» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

TÜRMOB, Mali Müşavirlere Sosyal Yardımlaşma Fonunu kullanıma açtı.

 
10.04.2020 17:45 | Güncelleme: 10.04.2020 17:45

TÜRMOB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Duyurusu

TÜRMOB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunu Koronavirüs kapsamında Covid-19 Testi pozitif çıkan Mali Müşavirler için kullanıma açtını duyurdu.

TÜRMOB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun kullanımı için aldığı Yönetim kurulu kararına göre 

A- Yapılan Testin Pozitif Çıkması Sonucu Hastaneye Yatırılan Meslek Mensuplarına Yapılacak Yardımlar

1- Yapılan testin pozitif çıkması sonucu hastaneye yatırılan meslek mensuplarına defaten nakdi yardım yapılmasına,

B- Yoğun Bakıma Giren Meslek Mensuplarına Yapılacak Yardımlar

1- Üyenin bürosu ve/veya evi ise kira desteği, elektrik su ve doğalgaz faturalarına destek, bunların yanı sıra defaten nakdi yardım yapılmasına,

C- Vefat Eden Meslek Mensubunun Yasal Mirasçılarına Yapılacak Yardımlar

1- Üyenin eşine, evli değil ise ihtiyaç sahibi olup olmadığı araştırılmak suretiyle birinci derece mirasçılarına nakdi yardımda bulunulmasına,

2- Oturmakta olduğu ev kira ise üyenin eşine veya evli değil ise ihtiyaç sahibi olup olmadığı araştırılmak suretiyle birinci derece mirasçılarına bir yıllık kira desteği sağlanmasına,

3- Vefat eden meslek mensuplarının çocuklarına eğitim yardımı yapılması hususunun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında değerlendirilmesine,

Karar verdi.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONU HAKKINDA
KAMUOYU DUYURUSU

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, TÜRMOB’un 10. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan bir kararla kurulmuş, Fon Yönergesi de yine bu toplantıda kabul edilmiştir.
Anılan Fonun amacı, yangın, sel, deprem gibi doğal afet hallerinde, bu olaylara maruz kalan meslek mensuplarının yaralarını sarmak, dul ve yetimlerine destek olmaktır. Genel Kurulca kabul edilen Yönergenin 3 üncü maddesi “Fon gelirleri başka hiçbir amaçla kullanılamaz. Geçici de olsa başka hesaplara aktarılamaz.”hükmünü amirdir. Fonda biriken paranın bankada nasıl değerlendirileceği de yine Yönergede belirtilmiştir.
Bugüne kadar fonda biriken ve piyasa faiz oranının daha üzerinde bir oranla, tüm kamu ve özel bankalara açık ihale usulü ile nemalandırılan para, doğal afetlerde meslek mensuplarına yardım yapılması dışında hiçbir suretle kullanılmamış, ayrı bir hesapta izlenerek her zaman hesap verilmeye uygun halde tutulmuştur. Fona giren ve fondan çıkan her kuruş kayıtlıdır.
Bu kapsamda, anılan fondan Elazığ-Bingöl Depreminden, Van Depreminden, Reyhanlı’daki patlamadan, Bodrum’daki selden, Hakkari, Şırnak ve Mardin’deki terör olaylarından, Karaman’daki sel olaylarından etkilenen meslek mensupları ile bürosunda yangın meydana gelen çeşitli meslek mensuplarına yardım yapılmış; son olarak Elazığ’da meydana gelen depremden zarar gören meslek mensuplarına fondan destek olunmuştur. Fondaki bu para meslek mensuplarının parası olup yapılan yardımlar da tüm meslek mensupları adına gönderilmektedir. Belirtilen bu yardımlar dışında fon hiçbir şekilde kullanılmamıştır.
Fondaki para ileride meydana gelebilecek büyük çaplı bir doğal afet durumunda, meslektaşların yaralarını sarmak için biriktirilmiş bir ihtiyat akçesidir. Yukarıda da belirtildiği üzere doğal afet durumlarında bu para kullanılmış, yaşanılan acılara bir nebze olsun merhem olunmuştur.

SYDF Yönergesi Genel Kurulda kabul edilmiş olup, fondaki paranın yönerge hükümlerine aykırı kullanılması (kredi verilmesi, teminat gösterilmesi vs.) mümkün değildir. Yönergede fonun kredi verme şeklinde kullanımına cevaz veren bir hüküm olmadığı gibi yasal olarak da Birliğimizin kredi kullandırmasına olanak bulunmamaktadır. Hatta açıkça yetkilendirilen kurumlar dışında kredi kullandırmak suçtur.
Tüm dünyanın yaşadığı bu kötü ekonomik gidişatın meslek mensuplarımızı etkilememesi mümkün değildir. Bu süreçte derinleşecek tahsilat sorunun ortaya çıkaracağı nakit ihtiyacını karşılayabilmek, meslek mensuplarımıza düşük faizli ve uzun vadeli kredi temin edebilmek için Birliğimizce Bakanlıklar ve finans kuruluşları ile görüşmeler devam ettirilmektedir. Son olarak Halk Bankası ile yapılan protokol kapsamında bu ihtiyaç bir nebze karşılanmıştır.
Öte yandan yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgınından meslek mensuplarının sağlık yönünden etkilenmemeleri en büyük temennimizdir. Ancak, bütün önlemlere rağmen camiamızda hiç istemediğimiz olaylar yaşanmakta olup Birliğimizin imkanlar dahilinde gerekli yardım ve destekleri yapacağı şüphesizdir.
Yaşanılan COVID-19 salgınında meslek mensuplarımızın hastalığa yakalanması halinde SYDF’nin aşağıdaki şekilde ve belirlenen ilkeler doğrultusunda kullanılmasına Birlik Yönetim Kurulu’nun 09/04/2020 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

A- Yapılan Testin Pozitif Çıkması Sonucu Hastaneye Yatırılan Meslek Mensuplarına Yapılacak Yardımlar

1- Yapılan testin pozitif çıkması sonucu hastaneye yatırılan meslek mensuplarına defaten nakdi yardım yapılmasına,

B- Yoğun Bakıma Giren Meslek Mensuplarına Yapılacak Yardımlar

1- Üyenin bürosu ve/veya evi ise kira desteği, elektrik su ve doğalgaz faturalarına destek, bunların yanı sıra defaten nakdi yardım yapılmasına,

C- Vefat Eden Meslek Mensubunun Yasal Mirasçılarına Yapılacak Yardımlar

Üyenin eşine, evli değil ise ihtiyaç sahibi olup olmadığı araştırılmak suretiyle birinci derece mirasçılarına nakdi yardımda bulunulmasına,

Oturmakta olduğu ev kira ise üyenin eşine veya evli değil ise ihtiyaç sahibi olup olmadığı araştırılmak suretiyle birinci derece mirasçılarına bir yıllık kira desteği sağlanmasına,

Vefat eden meslek mensuplarının çocuklarına eğitim yardımı yapılması hususunun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında değerlendirilmesine,

D- Yardımlarda Uygulanacak İlkeler

Yardım taleplerinin Odalara yapılmasına, Oda Yönetim Kurullarının gerekli belgeleri topladıktan sonra talebi değerlendirilmek üzere Fon Yürütme Kurulu’na ileteceklerine,

Üyenin 2019 yılı aylık gelir ortalamasının net 7.000 TL’nın altında olması halinde belirtilen yardımların yapılmasına, aylık gelir ortalamasının bu meblağın üstünde olması halinde ise Fon Yürütme Kurulu’nun, üyenin ya da birinci derece mirasçılarının maddi durumuna yönelik değerlendirme yapma ve yardıma ya da yardım yapmamaya yetkili olduğuna,

Bu kararla belirlenen desteklerin COVİD-19 salgının ortaya çıktığı tarihten itibaren etkilenen meslek mensuplarına yapılmasına,

Yardım alacak meslek mensubunun ya da eşinin/birinci derece mirasçılarının durumlarını Fon Yürütme Kurulunca belirlenecek belgelerle tevsik etmeleri gerektiğine,

Yapılan testin pozitif çıkması sonucu hastaneye yatırılan meslek mensuplarının yoğun bakıma girmesi halinde sadece (B) bölümünde belirtilen yardımların, yoğun bakıma giren üyelerin vefat etmesi halinde ise sadece (C) bölümünde belirtilen yardımların uygulanmasına.

Birliğimiz nezdinde tüm ülke çapındaki gelişmeleri izlemek ve raporlamak için bir koordinasyon ofisi kurulmuş olup Odalarımızdan bildirilecek ve ortaya çıkacak genel tabloya göre gerekli aksiyon alınacaktır.
Bu zorlu günleri öngörerek Fonun oluşumuna katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz.
Mesleki kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRMOB


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.