» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Varlık barışında süre uzayacak mı?

 
29.06.2021 05:41 | Güncelleme: 29.06.2021 05:41

Bize göre 1 taşla 8 kuş vurulabilecek, kimilerine göre ise bir babanın oğluna bile yapmayacağı nitelikte bir düzenleme olan varlık barışı, süre uzatımı yapılmadığı takdirde, 2 gün sonra sona eriyor. Yani, son gün, 30 Haziran!..

Hemen telaşa kapılmayın, bize göre kısa bir süre içerisinde varlık barışında süre uzatımı yapılacak.

Bugüne kadar kaç varlık barışı düzenlemesi yapıldı?

2008 yılından bugüne kadar geçen 13 yılda 7 varlık barışı düzenlemesi yapıldı. 7’nci olan ve şu an yürürlükte bulunan düzenleme, Gelir Vergisi Kanununun geçici 93. maddesinde yer alıyor.

Varlık barışı ekonomimiz için çok önemli

Varlık barışı, çeşitli nedenlerle yurt dışına veya yurt içinde sistem dışına çıkarılan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergisiz veya düşük oranlı bir vergi alınarak Türkiye’ye geri getirilmesini veya sisteme dahil edilmesini sağlayan önemli bir düzenleme.

Varlık barışı, her ülke açısından oldukça önemli bir konu. Çünkü, hemen her ülke kendi vatandaşlarının olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının başka ülkelerde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını kendilerine getirmek istiyor. Bu şekilde, karşılıksız büyük bir finansal kaynağa sahip olmayı amaçlıyor. Ülkemizin hedefi de, vatandaşların yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Varlık barışı kapsamında vergisiz olarak Türkiye'ye getirilmesi, yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların yine vergisiz olarak yasal kayıtlara dahil edilmesi.

Bazı uzmanlar varlık barışına “Türkiye’den çeşitli nedenlerle yurt dışına veya yurt içinde sistem çıkarılan paraların vergisiz olarak Türkiye’ye geri getirileceği veya sisteme dahil edileceği gerekçesiyle karşı çıkıyorlar. Ancak, dün olduğu gibi bugün de, yurt dışından getirilecek veya yurt içinden ekonomiye kazandırılabilecek her varlığa ve ekonomik değere ihtiyacımız var. Bunlar zaten ülkemizin parası, bizim kaynağımız.

Varlık barışı kamuoyuna tam olarak anlatılamadı

Çok enteresandır, bugüne kadar çıkarılan varlık barışı düzenlemeleri kamuoyuna tam olarak anlatılamadı, zaten kimse de tam olarak anlamadı! Bu nedenle de, yararlananların sayısı hep sınırlı kaldı. Bunun anlaşılamamasından hemen herkes sorumlu.

Bazı vergi ve finans uzmanları, varlık barışının vergisiz düzenlenmesi ve üzerinden vergi alınmaması nedeniyle Maliye’nin konuya ilgisiz kaldığını ifade ediyorlar. Ancak, bu doğru değil, Maliye bu konuda elinden geleni yapıyor. Tabi, bu sadece Maliye’nin değil, iş dünyasının, STK’ların, yani hepimizin görevi. Bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu, yararlananlara hangi avantajların sağlandığını iyi anlatmalıyız.

Varlık barışında vergi yüzde sıfır, kaçırmayın

Varlık barışında vergi oranı yüzde sıfır. Evet, yanlış duymadınız, hiç vergi ödemeden varlık barışından yararlanabiliyorsunuz! Kaçırılmaması gereken büyük bir avantaj!

Yararlanana ciddi vergisel avantajlar sağlıyor

Varlık barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan önemli bir düzenleme. Herhangi bir mali yüke katlanmadan işletmelerin mali yapısını düzeltiyor, belli başlı mali ve finansal sorunlarını çözüyor. Varlık barışı kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor, bildirilen tutarların ortaklara dağıtımı kar payı dağıtımı sayılmıyor ve stopaja tabi tutulmuyor vs.

Varlık barışı ile 1 taşla 8 kuş vurabilirsiniz!

Varlık barışından yararlanılarak vergisel anlamda 1 taşla 8 kuş vurulması mümkün bulunuyor.

1) Kayıt dışı varlıklar sorgusuz sualsiz kayda alınabiliyor!

2) Varlık barışı kapsamında bildirilen varlıklar için 1 TL bile vergi ödenmiyor.

3) Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde gelir/kazanç olarak dikkate alınmıyor ve vergilendirilmiyor, ortaklar tarafından vergisiz olarak işletmeden çekilebiliyor.

4) Bildirimde bulunan kişiler, ortağı olduğu şirket, diğer şirket ortakları ve kanuni temsilcileri hakkında bu işlemden dolayı herhangi bir vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmıyor, ceza kesilmiyor.

5) Varlık barışı, yararlanan mükellefler hakkında diğer konularda vergi incelemesi yapılmasına engel oluşturmuyor. Vergi incelemesi sonucunda ortaya çıkan matrah farkının varlık barışı kapsamında bildirimde/beyanda bulunulan varlıkların kayıt dışı bırakılması nedeniyle ortaya çıktığının tespit edilmesi halinde, bu hususa ilişkin bulunan matrah farkına ilişkin olarak rapor düzenlenmiyor, inceleme konusu sadece bu hususu kapsıyorsa mevcut inceleme iptal ediliyor.

6) Bildirilen varlıklar üzerinde serbestçe tasarrufta bulunulabiliyor, bilançoda Fon hesabında tutulacak olan tutarlar sermayeye ilave edilebiliyor veya şirket ortaklarına dağıtılabiliyor.

7) Fondaki tutarların ortaklara dağıtılması halinde stopaj yapılmıyor, bu tutarlar ortaklar tarafından beyan edilmiyor ve vergilendirilmiyor.

8) Fon hesabında bulunan tutarlar işletmenin tasfiyesi, birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmiyor.

Varlık barışında uzatma yetkisi var mı?

Varlık barışı düzenlemesi 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Herhangi bir uzatma olmadığı takdirde, 30 Haziran 2021 tarihinde (bu tarih dahil) sona erecek. Ancak, Cumhurbaşkanımıza, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler hâlinde bir yıla kadar uzatma yetkisi verildi. Yani, Cumhurbaşkanımız, varlık barışının süresini toplamda 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatabilir.

Peki, varlık barışında süre uzar mı?

Son bir haftadır en çok sorulan soru bu.

Evet, varlık barışında süre uzayacak, uzatılmalı da. Süre uzatımına ilişkin kararın kısa bir süre içerisinde Resmi Gazete’de yayınlanacağını düşünüyorum.

Varlık barışında süre yıl sonuna kadar uzayabilir!

30 Haziran’da sona erecek olan varlık barışının süresinin, yıl sonuna kadar 6 ay daha uzatılması bekleniyor. Bize göre, süre uzatımı 3 ay veya 6 ay olabilir. Bu konudaki tercih tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızda bulunuyor.

Süre uzatımının kaç ay yapılacağını hep beraber bekleyip görelim!

Abdullah Tolu


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.