e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
Parasüt
Parasüt
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Vergide uzaktan denetim dönemi başlıyor!

09.10.2020 16:26 | Güncelleme: 09.10.2020 16:26

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 29 Eylül’de yaptığı basın toplantısında “Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” temalarını içeren ve 2021 ila 2023 arasındaki dönemi kapsayacak olan Yeni Ekonomi Programı’nı tanıttı.YEP, temel olarak büyüme ve istihdam, fiyat istikrarı, kamu maliyesi, cari işlemler dengesi ve finansal istikrar gibi temel başlıklar ile Programda bahsedilen politika ve tedbirlerle ilişkili eylem ve projeleri içeriyor.

YEP’te yeni vergilere dair hangi ipuçları var?

YEP’te yerli üretimi desteklemek amacıyla ithal yoğunluğu yüksek ürünlerin vergi oranlarının gözden geçirileceğinin altı çizilmiş ve bu yolla bu ürünlerin ithalatının azaltılmasına katkı sağlanacağı vurgulanmış. Bu, oldukça ucu açık bir politikaya ve muhtemel dolaylı vergi artışlarına işaret eden bir politik önerme. Bir süre önce cep telefonlarındaki ÖTV’nin kademeli olarak yüzde 50’ye çıkarılmasını ve yakın zamanda binek otomobillerdeki yüzde 220’ye ulaşan yeni ÖTV rejimini, bu politika ışığında okumamız lazım.

 

ÖTV’yi temelde aşağıdaki kalemlerden topluyoruz;

-Petrol ve doğal gaz ürünleri

-Motorlu taşıt araçları

-Alkollü içecekler

-Tütün mamülleri

-Kolalı gazozlar

-Dayanıklı tüketim ve diğer mallar

ÖTV Kanunu’na ekli (IV) Sayılı Liste (dayanıklı tüketim ve diğer mallar) “torba liste” niteliğinde; yani diğer üç listedeki ürünler spesfik niteliği olan benzer ürünlerken, birbiriyle alakasız birçok ürün (IV) Sayılı Liste’de toplanmış durumda. Bütçe vergi gelirlerimiz için amiral gemisi diyebileceğimiz ÖTV gelirleri içinde (IV) Sayılı Liste’nin ağırlığının bu yıla kadar son derece düşük olduğunu söylememiz mümkün. Özetle önümüzdeki dönemde bu listeye yeni malların girmesini ve/veya bu listede yer alan malların (ki cep telefonları bunlardan birisiydi) ÖTV oranlarının artmasını görmek şaşırtıcı olmayacak. Birçok elektronik ürünün, beyaz eşyaların, hızlı tüketim ürünlerinin (deodorant, parfüm, makyaj malzemesi vb.) ve daha birçok farklı ürünün (IV) Sayılı Liste içinde olduğunun altını da tekrar çizelim.

YEP, dijital dünyadaki faaliyetlere ilişkin güçlü bir vergilendirme mesajı veriyor!

YEP’te dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemlerin vergilendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği vurgulanmış. Elektronik paraya dayanan işlemlerinin, Program döneminde ciddi bir biçimde mercek altında tutulacağı anlaşılıyor. Bu alanın vergilendirilmesi bağlamında, dünyada da henüz tatminkar adımların atılamadığını belirtelim.

Programda, dijital ekonomik faaliyetlerin tam ve doğru şekilde vergilendirilmesinin sağlanacağı, matrah aşındırma ve kâr kaydırma kaynaklı vergi kaybının azaltılacağı belirtiliyor. Ayrıca elektronik ortamda yapılan ticari faaliyetlerin ve sosyal medya kullanılarak kazanılan gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelerin gözden geçirileceği de vurgulanıyor.

