» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Süre uzatımı ile Geçici Madde 13’ün uygulanmasına ilişkin açıklamalar

 
21.09.2020 09:05 | Güncelleme: 21.09.2020 09:05

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa kar dağıtımının sınırlandırılmasına ilişkin geçici madde (Geçici madde 13) eklenmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile bu sürenin üç ay daha yani 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Geçici Madde 13 hangi konularda düzenleme içermekteydi?

Kar dağıtımına ilişkin COVID-19’un ticari hayata etkisine göz kırpan kısıtlamayı içeren Geçici Madde 13’e göre 30.09.2020 tarihine kadar,

-Sadece 2019 net dönem karının yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımı hususunda karar alınabilecek;

-Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtılamayacak;

-Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtım yetkisi verilemeyecekti.

Geçici Madde 13 dışında düzenlemeler yapıldı mı?

Geçici madde 13 ile öngörüldüğü üzere madde kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ve uygulamaya dair usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla 17.05.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) ile düzenlendi. Tebliğ’e göre, 

-Sınırlamanın iç kaynaklardan yapılan sermaye artışları için geçerli olmayacağı;

-2019 hesap döneminde zarar edilmiş olmasına rağmen serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alındıysa, bu tutarın henüz ödemesi gerçekleştirilmemiş kısmına ilişkin ödemeler de ertelenecek ve hiçbir faiz tahakkuk ettirilemeyeceği;

-Kar payı avansı dağıtım yetkisinin genel kurulca yönetim kuruluna geçici madde 13’ün yürürlüğe girmesinden önce verildiyse, bu yetki de 30.09.2020 tarihine kadar erteleneceği düzenlenmekteydi.

Uzatılan süre ile Geçici Madde 13’ün geçerliliği

Geçici madde 13’ün eklenmesinden önce kar dağıtımı yapılan şirketlerde ödemelerin henüz yapılmayan kısmının ödemelerinin de 3 ay ertelenmesi düzenlenmişti. Geçici madde 13/1 uyarınca tüm bu sınırlamaların süresinin Cumhurbaşkanı tarafından 3 ay daha uzatılması mümkündü.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararı ile erteleme 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmış oldu.

Sınırlama kapsamı dışında tutulan şirketler hangileridir?

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişileri ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler sınırlama kapsamı dışında tutulmuştur.

Sınırlama süresinin uzatılmasının altında yatan amaç nedir?

Uzatılma kararının altında yatan sebep COVID-19’un ticari hayata etkisinin halen devam etmesi olarak yorumlanabilir. Şirketlerin mevcut özkaynaklarını ihtiyatlı kullanması fikrinden yola çıkılarak yapılan bu düzenleme, aynı zamanda ilave finansman ihtiyacının doğması durumuna karşı da şirketleri koruma altına almayı hedeflemiştir.

Geçici madde 13 ve Tebliğ’e aykırı alınan kararların akıbeti ne olacaktır?

Geçici Madde 13 emredici bir hüküm olarak kapsamına giren tüm şirketlerin uyması gereken bir zorunluluk getirmektedir. Bu zorunluluğun sonucu olarak, bu hükme aykırı karar alınması halinde şirketler genel kurul kararının iptal edilebilmesi veya butlanı ihtimali ile karşı karşıya kalabilecektir. Nitekim her halde karar geçerli bir şekilde uygulama alanı bulamayacaktır.


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.