e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Turizm Katkı Payı Beyannamesi ve Muhasebe Kayıtları

04.11.2019 06:02 |

11.07.2019 Tarihli ve 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile birlikte turizm sektöründe faaliyet gösteren mükellefler için Turizm Payı uygulaması, 02.11.2019 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile mükellefiyet tesisi ve beyannamelerin gönderilip ödenmesi ile ilgili hususlar netleşmiş oldu.

Turizm payı;

-Birleşik tesisler ile konaklama tesislerinde binde yedi buçuk,

-Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,

-Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,

-Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,

-Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,

-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki, oranında olmak üzere, işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucu elde ettikleri net satış veya kira gelirleri toplamı üzerinden hesaplanıp ödenecektir.

Ayrıca Turizm Payı kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır.

Turizm Katkı Beyannamesi elektronik ortamda aşağıda belirlenen dönemlere göre gönderilip ödenecektir.

-Kurumlar vergisi mükellefleri aylık,

-Diğerleri üçer aylık beyanname olmak üzere, beyan dönemini takip eden ayın son günü sonuna kadar beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Herhangi bir hasılatı olmayan mükellefler de boş olarak beyanname vereceklerdir.

Turizm payı beyannamelerinin ilk verilme dönemi 2019/Ekim ayıdır. Aylık olarak mükellef olan kurumlar vergisi mükellefleri 30 Kasım 2019 hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 2 Aralık 2019 günü sonuna kadar beyanname gönderip, ödemeleri gerekmektedir. Düzeltme gerektiren hususlar meydana geldiğinde genel beyanname mantığı ile düzeltme beyannamesi göndermek mümkündür. Hali hazırdaki mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya yazılı dilekçe vererek bağlı bulundukları vergi dairelerinden en geç 18 Kasım 2019 günü sonuna kadar (tebliğin yayımı tarihinden 15 gün içinde) mükellefiyet tesis ettirmeleri gerekmektedir.

Turizm paylarının muhasebeleştirilmesine gelecek olur isek, ilgili kanun hükmü gereğince turizm katkı payları kazancın tespitine ilişkin gider olarak değerlendirileceğinden aşağıdaki örnek ile ilgili kayıtların yapılması gerekmektedir.

Örnek: Konaklama tesisi işleten A Turizm İşletmesi A.Ş. 2019/Ekim döneminde 100.000,00 TL’lik net hasılat elde etmiş, binde yedi buçuk tutarında turizm katkı payını 2 Aralık 2019 günü sonuna kadar beyan etmiş ve hesaplanan 750,00 TL’lik katkı payını aynı gün ödemiştir.

---- ------ ------- 31.10.2019 ---- ------ -------    BORÇ     /  ALACAK

740 HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ HS.    750,00

-Turizm Katkı Payı Giderleri

               360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.   750,00

                 -Ödenecek Turizm Katkı Payları

TURİZM KATKI PAYI TAHAKKUKU

---- ------ -------  02.12.2019 ---- ------ -------    BORÇ     /  ALACAK

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR        750,00

-Ödenecek Turizm Katkı Payları

                       102 BANKALAR HS.                            750,00

---- ------ -------  /---- ------ ------- 

Şeklinde muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Bir başka yazıda görüşünceye dek hoşça kalın…

Emre Karaoğlu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.