TÜRMOB, SMMM Yetkileri hakkında duyuru

Eklenme : 12.06.2018 20:11 | Güncelleme : 12.06.2018 20:11


TÜRMOB, SMMM Yetkileri hakkında duyuru


e-fatura, e-arsiv, e-defter'de ÇOK UYGUN fiyatlar


 

SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA

Türk Akreditasyon Kurumu Başkanlığı tarafından 11/05/2016 tarihli ve 29709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/1 sayılı Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ’in 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların bu bildirimlerini ispat eden mali belgeleri, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirler ya da 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesinde sayılan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilisi tarafından imzalanıp onaylanır ve bir örneği Türk Akreditasyon Kurumuna gönderilir." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ uyarınca yapılan işin bir tasdik işi olmayıp, durum tespitine dair bir raporlama olduğu, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2 nci maddesi uyarınca kuruluşların akreditasyon kapsamında elde ettikleri brüt gelirleri hesaplayıp beyan etmenin kanunen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından da yapılabileceği, bu nedenle daha sonra yapılacak düzenlemelerde Yeminli Mali Müşavirlerin yanı sıra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere de yetki verilmesi gerektiği Birliğimizin 06/04/2017 tarihli yazısı ise Türk Akreditasyon Kurumu Başkanlığı’na bildirilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu Başkanlığı tarafından 07/06/2018 tarihli ve 30444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/1 sayılı Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ’in 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların söz konusu bildirimlerini ispat eden mali belgeleri, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli mali müşavirler ya da 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesinde sayılan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilileri tarafından imzalanıp onaylanır. İmzalı onaylı örneği e-türkak kurumsal hizmet portalına yüklenir ve ihtiyaç duyulması halinde TÜRKAK’a gönderilmek üzere saklanır. ’’ Düzenlemesine yer verilerek Birliğimiz talebi yerine getirilmiş ve SMMM’lere de yetki verilmiştir.

Bilgilerinizi ve durumun üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Yahya ARIKAN
TÜRMOB Genel Sekreteri

 

smmm  turmob     


 

Pratik_Bilgiler  Emeklilik  SGK

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com