» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Vergi borcunu yapılandıranlara bir iyi, bir kötü haber!

 
15.06.2021 04:47 | Güncelleme: 15.06.2021 04:47

Hani arkadaşlar arasında klişe bir söz vardır ya, "sana bir iyi, bir de kötü haberim var. Hangisini önce duymak istersin” diye. Biz de bugünkü yazımıza bu sözle başladık.

Hemen söyleyelim; iyi haber de, kötü haber de şu an yürürlükte bulunan borç yapılandırması düzenlemesi ile ilgili.

Borç Yapılandırması Yürürlüğe Girdi!

Kesinleşmiş borçların yapılandırılması ile ilgili düzenlemenin yer aldığı 7326 sayılı Kanun, 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak, aynı gün yürürlüğe girdi. Bu Kanunla ilgili 1 Seri No.lu Tebliğ’de, 14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Yani, yapılandırma konusunda mevzuat kısmı ile ilgili her şey tamam.

Maliye’de kesinleşmiş borçların yapılandırılması ile ilgili ekranı bir kaç gün önce hizmete açtı, başvuruları almaya da başladı.

Faiz Düşük, Yapılandırma Şartları Oldukça Cazip!

7326 sayılı Kanunla, kesinleşmiş borcu olanlara pandeminin yarattığı olumsuz koşullar dikkate alınarak, yeni bir yapılandırma fırsatı daha verildi.

Yapılandırmada esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, aylık yüzde 0,35, yıllık yüzde 4,2. Yıllık gecikme zammı oranı yüzde 19.2, yıllık tecil faizi oranı yüzde 15, banka kredi faiz oranları yüzde 24 - 25. Yapılandırmada esas alınan Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, diğer oranlara göre oldukça düşük. Borçlulara ciddi bir faiz avantajı sağlanmış durumda. Yani, çok düşük bir faizle, vergi borçlarının yapılandırılması mümkün bulunuyor. Borçlarını yapılandırmak isteyenler için kaçırılmaması gereken büyük bir fırsat!

Üstüne Ceza, Gecikme Zammı ve Faizi ve Fer’ileri de Siliniyor!

Kesinleşmiş vergi borçlarını bu Kanun kapsamında yapılandıranlar, sadece vergi asılları ile Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan faizi ödeyecekler. Kalan vergi ziyaı cezası, gecikme faizi, gecikme zammı ve diğer fer'ileri silinecek. Bununla da bitmiyor, ayrıca, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları (I. ve II. derece usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları varsa, bunların yüzde 50’sinin 9 Haziran 2021 tarihine kadar hesaplanacak Yİ-ÜFE faiziyle ödenmesi halinde, kalan yüzde 50’si ve hesaplanan gecikme zamları da siliniyor.

Yapılandırılan Borç Peşin veya Taksitle Ödenebilecek!

Yapılandırılan vergi borçları peşin veya taksitle ödenebilecek. İlk taksit ödemesi Eylül ayında. Diğer taksit ödemeleri ise, bu ay’ı takip eden ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte yapılabilecek.

Yapılandırma Son Başvuru Tarihi, 31 Ağustos!

Kesinleşmiş vergi borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu tarihi kaçıranların, kesinleşmiş borç yapılandırmasından yararlanmaları mümkün bulunmuyor.

Şimdi Gelelim, İyi ve Kötü Habere!

Borç yapılandırması için borçlulara sağlanan şartlar oldukça cazip. Borcu olan ve ödeme gücüne sahip bulunan herkesin bu cazip koşullarda borçlarını yapılandıracağını düşünüyorum. Gerçekten de, borçlular için kaçırılmaması gereken büyük bir fırsat!

Ancak, borç yapılandırması yapanlara bir iyi, bir de kötü haberimiz var!

İyi Haber: Cari Yıl Borçlarının Ödenmemesi Yapılandırmayı Bozmayacak

Önceki yapılandırmalarda, sadece yapılandırılan borçların ödenmesi yetmiyor, taksit ödeme süresince cari dönemde mükelleflerin kendi beyanları üzerine tahakkuk edecek vergilerin (yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV, ÖTV) de zamanında ödenmesi gerekiyordu. Cari döneme ilişkin vergilerin süresinde ödenmemesi halinde, yapılandırılan borçların taksitleri ödense bile, yapılandırma bozuluyordu. Gerçekten de, geçmiş dönemlerde sadece bu yüzden çok sayıda işletmenin yapılandırması bozuldu, ciddi mağduriyetlere yol açtı.

Geçtiğimiz Kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı Yapılandırma Kanununda ilk defa cari dönem borçlarının ödenme şartı, borç yapılandırması şartları arasından çıkarıldı. Belki de, bu düzenleme, yoğun yaşanan pandemi nedeniyle yapıldı ama ne şekilde ve hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, bu şartın kaldırılması çok isabetli oldu.

Yeni çıkarılan ve şu an yürürlükte bulunan 7326 sayılı Kanunda da bu anlayış aynen korundu. Bu Kanununa göre yapılacak borç yapılandırmasında da, cari dönem borçlarının ödenme şartı aranılmayacak!

Ciddi mağduriyetlere neden olan bu şartın kaldırılmasının, yapılandırılan borçların ödenmesine pozitif katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabi ki, kötü niyetli, ödeme gücü olduğu halde cari dönem borçlarını ödemeyip erteleyenler mutlaka olacaktır. Bunlarla ilgili olarak da Maliye’nin gerekli yasal tedbirleri alacağı ve uygulayacağı görüşündeyim.

Kötü Haber: Yapılandırma Yapıp “Borcu Yoktur Yazısı” İsteyen, Borcun Yüzde 10’unu Peşin Ödeyecek!

Normal koşullarda vergi borcu tecil edilenlerin, “Borcu Yoktur Yazısı” alabilmeleri ve borç tutarının bu yazıda gösterilmemesi için, tecil ve taksitlendirdikleri borcun yüzde 10’unu peşin olarak ödemeleri gerekiyor.

Ancak, bugüne kadar çıkarılan Yapılandırma Kanunlarına göre borçlarını yapılandıranlara “Borcu Yoktur Yazısı” verilirken, borcun yüzde 10’unu ödeme şartı bulunmuyordu. Borcunu yapılandıran herkese, yapılandırdıkları borç tutarı belirtilmeden bu yazı veriliyordu!

Ancak, ilk defa 7326 sayılı Kanunla, yapılandırılan borçların “Borcu Yoktur Yazısı”nda yer almaması için, yapılandırılan borcun (katsayı dahil tutar) en az yüzde 10’unun ödenmiş olması şartı getirildi (7326 sayılı Kanun Madde. 9/12). Yani, 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılan borç yapılandırmaları sonrasında, yapılandırılan borcun “Borcu Yoktur Yazısı”nda gösterilmemesi için, yapılandırma sonrası hesaplanan borcun (katsayı dahil tutar) yüzde 10’unun ödenmesi gerekiyor. Yapılandırılan borcun yüzde 10’una karşılık hiç ödeme yapılmaması halinde ise, katsayı dahil yapılandırılan borcun tamamı bu yazıda gösterilecek.

“Borcu Yoktur Yazısı” Neden Önemli?

Kamuya iş yapanların hakedişlerini ya da mal ve hizmet bedellerini tahsil edebilmeleri için, ilgili idareye bu yazıyı vermeleri gerekiyor. Vergi borcu olanlara, hakedişlerinden borç tutarı kadar kesinti yapıldıktan sonra, kalan tutar ödeniyor (6183 sayılı Kanun Madde. 22/A). Ayrıca, kamu ihalelerine katılmak için de, bu yazının ilgili idarelere verilmesi gerekiyor.

En Çok Kamuya İş yapanlar, İhaleye Girenler, Spor Kulüpleri Etkilenecek!

Borçlarını yapılandıranlardan “Borcu Yoktur Yazısı” için, yapılandırılan borçların yüzde 10’unun peşin olarak ödenmesinin istenilmesine ilişkin düzenlemeden en çok kamuya iş yapanlar, ihaleci firmalar ve spor kulüpleri etkilenecek. Bu tutarı ödeyemeyenler kamuya yaptıkları işlerin bedelini alamayacaklar, ihaleye giremeyecekler.

Spor kulüpleri ise işin başka bir boyutunda. Spor kulüplerinin Süper Lig ve UEFA organizasyonlarına katılabilmeleri için UEFA’ya, Profesyonel futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 12/2. Maddesi gereğince transfer tescili ve lisanslama yapabilmeleri için de TFF’ye Aralık ve Haziran dönemleri sonu itibariyle vadesi geçmiş borçları olmadığına dair yazıyı Maliye ve SGK’dan alarak ibraz etmeleri gerekiyor. Bu yazının ibraz edilmemesi, UEFA tarafından regüle edilen organizasyonlara katılımın yasaklanmasına ve/veya para cezasına sebebiyet verebileceği gibi, sporcu transferleri sebebiyle tescil ve lisanslama yapılmasına da engel olabilecek.

Belirtilen sakıncaları dikkate alınarak, bu konunun yeniden değerlendirilmesinde fayda var.

Ne dersiniz?

Abdullah Tolu


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.