e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Tarh Zamanaşımında Danıştay’ın Yeni İçtihadı Neler Getiriyor?

18.02.2020 06:30 | Güncelleme: 18.02.2020 06:30

213 sayılı VUK 114 mad. hükmünde zamanaşımı sürelerine yer verilmiştir. Buna göre, vergi alacağının doğdu takvim yılı izleyen yılın başından başlamak üzere 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin tarh zamanaşımına uğrayacağı belirtilmiştir.

Ancak, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna müracaat edilmesi halinde tarh zamanaşımı durmaktadır. Duran zamanaşımı söz konusu komisyon kararını vergi idaresine gelişini izleyen günden itibaren beklediği yerden tekrar işlemeye devam eder. Ancak, duran süre her hal ve takdirde 1 yıldan çok olmayacaktır. [1]

Bilindiği üzere, Türkiye’de vergi incelemeleri ve takdir komisyonları tarafından yapılacak takdir işlemleri açısından süre konusu tarh zamanaşımı olarak 5 yıl şeklinde belirlenmiştir. Örneğin; 2015 yılı ile ilgili gelir vergisi, KDV, Kurum vd. vergiler açısından tarh zamanaşımı 2015 yılını izleyen yıldan itibaren 5 yıl olarak belirlenmiştir. Buna göre; 2015 yılı ile ilgili vergi incelemesi 31.12.2020 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. (VUK mad. 114) Geçmiş yıllarda Danıştay tarafından tarh zamanaşımının bitmesine kısa bir süre kalan hallerde takdire sevk işlemleri Yüksek Mahkeme Danıştay’ın pek çok kararları ile eleştirilerek kabul edilmemesi şeklinde mustakar hale gelen kararları mevcut idi.

Bilindiği gibi, Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından verilen 23.10.2019 gün ve E:2019/705-K:2019/725 sayılı kararı yayınlanmıştır. Bu karar ile Danıştay tarafından verilen eski içtihatlarında tarh zamanaşımının son yılında yapılan takdire sevk işlemlerine ilişkin başvuruların zamanaşımını durdurmak amacıyla yapıldığı söz konusu idi. Bundan sonra yayınlanan 23.10.2019 tarihli yeni içtihat ile zamanaşımının bitmesine kısa bir süre kala tarh zamanaşımına uğrayacak yılın vergi incelemesinin takdire sevk edilmemesi halinde, noksan vergi incelemesi yapılması muhtemel bir ihtimal olduğu için takdire sevkin sadece zamanaşımı durdurma amacı taşıdığı yönündeki genel kabul amme yararı açısından uygun olmayacaktır. (VUK mad. 114)

Eski içtihatlarda, zamanaşımının son yılında yapılan takdire sevk işlemlerine ilişkin durumlarda zamanaşımının durdurulması maksadıyla yapıldığı kabul edilmekte idi. Örneğin; zamanaşımının son yılının son aylarında veya günlerinde vergi kaçakçılığına ilişkin önemli bir duyum veya ihbar alınması halinde Aralık ayının bitmesine kısa bir süre kala mesele takdire sevk edilerek çözüm bulunmakta idi. Ancak bu durum eski içtihatlarda idarenin işlemi kabul edilmeyerek, mükellef lehinde kararlar ihdas edilmekte idi. (Bkz: Danıştay 9. Dairesi kararı 22.05.2013 gün ve E:2012/9726-K:2013/5028 sayılı karar)

Zamanaşımının son yılında yapılan takdire sevk işlemlerinin Danıştay’ın 23.10.2019 gün ve E:2019/705-K:2019/725 sayılı kararı ile vergi idaresi tarafından takdire sevk tarihi dikkate alınarak, takdir komisyonuna sevkin zamanaşımını durdurmak amacıyla yapıldığı kabulünün hukuka uygun olmadığına karar verilmiş olup, 213 sayılı VUK 30. Mad. sayılan resen vergi tarhını gerektiren nedenlerin varlığı halinde vergi inceleme elemanlarınca ilgili dönem matrahı resen takdir olunabileceği gibi, takdir komisyonuna müracaat edilerek de matrahın takdir edilmesi sağlanabilecektir. Böylece yeni içtihat idare lehine alınmış bir karar olup, zamanaşımı bitmesine kısa bir süre kala takdire sevklerin yasal olduğu yönünde önemli bir adım atılarak, gerek vergi idaresinin ve gerekse vergi denetim kurulu müfettişlerinin sevk işlemleri rahatlatılmıştır. Aynı şekilde Gelir İdaresinin takdir komisyonları ve vergi daireleri tarafından tarh zamanaşımının bitmesine kısa bir süre kalan durumlarda vergi dairesi takdire sevk işlemleri yeni içtihat ile rahatlatılmıştır. [2]

Dr.Mustafa Alpaslan

[1] Bkz: VUK mad. 114, Huz Akademi, Tüm Vergi Kanunları, 40. Baskı, S:430

[2] Bkz: İnce Eyyup, Tarh Zamanaşımına İlişkin Danıştay Yeni İçtihadı, Vergi Sorunları Dergisi, S:377, Şubat 2020, S:95-102

 
Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
E-FATURA PROGRAMI

En Uygun Fiyatlarla e-Fatura, e-Arşiv Fatura Kullanmanın KOLAY YOLU

BİLGİ ALIN !