e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Tam Tasdik Yaptırmak Vergi İncelemelerinde Bir Ayrıcalık mıdır?

05.04.2018 06:32 | Güncelleme: 05.04.2018 06:32

Vergi incelemeleri, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca, Vergi Usul Kanunu ve Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilir.

Vergi Usul Kanunu’nun 135. maddesinde ise, incelmeye yetkililer sayılmış vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır.(1)

Mükelleflerin vergi incelemesine tabi tutulmasında çeşitli kriterler vardır. Bu kriterlerden en önemlisi risk analizi sonucunda mükelleflerin riskli bulunmasıdır. Vergi Denetim Kurulu vergi incelemelerini, sektör, konu ve mükellefler itibariyle esas olarak, kurul bünyesinde kurulan risk analizi merkezinde bilgisayar programları kullanarak yapılan analiz ve mukayeseler neticesinde belirlemeye başlamıştır. Bunun dışında ihbar ve şikâyet, Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen yoklama ve denetimler, teftiş, soruşturma, inceleme ve denetimler sırasında ortaya çıkan vergi inceleme talepleri, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen inceleme talepleri vb. gibi nedenlerle de mükellefler incelemeye tabi tutulmaktadır.(2)

Ayrıca bu bahsedilen hususların hiç birinin olmaması durumunda bile, Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4/2. maddesinde zikredildiği üzere,“Risk analizi neticesinde riskli bulunmaması, ihbar veya şikâyet olmaması halinde dahi mükelleflerin incelemeye alınabileceği”belirtilmiştir.

Yukarıdaki hükümler dikkate alındığında, Vergi Usul Kanununa veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler yukarıda zikredilen sebeplerin varlığı durumunda veya herhangi bir sebep olmasa dahi incelenebileceği açıktır. 
Mükellefin tam tasdik kapsamında olması veya olmaması vergi incelemesine mani teşkil etmemektedir. Tam tasdik kapsamındaki mükellefler hakkında 30/07/1995 tarihinde yayımlanan 18 Seri No'lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde çıkarılan hükümden tam tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği belirtilmiştir. Ancak vergi denetimi ile ilgili 10.07.2011 tarih ve 27990 sayılı 646 Nolu Kanun Hükmünde Kararname ile vergi inceleme yapısı yeniden düzenlenmiş olup mevcut düzenlemede, tam tasdik ile ilgili böyle bir ayrıma gidilmediği ve ayrıca mevcut düzenleme ile eski hüküm mülga olacağından, tam tasdike tabi mükelleflerin yukarıda belirtilen durumlardan birinin veya bir kaçının varlığı halinde veya yukarıda belirtilen herhangi bir durum söz konusu olmasa dahi vergi incelemesine alınabileceği açıktır.
Bir diğer husus ise, vergi incelemesinde incelemeye yetkili olanlar kanun ile belirtilmiş ve inceleme ile ilgili usul esaslar Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği ile düzenlenmiş; ilgili 646 sayılı KHK’da mükellefler ölçeklerine göre, A, B, C ve Ç gruplarında görevli Vergi Müfettişlerince inceleneceği hüküm altına alınmıştır. 
Ancak Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Vergi Denetim ve İç Genelgeleri ile (2017/1-2) hadlere bakılmaksızın ve ölçek ayrımı yapılmaksızın büyük ölçekli mükelleflerin de denetim gücünün etkin dağıtılması ve fonksiyonel kullanılması amacıyla tüm grup başkanlıklarınca vergi incelemesine tabi tutulacağı açıklanmıştır.

Bu sebeple tam tasdike tabi olsun olmasın mükelleflerin küçük, orta veya büyük mükellef ayrımı yapılmaksızın Vergi Denetim Kurulu tarafından gerek görülen durumlarda vergi incelemesine tabi tutulacağı, vergi incelemesinin ilgili grup başkanlıklarında görevli vergi müfettişlerince inceleneceği bilinmelidir.
Bu kapsamda, mükellefler risk analizi, ihbar, şikayet ve diğer talepler nedeniyle vergi incelemesine Vergi Denetim Kurulu marifetiyle tabi tutulabilecektir.

Dipnotlar
(1) VUK’un 135. maddesinde, ayrıca incelemeye yetkililer olarak “Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir.” sayılmıştır.
(2) https://www.vdk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Sikca-Sorulan-Sorular

KAYNAKÇA
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
646 Sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
18 Seri No'lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği
2017/2 Vergi İnceleme ve Denetim İç Genelgesi

Yunus SÜRMELİ
vergialgi.net


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !