e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

Temmuz-Aralık 2019 Döneminde Uygulanacak Alkollü İçecekler ile Tütün Ürünlerinin ÖTV Tutarları

04.07.2019 11:35 |

Temmuz-Aralık 2019 Döneminde Uygulanacak Alkollü İçecekler ile Tütün Ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi Tutarları

Özel Tüketim Vergisi  Kanunu’nun 12/3 maddesi uyarınca 3 Temmuz 2019 tarihinden itibaren      III      Sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan kolalı gazozlar ve alkollü içecekler ile (B) Cetvelinde yer alan tütün mamullerinin maktu ve asgari maktu vergi tutarları Yİ-ÜFE artış oranı olan % 8,09 oranında artmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki gibidir.

“3. (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır.”

Bu düzenlemeye göre kolalı gazozlar, alkollü içecekler ve tütün mamullerinin yer aldığı ÖTV Kanununa ekli III Sayılı yer alan maktu ve asgari maktu vergi tutarları Ocak ve Temmuz aylarında üretici fiyat endeksinde son altı aya göre meydana gelen artış oranında arttırılmaktadır1.

2014 yılından itibaren TÜİK üretici fiyat endeksi yerine yurtiçi ve yurtdışı üretici fiyat endeksleri uygulamasına geçmiştir.

Bu düzenleme sonucunda 2019 yılı Temmuz-Aralık dönemi için III Sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan kolalı gazozlar ve alkollü içecekler için maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile (B) Cetvelinde yer alan tütün mamullerinin maktu ve asgari maktu vergi  tutarları üretici fiyat endeksinde son altı aya göre meydana gelen artış oranında arttırılacaktır.

Buna göre ÖTV Kanununa ekli III sayılı Tablonun (A) ve (B) cetvellerinde yer alan  mallarda TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE’de bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,09 arttığından2 3 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak ÖTV tutarları önceki tutarları ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki Tablolarda gösterilmiştir.

 

(III) SAYILI LİSTE
(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi gereğince güncellenen liste
(Yürürlük:3/7/2019)

(A) CETVELİ

 

 

 

G.T.İ.P. NO

 

 

 

Mal İsmi

 

 

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
18/1/2019
tarihinden itibaren

Maktu Vergi Tutarı (TL) 3/7/2019
tarihinden itibaren

20.09

Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya
diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre %100 meyve suyu
sayılanlar hariç)

 

 

 

10

 

 

 

-

 

22.02

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki
meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda
Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12,
2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00
hariç)

 

 

 

 

10

 

 

 

 

-

 

2202.10.00.00.11

Sade gazozlar

10

-

 

2202.10.00.00.12

Meyvalı gazozlar

10

-

 

2202.10.00.00.13

Kolalı gazozlar

25

-

 

2202.91.00.00.00

Alkolsüz biralar

10

-

 

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

1,7694

1.9125

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09
pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

 

 

0

 

 

8,6996

 

 

9.4033

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

58,7753

63.5302

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00,
2205.10.90.00.12 hariç)

 

0

 

88,7064

 

95.8827

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az olanlar

 

0

 

70,4431

 

76.1419

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle %22 ve fazla olanlar

 

0

 

241,7315

 

261.2875

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz
içeceklerin karışımları

 

 

 

0

 

 

 

8,6996

 

 

 

9.4033

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve
damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç]

 

0

 

241,7315

 

261.2875

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle
%80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle %80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70
ve 2208.90 hariç)]

0

 

 

 

241,7315

 

 

 

261.2875

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

 

0

 

241,7315

 

261.2875

2208.50

Cin ve Geneva

0

241,7315

261.2875

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00,
2208.60.99.00.00 hariç)

 

0

 

241,7315

 

261.2875

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle %45.4'den fazla olanlar)

 

0

 

241,7315

 

261.2875

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle
% 45.4'den fazla olanlar)

 

0

 

241,7315

 

261.2875

2208.70

Likörler

0

241,7315

261.2875

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11,
2208.90.71.00.11 hariç)

 

0

 

241,7315

 

261.2875

2208.90.48.00.11

Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

 

0

 

241,7315

 

261.2875

2208.90.71.00.11

Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

 

0

 

241,7315

 

261.2875

B CETVELİ

(1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişen liste) (Yürürlük: 3/7/2019)

 

 

G.T.İ.P. NO

 

 

Mal İsmi

 

 

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

1/5/2019
tarihinden İtibaren Maktu Vergi
Tutarı
(TL)

3/7/2019
tarihinden İtibaren Maktu Vergi Tutarı
(TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,3506

0,4336

0.4686

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,3506

0,4336

0.4686

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

0,3506

0,4336

0,4686

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,2895

0,4200

0.4539

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar,
uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
-Tütün yerine geçen
maddelerden yapılmış sigaralar

 

 

40

67

 

 

0,3506

0,2895

 

 

0,4336

0,4200

 

 

0.4686

0.4539

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine
geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş
tütün; tütün hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00,
2403.19.10.00.19,
2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00,
2403.99.10.00.00,
2403.99.90.00.00
hariç)

67

0,2895

0,4200

00,4539

2403.11.00.00.00

Bu faslın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen nargile
tütünleri

63

0,0787

0,4200

0,4539

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

63

0,0787

0,4200

0,4539

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda
olanlar)

63

0,0787

0,4200

0.4539

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,2895

0,4200

0,4539

4813.10.00.80.00

Diğerleri (Makaron)

0

0,0540

-

-

1* 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 9 uncu maddesinde “4760 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanarak, üretici fiyat endeksindeki değişim oranına göre vergi tutarlarının artırılmasında; anılan Kanuna ekli (III) sayılı listenin, (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları için virgülden sonraki iki hane, (B) cetvelinde yer alan asgari maktu ve maktu vergi tutarları için virgülden sonraki dört hane dikkate alınır.” düzenlemesi yer almıştır.
2* TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30802
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.