Dijital dünyanın vergilendirilmesi konusu uzun zamandır ulusal ve uluslararası vergi otoritelerini meşgul eden bir konu. Konu o kadar önemli ki OECD 2013 yılında açıkladığı BEPS (matrah aşındırma ve kar aktarımı) Eylem Planı’nın 1 numaralı eylem planını “dijital ekonominin vergilendirilmesi” başlığına ayırmış durumda. OECD’nin 2013’te attığı bu adım -dijital ekonominin vergilendirilmesi bağlamında- uluslararası bir konsensüse ve çözüme maalesef henüz ulaşamadı bu nedenle özellikle “dijital hizmet vergisi” konusu ülkelerin tek tek çözüm aradıkları bir alana dönüştü. Türkiye de vergi sistemine 7194 sayılı Kanun “Dijital Hizmet Vergisini (DHV)” eklemiş durumda. Mart 2020 itibariyle de bu vergi yürürlüğe girdi ve aylık olarak da mükelleflerinden tahsil ediliyor.

Ülkelerin dijital dünyayı vergilendirme çabaları elbette son derece isabetli; ancak uluslararası bir çözüm bulunmadan atılan bu tekil adımların başka ciddi ekonomik ve mali komplikasyonlara neden olabileceğini de öngörmemiz lazım.

Vergide uzaktan denetim dönemi başlıyor!

Program’da, vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi’nin kurulacağı belirtilmiş. Ayrıca, farklı veri kaynaklarından toplanan bilgilerin RADAR sisteminde toplanacağı, bunlar üzerinde çeşitli risk senaryoları oluşturulacağı ve modellemeler yapılacağı da vurgulanmış.

Vergi inceleme süreçlerinin şeffaflığının ve öngörülebilirliğinin sağlanması bağlamında kurulması planlanan sistem son derece yararlı olabilecek nitelikleri haiz gibi görünüyor; ancak bu proje, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına ilişkin güçlü ve kararlı adımlar ile desteklenmezse beklenen mali sonuçların yakalanması da ciddi manada zorlaşacaktır.

YEP’te “kayıt dışılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğinin” altının kalın çizgilerle çizildiğini de not edelim.

Kamu maliyesinde “Davranışsal Ekonomi/Politika” vurgusu…

2002’de Daniel Kahneman’ın ve 2017’de de Richard Thaler’in aldığı Nobel Ödülleri ile “Davranışsal Ekonomi” konusu dünyada oldukça popüler hale geldi. Davranışsal Ekonomi temelde neo-klasik ekonomi modelinin dışına çıkan bir ekonomik yaklaşım. Özetle, davranışsal ekonomi perspektifinden bakacak olursak “insanlar ekonomik kararlarını alırken rasyonel davranırlar” önermesi yerine; “insanların kararları inançlara, ahlaki prensiplere ve bazen toplumsal geleneklere dayanır” önermesini koymamız daha doğru görünüyor. Bu açıdan bakınca, hem kamu hem de özel sektördeki ekonomik ve idari politikaları/kararları “insana dokunan” şekilde nasıl yeniden inşa edebiliriz sorusu da önem kazanıyor.

Vergi mükelleflerinin vergi bilincinin güçlendirilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması için davranışsal kamu politikalarından faydalanılacağı YEP’te belirtilmiş. Bu politika hedefinin altı, bilimsel çalışmalar ve kararlı idari adımlarla beslenebilirse, vergi idaremizin -vergi bilinci ve vergiye gönüllü uyum bağlamında- bir üst lige çıkacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Zamanında, Ekonomi Bakanlığı (mülga), Dünya Bankası, OECD ve akademisyenlerin desteği ile bu konuda oldukça güzel çalışma yapıldığını ve bu çalışmaya ilişkin “Kamu Politikası Tasarımında Davranışsal Yaklaşım” başlıklı değerli bir kaynağın da yayımlandığını belirtelim.

Özetle, YEP’te “davranışsal politika” vurgusu görmenin bile bu aşamada umut ve memnuniyet verici olduğunu söyleyebiliriz.

Emrah Akın
KPMG Vergi
 


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    e-İrsaliye    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.