e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

TÜRMOB, SMMM Yetkileri hakkında duyuru

12.06.2018 20:11 |

TÜRMOB, SMMM Yetkileri hakkında duyuru

SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA

Türk Akreditasyon Kurumu Başkanlığı tarafından 11/05/2016 tarihli ve 29709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/1 sayılı Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ’in 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların bu bildirimlerini ispat eden mali belgeleri, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirler ya da 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesinde sayılan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilisi tarafından imzalanıp onaylanır ve bir örneği Türk Akreditasyon Kurumuna gönderilir." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ uyarınca yapılan işin bir tasdik işi olmayıp, durum tespitine dair bir raporlama olduğu, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2 nci maddesi uyarınca kuruluşların akreditasyon kapsamında elde ettikleri brüt gelirleri hesaplayıp beyan etmenin kanunen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından da yapılabileceği, bu nedenle daha sonra yapılacak düzenlemelerde Yeminli Mali Müşavirlerin yanı sıra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere de yetki verilmesi gerektiği Birliğimizin 06/04/2017 tarihli yazısı ise Türk Akreditasyon Kurumu Başkanlığı’na bildirilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu Başkanlığı tarafından 07/06/2018 tarihli ve 30444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/1 sayılı Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ’in 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların söz konusu bildirimlerini ispat eden mali belgeleri, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli mali müşavirler ya da 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesinde sayılan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilileri tarafından imzalanıp onaylanır. İmzalı onaylı örneği e-türkak kurumsal hizmet portalına yüklenir ve ihtiyaç duyulması halinde TÜRKAK’a gönderilmek üzere saklanır. ’’ Düzenlemesine yer verilerek Birliğimiz talebi yerine getirilmiş ve SMMM’lere de yetki verilmiştir.

Bilgilerinizi ve durumun üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Yahya ARIKAN
TÜRMOB Genel Sekreteri
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.