleşmelerin vergisi sürekli mükellefiyete tabi olanlar tarafından ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyannameyle bildirilir. Beyan edilen vergi aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar vergi dairesine ödenir.

Sürekli mükellefiyetin gerekli olmadığı hallerde sözleşmelerin düzenlendiği tarihi izleyen on beş gün içinde vergi dairesine beyannameyle bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

Özetle,

Sözleşme hazırlanırken başlık, tarih, konu, taraflar, sözleşmenin özeti, şekil şartı, damga vergisi, cezai şart, yetki belgeleri ve vekaletnameler, görevli mahkeme, sözleşmenin uzaması, yenilenmesi, teminat, devir yasağı gibi hususlara dikkat etmek gerekir.

Av. Arb. Deniz YAHŞİ


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.