e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Verdiğimiz İftarı Şirkete mi Yazmalı, Yoksa Cebimizden mi Karşılamalıyız?

27.05.2019 06:43 | Güncelleme: 27.05.2019 06:43

Dini ve manevi tarafının yanında, özellikle Ülkemizde, önemli bir sosyal dayanışma boyutu da var Ramazanların, biliyorsunuz. Hayır ve hasenat işleme ve yardımlaşma duygularının zirve yaptığı bu kutsal ayda insanlar, aile ve yakın akraba çevreleri başta olmak üzere, mensubu bulundukları dernek ve vakıf gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesinde bir araya gelerek birtakım iftar ziyafetleri tertiplemektedirler.

Şirketlerle ticari işletme sahibi mükelleflerin de, aynı şekilde, Ramazan ayı süresince başta kendi çalışanları olmak üzere, ticari ilişki içerisinde bulundukları firmaların yetkili ve çalışanlarına iftar verdiklerini görüyoruz.

İftara Sadece Şirket Çalışanlarının Katılması Durumunda

Firmaya kayıtlı ücretli statüsündeki personele verilen iftarlar, söz konusu çalışanlar açısından kendilerine verilmiş ‘ayni ücret’ olarak kabul edilir.

İftar yemeği dışarıdaki bir restoranda veriliyorsa ya da işletme bünyesindeki bir mekanda bile olsa, catering dediğimiz bir yemek firmasından fatura karşılığı hazır olarak temin ediliyorsa eğer; yemeğin KDV dahil toplam tutarı, iftara katılan kişi sayısına bölünerek her bir ücretlinin payına düşen rakam bulunur. Bu rakam, her bir çalışana verilmiş ‘net ayni ücret’ olarak kabul edilir.

Bu şekilde hesaplanacak bu tutarlar, her bir çalışan itibariyle ayrı ayrı, ilgili ücretlilerin yılın başından o güne kadarki ücret matrahlarına ilave edilerek brütleştirilmek suretiyle ücret stopajı ve damga vergisi hesaplanır.

Her bir personel için bu şekilde hesaplanacak ücret stopajı ve damga vergisi ile bunların üzerinden hesaplanmış olduğu, ‘net ücret’ sayılan KDV dahil tutarların toplamı firmanın ilgili döneme ait gelir/kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılabilir.

İftarın Ticari İlişkide Bulunulan Firmaların Sahip ve Çalışanlarına Verilmesi Durumunda

Mükellefler, ticari ilişki içerisinde bulundukları kişi ve firmaların yetkili ve çalışanlarına verdikleri iftarların fatura bedellerini gider yazabilir, faturada yazan KDV’yi ise ilgili dönemde indirim konusu yapabilirler.  

Şu kadarki, bu kapsamda verilecek iftarın, gerçekten de ticari ilişkide bulunulan kişi ve firmalara veriliyor olması ve söz konusu yemeğin masrafının, bunu yapanın ticari hacmiyle uyumlu olması gerekmektedir. 

Aksi takdirde, sonradan yapılacak bir vergi incelemesinde bu durumun eleştiri konusu yapılarak, icabında cezalı vergi tarhiyatlarına konu edilebileceği unutulmamalıdır.

Personelin ve Ticari İlişkide Bulunulanların Dışındakilere Verilen İftarlar

Bu durumda, verilen iftarın bedeli hiçbir şekilde vergiden indirilemez. KDV’si de indirim konusu yapılamaz. 

Verilen iftar işletmenin faaliyetiyle tamamen ilgisiz olduğundan dolayı yemek faturası gider bile yazılamaz. Ortakların kendileriyle ilgili bir masrafı firma kaynaklarından karşılamaları anlamına geldiği için, bu kapsamda verilecek iftar organizasyonlarına ilişkin masrafların önce gider yazıp sonra da KKEG’lere atmak yerine Ortaklardan Alacaklar Hesabında izlenmesi uygun olacaktır.

Belediyeler Ya da Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarınca Verilen İftarlara Sponsor Olunması

Aynı şekilde, ticari faaliyetin dışında kabul edildiği için, bu durumda da; gerçekleştirilen iftar organizasyonlarına sponsor olurken yapılan masrafların gelir/kurumlar ve KDV açısından gider ve indirim konusu yapılması mümkün değildir. Bu kapsamda yapılan gider ve masrafların KDV dahil tutarlarının, aynı şekilde, Ortaklardan Alacaklar Hesabına atılmak suretiyle muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

**
Evet değerli okuyucular,

Firmaların gerek Ramazanın başından bu yana gerekse bundan sonraki günlerde masraflarını işletme kayıtlarına dahil etmek suretiyle verecekleri iftar yemeklerini vergilerinden indirip indiremeyecekleri meselesini, yemeğin verildiği kişilerin personel olup olmadığı gibi farklı başlıklar altında ele aldığımız yazımızın sonuna geldik.

Buraya kadar söylediklerimizden de anlaşılacağı üzere; bir tek, ticari ilişkide bulunulan firmaların sahip ve yetkilileri ya da çalışanlarına verilen iftarlarda vergiden indirim avantajı bulunmaktadır. 

Personele verilen iftarlar için gerçekleştirilen masraflarda ise, neticede vergi uygulamasında gider yazılabiliyor ancak bu masraflar üzerinden önce stopaj ve damga vergisi hesaplanması gerekiyor olması nedeniyle çok sınırlı bir avantaj sağlanmaktadır.

İşletmenin % 20’lik kurumlar vergisine tabi şirket olması ve kendilerine iftar verilen personelin tümünün iftarın verildiği tarih itibariyleki ücret matrahlarının % 20’lik dilimde olması durumunda bile başabaşa yakın bir nokta ortaya çıkmaktadır.

Kaba bir hesaplamayla, örneğin; 100 işçiye verilen KDV dahil 10.000 TL’lik bir yemeğin doğrudan ortakların cebinden değil de şirket kasasından karşılanması durumunda, firmanın sağlayacağı vergisel avantaj 244 TL’den ibaret olacaktır.

Personelin dışındaki, ticari ilişkide de bulunulmayan kişilere verilen iftarlarla sponsorluk kapsamında yapılan masraflar ise, varsa firmanın ticaret unvanının tanıtımına yapabileceği muhtemel ticari yararın dışında sağlayacağı vergisel herhangi bir avantaj bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda yapılan giderlerin firmanın vergisinden düşülmesi mümkün değildir. Çünkü bu nedenle firma sahiplerinin özellikle de ticari ilişki içinde bulundukları firma sahip ve yetkilileri dışındaki (kendi personelleri de dahil) kişilere verdileri ya da verecekleri iftar yemeklerinin masrafını işletmeye hiç bulaştırmadan doğrudan kendi ceplerinden finanse etmeleri kendileri açısından en uygun yöntem olacaktır diye düşünüyorum.

Abdulmenaf YAKUT
vergialgi.net


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !