» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Uzaktan çalışmada da masrafı işveren öder

 
08.09.2021 05:11 | Güncelleme: 08.09.2021 05:11

İşçinin iş için yaptığı bir gider varsa bu gider işveren tarafından karşılanır. Bu kural, uzaktan çalışma nedeniyle önem kazandı. Örneğin bir işin yapılabilmesi için elektrik ve internet kullanımı zorunlu ise işveren bu masrafların bedellerini karşılamak zorundadır

İş sözleşmesinde işverenin temel borcunun ücret ödeme borcu olduğu bilinmekle birlikte, işçinin elde ettiği ücretten işveren için harcamak zorunda kaldığı tutarların genellikle göz önüne alınmadığı görülmektedir. İşveren işin yapılması için gerekli olan araç ve gereçleri temin etmekle, üretim yapılacak malzemeyi işçiye vermekle yükümlüdür. İşçinin iş için yaptığı bir gider varsa bu gider de işveren tarafından karşılanmalıdır. Kurallar bütün iş sözleşmeleri için geçerli olup, uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı günümüzde bu tür çalışmalar için daha da önem kazanmıştır.

Araç ve malzeme

Borçlar Kanunu’nun 413. maddesine göre işveren işçiye iş için gerekli araç ve malzemeyi sağlamakla yükümlüdür. Araç, işçinin işi yapabilmesi için gerekli olan bilgisayar, telefon, makine, araba, kulaklık, yazıcı, tezgah, tamir takımı vb. ürünlerdir. Malzeme ise hem araçların kullanılabilmesi hem de üretim çıktılarının oluşturulabilmesi için gerekli olan maddelerdir. İşverenin araç ve malzemeyi sağlama borcunun istisnası, işçi ile bunların işçi tarafından karşılanacağına dair anlaşma yapılması veya yerel adetin bu araç ve malzemenin işçi tarafından sağlanacağına ilişkin yerleşmiş uygulamadır. İki istisnadan birinin olması halinde araç ve malzeme işçi tarafından sağlanacaktır.

Araç ve malzemenin işçi tarafından sağlanması, bu maddelerin bedellerinin işçi tarafından ödeneceği anlamına gelmemektedir. 413. maddenin ikinci fıkrasında araç ve malzemenin işçi tarafından sağlanacağına ilişkin anlaşma olması halinde, aksi anlaşmada kararlaştırılmadıkça veya yerel âdet bulunmadıkça işçiye uygun bir karşılık ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Araç ve malzemeyi işçi sağlasa bile buna ilişkin bedel işveren tarafından ödenecektir. Bedel ödenmeyeceğine dair de işçi ile anlaşmak mümkündür. Bedel ödenmemesi yerleşmiş bir uygulama haline gelmiş ise yine bedel ödenmeyecektir. İstisnalar dışında, araç ve malzeme işçi tarafından sağlanmışsa bedel ödenmesi gerekmektedir.

Araç ve malzeme sağlama yükümlüğü işverende olup işveren bunları sağlamıyorsa işçi çalışmaksızın ücrete hak kazanacaktır. Bu durumda işveren üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmediği için işçi iş görememekte, iş görememesi işverenden kaynaklandığı için çalışmaksızın ücrete hak kazanmaktadır.

Araç ve malzeme yükümlülüğü yerel adet ya da sözleşmeden işçinin üzerinde ise araç ve malzemenin bulunmaması halinde işçi çalışmaksızın ücrete hak kazanamayacak, iş görme borcunu yerine getirmemesinin sonuçları ile karşılaşacaktır.

Bu nedenle yapılacak iş için gerekli olabilecek bütün araç ve malzemeler dikkatli düşünülerek, sözleşme imzalanmalıdır.

Yapılan giderleri ödeme borcu

İşin görülmesi için zorunlu olarak yapılan giderler, işveren tarafından karşılanmak zorundadır. İşveren, işçiyi işyeri dışında çalıştırdığı takdirde, geçimi için zorunlu olan harcamaları da ödemekle yükümlüdür. Zorunlu harcamaların işçi tarafından bizzat karşılanmasına ilişkin anlaşmalar geçersizdir. Zorunlu harcamalara ilişkin giderlerin önce işçi tarafından yapılacağı kararlaştırılabilirse de nihayetinde karşılanan bu bedelin işveren tarafından işçiye ödenmesi zorunludur. Bu tür zorunlu harcamaları işçi üzerinde bırakan anlaşmalar geçersizdir. Örneğin işin yapılması için elektrik ve internet kullanımı zorunlu ise işveren bunların bedellerini karşılamak zorunda kalacaktır.

En geç ayda bir ödenmeli

Zorunlu harcamaların işçi tarafından karşılanması halinde, bu bedelin işveren tarafından işçiye ne zaman ödeneceği de büyük önem arz etmektedir. Karşılanan bedel, işçinin ücretinden belirli bir dönem için yoksun kalabilmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle Borçlar Kanunu işverenin ilgili bedelleri ödeme süresine de bir sınırlama getirmiştir. İşçinin yapmış olduğu giderlerden doğan alacağı, daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa veya yerel âdet yoksa, her defasında ücretle birlikte ödenir. Ücret de en geç ayda bir ödeneceği için bu tür bedeller en geç ayda bir ödenmek zorundadır.

Eğer zorunlu harcamalar düzenli olarak yapılıyorsa, işçinin harcama yapması beklenmeden, avans ödeme yükümlülüğü de getiril-miştir. Bu şekilde ikincil bir koruma getirilmiş olmaktadır. İşçi, sözleşmeden doğan borçlarını yerine getirmek için düzenli olarak masraf yapıyorsa, kendisine en az ayda bir olmak üzere belirli aralıklarla avans verilmelidir.

Götürü bedel kararlaştırılabilir

Yazılı olarak yapılmış bir hizmet veya toplu iş sözleşmesinde, bizzat işçi tarafından karşılanması kararlaştırılan harcamaların, işçiye götürü biçimde günlük, haftalık veya aylık olarak ödenmesi öngörülebilir. Ancak bu ödeme, zorunlu harcamaları karşılayacak miktardan az olamaz. Bu nedenle götürü bir bedel ödeniyorsa, işçinin fiilen yaptığı harcama en geç ayda bir kontrol edilmeli, götürü bedelin üstüne çıkmış ise, ilgili ay için derhal tamamlama yapılmalıdır.

Taşıtlara ilişkin özel düzenleme

İşçi, işin görülmesi için taşıma aracı kullanıyorsa, taşıtın işletilmesi ve bakımı için gerekli olağan giderler, hizmet için kullanıldığı ölçüde işverence karşılanır. İşçi kendi motorlu aracını kullanıyorsa, işveren ayrıca bu araçla ilgili vergiyi, zorunlu mali sorumluluk sigortası primini ve aracın yıpranması karşılığında uygun bir tazminatı işçiye ödemekle yükümlüdür. İşçi kendisine ait diğer taşıma araçlarını ve hayvanlarını kullanıyorsa işveren, bunların kullanma ve bakımı için gerekli olan olağan giderleri hizmet için kullanıldığı ölçüde karşılamakla yükümlüdür.

Cem Kılıç


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.