e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

Yazarkasa Satış Rapor Bildirimleri İnternet Vergi Dairesinde hizmete açıldı.

09.02.2019 08:26 |

Gelir İdaresi Başkanlığı eski ve yeni nesil yazarkasa satış raporlarının bildirimi için İnternet Vergi Dairesi üzerinden mükelleflerin kullanımına açıldığını bildirdi.

Mükellefler Yazarkasa Z Raporu Bildirimleri gerçekleştirme, yapılan bildirimleri görüntüleme ve bildirimler üzerinde düzeltme işlemlerini İnternet Vergi Dairesi Portalı üzerinden gerçekleştirecek.

Eski ve Yeni Nesil Yazarkasalar için Yapılması gereken Z Raporu Bildirim, Z Raporu Bildirimi düzeltme ve Z Raporu Bildirimi görüntüleme işlemleri için yapılması gereken işlemler detaylı anlatımla aşağıda bulunmaktadır.

Eski ve Yeni Nesil Yazar Kasa İnternet Vergi Dairesi Bildirim, Görüntüleme ve Düzeltme işlemleri

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan Gerçekleştirilen Satışlara İlişkin Mali Bilgilerin İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Bildirimine Bilgi Girişi,  Güncelleme ve Görüntüleme işlemleri
İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderme yöntemini seçen mükelleflerin Eski Nesil ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ilişkin Aylık Toplam Satış Tutarı (KDV Dahil) ve Aylık Toplam KDV Tutarı bilgilerini ilgili aya ilişkin 1 Nolu KDV beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.


Eski Nesil ÖKC’lere İlişkin Mali Bilgileri İnternet Vergi Dairesi üzerinden bildirmek için yapılması gereken işlemler nelerdir?

İnternet Vergi Dairesi ana sayfası açıldıktan sonra internet vergi dairesine T.C Kimlik No, e-Devlet Yöntemi veya Kullanıcı Girişi seçeneklerinden biriyle giriş yapılır.

Eski ÖKC’lere ilişkin Yazarkasa Z Raporu mali bilgi girişini kimler nasıl yapabilecektir?
ÖKC Mali Rapor bildirimlerini “İnternet Vergi Dairesi” üzerinden bildirmek isteyen mükellefler, 3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren meslek mensupları ile aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalamak ve muhasebecilerine bildirim doldurma yetkisi vererek yapabilirler. Mükellefler www.gib.gov.tr adresi internet vergi dairesi sayfasında bulunan formlar başlığı altındaki İnternet Hizmetleri Kullanımına İlişkin Yetki Verme Formu nu doldurup bağlı bulunduğu vergi dairesine vererek muhasebecilerini yetkilendirebilmektedirler. Dileyen mükellefler bilgi girişlerini kendileri de yapabileceklerdir.

Giriş yapıldığında; gelen ekran üzerinde ÖKC İşlemleri/Eski Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimleri menüsü seçilerek işlem yapılacaktır.

Eski Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimleri butonu tıklandıktan sonra Bildirim Girişi/Güncelleme butonu tıklanacak  Gelen ekranda TC KİMLİK NO / Vergi Kimlik No butonunun yanın da işaret mevcut ise Muhasebeci yetkisi ile giriş yapılacak yok ise Z Raporuna ilişkin ilgili dönem mali bilgileri mükellef tarafından girilecektir.

Dönem seçeneği tıklandığında  mükellefin adına kayıtlı eski nesil ödeme kaydedici cihazlar listelenecektir.

Eski Nesil ÖKC’lere ilişkin Mali Bilgilerin GİB’e bildirim yükümlülüğü Ocak 2019 tarihi itibariyle başlaması (Şubat 2019 ayında Ocak 2019 ayının verilerinin bildirilmesi) nedeniyle önceki dönemlerin seçilmesi ve bildirim yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Açılan ekranda Aylık Toplam Satış Tutarı (KDV Dahil) ve Aylık Toplam KDV Tutarı bilgileri girilerek Kaydet butonuna basılmalıdır. Kaydet Butonuna basılmadıkça kayıt yapılmaz. Kayıt yapılması sonrası kaydın yapılıp yapılmadığı konusunda mesaj verilerek uyarı gelmektedir.

