Yazarkasa Günlük Z Raporu Bildirim zorunluluğunun kaldırılması

Eklenme : 12.09.2018 19:59 | Güncelleme : 12.09.2018 19:59


Ankara Mali Müşavirler Odası Günlük Z Raporu bildirim zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti.Ankara Mali Müşavirler Odası TÜRMOB'a Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmek üzere eski nesil yazarkasa kullanan mükelleflerin dikkate alınmayacak kadar az olduğu ve genelde mükelleflerin Yeni Nesil Yazarkasa (ÖKC) alımına yönlendiğini belirterek 31.10.2018 tarihinde gelecek olacan Z Raporu Bildirim zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti.

TÜRMOB BAŞKANLIĞI'NA ANKARA

Konu: ÖKC Bildirim zorunluluğunun kaldırılması

Yeni nesi ÖKC İcrc ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Vergi Usul Kanunu 483 Sıra No.lu Genel Tebliği; 489 ve 498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri ile güncellenmiştir. 483 No lu tebliğin 3 üncü maddesi ile mükelleflerin mevcut eski nesil ÖKC lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı getirilmiştir.

Anılan tebliğ ile yazar kasalardan alınan günlük Z Raporlarına ait mali bilgilerin gönderilmesi bu uygulamanın ise uygulaması 01.10.2018 tarihinden itibaren başlaması gerektiği açıklanmıştır.

GİB tarafından hazırlanan “ÖKC Mali Rapor Kılavuzu" nun 5.2 bölümünde “Bu nedenle, mezkûr Tebliğ ve bu kılavuzda belirlilen yöntemlerden biri ile ÖKC günlük kapanış Z raporlarına ait bildirim yükümlülüğü esas olarak, eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin bildirilmesine yöneliktir.” İfadesine yer verilmiştir. "Mali Rapor Kılavuzu" ile bu bildirimin sadece eski nesil ÖKC lere yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Üyelerimiz tarafından odamıza yapılan müracaatlardan mükelleflerin çok büyük bir bölümünün yeni nesil ÖKC kullanmakta olduğu eski nesil ÖKC nin dikkate alınmayacak kadar az olduğu bunların da küçücük aksaklıklarda dahi yeni nesil ÖKC alımına yöneldikleri anlaşılmaktadır.

Bu nedenle yazar kasalardan alınan günlük Z Raporlarına ait mali bilgilerin gönderilmesi uygulamasının durdurulması ve bu uygulamanın tamamen ortadan kaldırılması konusundaki talebimizin GİB e iletilmesi konusunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımızla.

ALİ ŞAHİN
Ankara SMMMO Başkanı

 

z raporu bildirimi  z raporu tercih bildirimi     


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  efatura

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com