» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Yapılandırmaya başvurabilecekler ve başvuru usulü

 
29.06.2021 05:39 | Güncelleme: 29.06.2021 05:39

7326 yapılandırmasına kimler hangi şartlarda başvurabilecek?

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’la, vergi dairelerine hem kesinleşmiş hem de uzlaşma veya yargı aşamasında olması sebebiyle kesinleşmemiş (ihtilaflı) borcu bulunanlara, borçlarını çeşitli avantajlarla yapılandırma olanağı sağlanmıştır.

Vergi dairelerine olan kesinleşmiş borçları için yapılandırmadan yararlanmak isteyen kamu borçlularının, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi ya da e-devlet üzerinden veya bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla ilgili form dilekçeyi doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ancak elektronik ortamda madde hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalarının bulunması hâlinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurmaları gerekmektedir. Bağlı olunanın dışındaki vergi dairelerine başvuruda bulunulması halinde, ödeme planları borçluların bağlı oldukları vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve borçlulara müracaat edecekleri herhangi bir vergi dairesinde imza karşılığında elden tebliğ edilecektir.

Henüz kesinleşmemiş, ihtilaflı (yargı veya uzlaşma safhasında olan) borçları için yapılandırmadan yararlanmak isteyen kamu borçlularının ise ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarla ilgili davalara konu borçları açısından, konuya uygun form dilekçe ile bağlı bulundukları vergi dairesine (veya farklı ise ihtilaflı bulundukları vergi dairesine) müracaat etmeleri gerekmektedir. Burada internet üzerinden müracaat mümkün değildir.  

Her iki durumda da dilekçenin 31 Ağustos akşamına verilmesi gerekmektedir.

Burada sorun, kimlerin bu başvurularda bulunabileceğidir.

Kesinleşmiş borçlar için kamu borçlusunun müracaatta bulunması gerektiği açıktır. Bunun dışında 213 ve 6183 sayılı kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi kamu borçlusu sayılan kişilerin de sorumlu oldukları tutarlar için ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 7326 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanması mümkündür. Ancak bu durumdaki kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi ve e-devlet üzerinden başvuru yapmaları mümkün değildir.

Kesinleşmemiş, ihtilaflı durumda bulunan borçlar da ise durum farklıdır. Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller tarafından açılan davalardan vazgeçme yetkisi bunların kanuni temsilcilerinde bulunduğundan, madde hükmünden yararlanma başvurularının da kanuni temsilcileri tarafından yapılması gerekmektedir. Kanuni temsilciler bu başvuruları sırasında dilekçelerine temsilci sıfatlarını gösteren belgeyi ekleyeceklerdir. Aynı şekilde, iflas idaresi tarafından açılan ya da ihtilafı devam ettirilen davalardan da iflas idaresince vazgeçilmesi gerekmektedir. Ancak, iflas idaresi tarafından verilen yetki belgesine istinaden müracaatta bulunulabilmesi mümkündür. 2004 sayılı Kanun kapsamında haklarında iflas ertelemesi kararı bulunan şirketler ve kooperatifler ile anılan Kanun kapsamında konkordato kararı verilmiş ve kayyım atanmış borçluların başvurularının, haklarında verilmiş mahkeme kararı dikkate alınarak belirlenecek temsile yetkili kişiler vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.

7326 sayılı Kanun’un kesinleşmemiş/ihtilaflı borçları için öngördüğü yapılandırma olanağından, VUK ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri uyarınca borçtan sorumlu tutulan kefil, şirket ortağı, kanuni temsilci gibi kişilerin sorumlu oldukları tutar üzerinden yararlanmaları, bu kişilerin davadan feragat yetkisinin olmaması sebebiyle mümkün değildir.

Hem kesinleşmiş hem de kesinleşmemiş borçlar için, tutuklu veya hükümlü olanlar dilekçelerini ceza infaz kurumuna vererek, yurt dışında bulunanlar ise dilekçelerini faks yoluyla göndererek kanunun sağladığı olanaklardan yararlanabilirler.

Hem kesinleşmiş hem de kesinleşmemiş borçlar için, kanundan yararlanmak için müracaat etmiş olanlar başvuru süresi içinde (31 Ağustos akşamına kadar) bu taleplerinden vazgeçebilirler veya ödeme seçeneklerini değiştirebilirler. Ancak ihtilaflı borçları için müracaat edenler dilekçeleri ile davalarından da feragat ettiklerinden ve dilekçelerinin veriliş tarihi mahkemeye müracaat tarihi kabul edildiğinden, yapılandırmadan vaz geçmeleri halinde davaları yeniden canlanmayacak ve davalarından feragat etmiş durumda kalacaklardır.

Bumin Doğrusöz


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.