Bildirimi Yapılan Eski Nesil ÖKC’lere ilişkin Mali Bilgiler Nasıl Güncellenecek?

Herhangi bir nedenden dolayı ÖKC Mali Bilgilerinin hatalı girilmesi durumunda Bildirim Girişi/Güncelleme ekranından ilgili dönem seçilmek suretiyle söz konusu cihazlara ilişkin doğru bilgi girilerek yeniden kaydet butonuna basılır.

Ancak Eski Nesil ÖKC Bildiriminin bu ekrandan güncellenebilmesi için tercih edilen yöntemin internet vergi dairesi olması gerekmektedir. Mükellefler güncelleme işlemlerini, tercih edilen bildirim yöntemi üzerinden yapabileceklerdir.

Bildirimi Yapılan Eski Nesil ÖKC’lere ilişkin Mali Bilgiler Nasıl Görüntülenebilir?

Eski Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimleri ekranında ÖKC Bildirim Gmrüntüleme butonu tıklandığında gelen ekranda Mükelleflerin gerek Dönem bazında gerekse Cihaz bazında sorgulama yapması mümkündür.

Dönem bazında sorgulama yapması durumunda gelen ekranın sonuç  kısmında Toplam Satış Tutarı ve Toplam KDV tutarı görüntülenir.

Ayrıca seçilen döneme ilişkin bilgi girişi yapılan ÖKC’ler de görüntülenebilmektedir.

Cihaz bazında sorgulama yapıldığında girilen cihazın numarasına göre yapılan tüm kayıtlar gösterilir.

Bildirim Girişi Yapılmayan Eski Nesil ÖKC’ler Nasıl Görüntülenir?

Eski Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimleri menüsünde bulunan ÖKC Bildirim Girişi Yapılmayanlar butonu yıklandığında gelen ekranda Mükellefin dönem bazında bilgi girişi yapılmayan Eski Nesil ÖKC’leri listelenir.

Bu bölümden bildirim yapmak mümkün değildir. Bildirim yapılabilmesi için Bildirim Girişi/Güncelleme ekranından giriş yapılmalıdır.

Eski  Nesil  Ödeme  Kaydedici  Cihazlardan  Gerçekleştirilen Satışlara İlişkin Mali Bilgilerin İnternet Vergi Dairesi Üzerinden  Bildirim  (Bilgi  Girişi/  Güncelleme  Ve  Görüntüleme)  Kılavuzu İçin Tıklayınız.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan Gerçekleştirilen Satışlara İlişkin Mali Bilgilerin İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Bildirimine Bilgi Girişi,  Güncelleme Ve Görüntüleme İşlemleri

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan farklı olarak, bilgisayar tabanlı ve GİB ile bağlı bulundukları ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla güvenli internet hatları üzerinden iletişim kurabilen ve elektronik ortamda bilgi iletebilen teknik ve fonksiyonel özelliklere haiz olması ve ÖKC TSM Merkezlerinin de temel fonksiyonlarının yeni nesil ÖKC’lerden temin edilen bilgileri GİB’e iletme görevinin bulunması nedeniyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait aylık mali bilgilerin ÖKC TSM Merkezleri tarafından GİB bilgi sistemlerine iletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, mezkûr Tebliğ ve bu kılavuzda belirtilen yöntemlerden biri ile ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait bildirim yükümlülüğü esas olarak, eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin bildirilmesine yöneliktir.

Bununla birlikte, işletmelerinin teknik ve altyapı sorunlarının mevcudiyeti nedeniyle ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleşen aylık satış bilgilerini GİB’e iletemeyecek durumda olan mükelleflerden, teknik ve altyapı sorunlarının niteliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte Başkanlığımıza yazılı müracaat eden, bu durumu ÖKC firmasına ve Başkanlığımıza yazılı olarak bildirip Başkanlığımızdan izin alan mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait aylık mali bilgileri de Gelir İdaresi Başkanlığı’na bu kılavuzda belirtilen ÖKC TSM Merkezi dışında kalan diğer yöntemlerden tercih edeceği yöntemden biri ile (e-Arşiv üzerinden veya İnternet Vergi Dairesi uygulamaları üzerinden seçeneğinin Başkanlığa yapılan yazı müracaatta bildirilmesi gerekmektedir.) biri ile bildirilmesi mümkündür. Bu şekilde, YN ÖKC’lere ait mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri dışındaki yöntem olan İnternet Vergi Dairesi üzerinden GİB’e bildirme izni alan mükellefler, Başkanlıktan izin aldıkları hususunu (ÖKC TSM Merkezi üzerinden bilgi iletmeyecek ÖKC’lerin marka, model, sicil no’larını da belirterek), sahip oldukları her bir ÖKC üreticilerine ayrı ayrı olmak üzere yazılı olarak bildirmeleri de gerekmekte olup söz konusu yeni nesil ÖKC’lere ilişkin Başkanlık tarafından talep edilen mali bilgilerin elektronik ortamda bildirilmesi yükümlülüğü ÖKC TSM Merkezleri yerine mükellefe ait olacaktır.

Başkanlığımızdan mali bilgilerinin internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi konusunda izin alan mükellefler bu Kılavuzda yer alan açıklamalar çerçevesinde; YN ÖKC’lerden gerçekleştirilen aylık satışlara ilişkin bilgi girişini, cihazlardan alınacak “Aylık Satış Raporu” nda yer alan bilgiler doğrultusunda yapabileceklerdir. Söz konusu Raporun cihazdan alınabilmesi için cihazın internet bağlantısının yapılması ve güncel yazılımın cihazlara yüklenmesi gerekmektedir.

Yeni Nesil ÖKC’lere İlişkin Mali Bilgileri İnternet Vergi Dairesi üzerinden bildirmek için yapılması gereken işlemler nelerdir?

İnternet Vergi Dairesi ana sayfası açıldıktan sonra internet vergi dairesine T.C Kimlik No, e-Devlet Yöntemi veya Kullanıcı Girişi seçeneklerinden biriyle giriş yapılır.

ÖKC’lere ilişkin mali bilgi girişini kimler nasıl yapabilecektir?

ÖKC Mali Rapor bildirimlerini “İnternet Vergi Dairesi” üzerinden bildirmek isteyen mükellefler, 3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren meslek mensupları ile aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalamak ve muhasebecilerine bildirim doldurma yetkisi vererek yapabilirler. Mükellefler www.gib.gov.tr adresi internet vergi dairesi sayfasında bulunan formlar başlığı altındaki İnternet Hizmetleri Kullanımına İlişkin Yetki Verme Formu nu doldurup bağlı bulunduğu vergi dairesine vererek muhasebecilerini yetkilendirebilmektedirler. Dileyen mükellefler bilgi girişlerini kendileri de yapabileceklerdir.
Kullanıcıya verilen yetki sınırları içerisinde gelen ekranda ÖKC İşlemleri/Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimleri menüsü seçilerek işlem yapılacaktır.

Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimleri butonu tıklandıktan sonra gelen ekranda Bildirim Girişi / Güncelleme butonu tıklandıktan sonra Gelen ekranda TC KİMLİK NO / Vergi Kimlik No butonunun yanın da işaret mevcut ise Muhasebeci yetkisi ile giriş yapılacak yok ise Z Raporuna ilişkin ilgili dönem mali bilgileri mükellef tarafından girilecektir.

Gelir İdari Başkanlığından bu ekrandan bilgi girişi yapabilmesine yönelik izin alan mükelleflerin, dönem seçmesi sonrası adına kayıtlı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları listelenecektir.
Yeni Nesil ÖKC’lere ilişkin Mali Bilgilerin GİB’e bildirim yükümlülüğü Ocak 2019 tarihi itibariyle başlaması (Şubat 2019 ayında Ocak 2019 ayının verilerinin bildirilmesi) nedeniyle önceki dönemlerin seçilmesi ve bildirim yapılması mümkün bulunmamaktadır.

YN ÖKC için bildirim yapılacak dönem için ay ve yıl seçildikten sonra seçilen mükellefe ait YN ÖKC’ler listelenir.

İlgili YN ÖKC’ye ait bildirim girişi/güncelleme yapmak için kırmızı okla gösterilen “Bilgi Girişi Yap” alanında (+) butonuna tıklar ve gelen ekranda yer alan ekrandaki alanlar, aylık satış raporu alınmasına yönelik güncelleme işlemi yapılan YN ÖKC’den alınan ilgili döneme ait aylık satış raporundaki bilgilere göre doldurularak kaydet butonuna tıklanır ve ilgili YN ÖKC için ilgili döneme ait bildirim girişi/güncelleme yapılmış olur.

İlgili YN ÖKC’ye ait bildirim yapılmış ise “Bildirim Durumu” alanında ( ✔ ) YN ÖKC’ye ait hiç bildirim yapılmamış ise ( X ) işareti yer alır

Bildirimi Yapılan Yeni Nesil ÖKC’lere ilişkin Mali Bilgiler Nasıl Güncellenebilir?

Herhangi bir nedenden dolayı YN ÖKC Mali Bilgilerinin hatalı girilmesi durumunda Bildirim Girişi/Güncelleme ekranından ilgili dönem seçilmek suretiyle söz konusu cihazlara ilişkin doğru bilgi girilerek yeniden kaydet butonuna basılır.

Ancak YN ÖKC Bildiriminin bu ekrandan güncellenebilmesi için izin alınan yöntemin internet vergi dairesi olması gerekmektedir. Mükellefler güncelleme işlemlerini tercih edilen bildirim yöntemi üzerinden yapabileceklerdir.

Bildirimi Yapılan Yeni Nesil ÖKC’lere ilişkin Mali Bilgiler Nasıl Görüntülenebilir?

Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimleri menüsünde bulunan  ÖKC Bildirim Görüntüleme butonu tıklanması durumunda gelen ekranda Mükelleflerin gerek Dönem bazında gerekse Cihaz bazında sorgulama yapması mümkündür.
Dönem bazında sorgulama yapması durumunda gelen ekranda mükellefin görüntüleme yapmak için seçtiği döneme ait bildirim girişi yapılmış YN ÖKC’leri listelenir.

Ekranda görünen “Göster” kısmındaki butona tıklandığında gelen  ekran görüntüsünde   bildirim detayı görülür.
Cihaz bazında sorgulama yapıldığında girilen cihazın sicil numarasına göre yapılan tüm kayıtlar gösterilir.
Gelen ekranda “Göster” kısmındaki butona tıklandığında bildirim detayı görüntülenir.

Bildirim Girişi Yapılmayan Yeni Nesil ÖKC’ler Nasıl Görüntülenir?
Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimleri menüsünde “ÖKC Bildirim Girişi Yapılmayanlar” seçilmesi durumunda Mükellefin dönem bazında bilgi girişi yapılmayan Yeni Nesil ÖKC’leri listelenir.

Yeni  Nesil  Ödeme  Kaydedici  Cihazlardan  Gerçekleştirilen Satışlara İlişkin Mali Bilgilerin İnternet Vergi Dairesi Üzerinden  Bildirim  (Bilgi Girişi,  Güncelleme Ve Görüntüleme)  Kılavuzu İçin Tıklayınız.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.