e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

TÜRMOB Süre Uzatım talebinde bulundu

24.07.2018 09:41 | Güncelleme: 24.07.2018 09:51

304 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen stopaj teşvikinin uygulama süresinin uzatılması talep edilmiştir.

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı
(Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı III)

27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı 2’nci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 42 nci maddesi ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 19’uncu maddede, öngörülen şartları taşıyan özel sektör işverenlerinin 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılardan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanacakları ve 43 üncü maddesi ile aynı Kanun’a eklenen Geçici 20 nci maddesinde öngörülen şartları taşıyan ve imalat sektöründe faaliyette bulunan özel sektör işverenlerinin 1/1/2018 tarihinden itibaren işe aldıkları sigortalılardan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanacakları hüküm altına alınmış ve söz konusu maddelerde teşvik uygulamasının usul ve esasları belirtilmiştir. Yine 7143 sayılı Kanun’un 93’üncü maddesine göre de söz konusu 42. ve 43 üncü maddeler 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda 6 Temmuz 2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 304 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde 7103 sayılı Kanunun 42. ve 43 üncü maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

Söz konusu Tebliğin Ortak Hükümler başlığını taşıyan 10’uncu maddesinin 7 No’lu fıkrasında, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar Tebliğin 7103 sayılı Kanunun 42 nci maddesi ile ilgili olan 4 üncü ve 7103 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ile ilgili olan 7 nci maddelerindeki şartları taşıyan sigortalılardan dolayı yararlanılamayan gelir vergisi stopajı teşvik tutarları, bu tarihten sonra verilecek ilk muhtasar bevanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinde mahsup edileceği, mahsup işleminin yapılabilmesi için teşvikten yararlanılamayan dönemlere ait bilgilerin de ilk muhtasar bevanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ekinde verilecek bildirime eklenmesi gerektiği ve bu suretle mahsup edilemeyen bir tutarın kalması halinde, kalan tutarın, sonraki avlarda verilecek muhtasar beyannameler/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri üzerinde, yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde mahsup edileceği, önceki dönemlere ait muhtasar beyannameler/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için bu nedenle düzeltme yapılmayacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 304 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 6 Temmuz 2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığından söz konusu mahsup işlemlerinin Haziran 2018 ayma ilişkin olarak verilecek muhtasar beyannamelerde yapılması ve dolayısıyla 5604 sayılı Mali Tatil îhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri dikkate alındığında bu işlemlerin 25 Temmuz 2018 tarihine kadar verilecek muhtasar beyanname üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 304 seri No’lu Tebliğ düzenlemesine göre Temmuz 2018 ayında bu dönemlerin muhtasarda bildirilmemesi durumunda mükellefin önceki aylara ait bildirim hakkını kaybetmiş olacağı sonucuna da varılmaktadır.

Bu nedenle 3-20 Temmuz 2018 tarihlerinin 5604 sayılı Kanuna göre mali tatil olduğu ve 304 seri No’lu Tebliğ’in bu tarihler arasında yayımlandığı dikkate alındığında, 7103 sayılı Kanunla tanınan sigorta teşviklerine ilişkin 2018 yılı Ocak-Haziran aylarına ait Tebliğ ile getirilen bildirim mecburiyeti süresinin Temmuz 2018 ayına ilişkin muhtasar beyanname verilme süresine kadar uzatılmasının teşvikle sağlanan amacın gerçekleştirilebilmesi için daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

A.Masis YONTAN
TÜRMOB Genel Başkanı


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !