e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar

12.12.2018 09:24 | Güncelleme: 02.05.2019 22:18

6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği PTT vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin önemli hususları içeriyor. 1 Ocak 2019 da yürürlüğe girecek olan Yönetmeliğe ilişkin önemli sorulara birlikte göz atalım.

Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar

Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile getirilen en önemli yenilik, tebligatın aşağıdaki kişiler bakımından elektronik yolla yapılmasının zorunlu hale getirilmiş olmasıdır. 

• 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde (1) yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,

• 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahalli idareler, (2)

• Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,

• Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri,

• Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar,

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,

• Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri,

• Noterler,

• Baro levhasına yazılı avukatlar,

• Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler,

• İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim

Ayrıca talep etmeleri halinde tüm diğer gerçek ve tüzel kişilere de elektronik tebligat adresi verilecek ve bu durumda bu kişilere de elektronik tebligat yapılması zorunlu olacaktır.

Elektronik Tebligat Başvusu Nereye Yapılacak?

Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren yukarıda sayılanlar en geç 1 (bir) ay içerisinde elektronik tebligat adresi almak üzere PTT'ye başvuracaklar. Zorunlu tutulmayan diğer gerçek ve tüzel kişiler ise istedikleri tarihte PTT'ye başvurarak elektronik tebligat adresi alabilecek.

PTT ise başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde elektronik tebligat adresini gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturacak ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine ("UETS") kaydedecek ve ilgili kişilere teslim edecek.

Elektronik Tebligat Nasıl Yapılacak?

Oluşturulan elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kişiye PTT tarafından gönderildikten sonra, teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesi akabinde bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunulacak.

Tebligat yapacaklar, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) teslim edecekler. UETS ise elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştıracak.

Elektronik Tebligat Ne Zaman Yapılmış Sayılacak?

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

Ayrıca, elektronik tebligat, tebliğ edilecek kişinin adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak gönderilecektir. Bilgilendirmenin her hangi bir nedenle yapılamamış olması ise tebligatın geçerliliği bakımından herhangi bir etkiye sahip değildir. PTT tarafından ücreti mukabilinde yapılacak gönderimlere ilişkin ücret tarifesi PTT tarafından Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenerek resmi internet sayfasında yayımlanacaktır.

Elektronik Tebligatın Zorunlu Bir Sebeple Yapılamaması Halinde Ne Olacak?

Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde Tebligat Kanunda belirtilen diğer usuller ile tebligat yapılacaktır.

Verilerin Saklanması

PTT işlem ve delil kayıtlarını erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlamak kaydı ile Yönetmelikte işlem çeşitleri için farklı olarak belirlenmiş olan süreler ile saklama yükümlülüğü altındadır. Saklama bakımından asgari süre ise 10 yıldır. 

(1) Bu cetvellerin içeriğine giren idare ve kuruluşlar sırası ile ana başlıklar olarak Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar Ve Sosyal Güvenlik Kurumları olarak özetlenebilir.

(2) Belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler

KPMG VERGİ

Yazarlar: Onur Küçük (Hukuk Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı) & İlay Kestaneci (Hukuk Danışmanı)

 


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !