» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Yeni Asgari Ücret’in 2021 yılında diğer parametrelere etkileri

 
03.01.2021 14:05 | Güncelleme: 03.01.2021 14:05

Asgari ücretin tanımı ve belirlenme usulü, 4857 sayılı İş Kanunun 39. maddesine dayanılarak Asgari Ücret Yönetmeliğince yapılmaktadır.

Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade eder. Asgari ücretin amacı, adaletli bir ücret düzeyi sağlamak, ekonomik istikrarı devam ettirmek ve yüksek istihdam düzeyine ulaşmaktır.  Bu sebeple İş Kanunu’na tabi olsun veya olmasın bütün çalışanlar ve sektörler için din, dil, ırk, kadın, erkek ayrımı yapmaksızın herkes için tek bir ücret belirlenmektedir.

Asgari ücret, yasal olarak en fazla iki yılda bir olmak üzere asgari ücret komisyonu tarafından belirlenmektedir. Ancak günümüzde her yıl için belirlenmesi tercih edilmektedir. 2020 yılı için asgari ücret 2019 yılına göre %15,03’lük artış ile brüt 2.943,00 TL belirlenerek, işverene maliyeti 3.458,03 TL olmuştu. Bekar bir asgari ücretli çalışanın eline geçen net miktar ise AGİ dahil 2.324,70 TL idi.

2021 yılı için ise asgari ücret 2020 yılına göre %21,56’lık artış ile brüt 3577,50 TL belirlendi ve işverene maliyeti  4.203,56 TL oldu. Bekar bir asgari ücretli çalışanın eline geçen net miktar ise AGİ dahil 2.825,90 TL’ ye yükseldi.  Apartman görevlilerinin ücreti gelir ve damga vergisinden muaf tutulduğu için onların net asgari ücreti 3.040,88 TL olacaktır.

Her yıl belirlenen asgari ücret artış oranı çalışanların ücretlerinin yanında birçok kurumsal veya işgücü piyasası uygulamasını da etkilemektedir:

2021 İşsizlik ödeneği ne kadar?

şsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları brüt asgari ücrete göre belirlenmektedir. Alt sınır asgari ücretin %40'ı, üst sınır ise %80'idir. 2020 yılında en düşük işsizlik maaşı 1.177,20 TL , en yüksek işsizlik maaşı ise  2.534,40 TL iken 2021 yılında yapılan %21,56 oranlık artış ile en düşük işsizlik maaşı 1.431,00 TL’ye, en yüksek işsizlik maaşı ise 2.862,00 TL’ ye yükselmiştir.

2021 Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği brüt asgari ücretin %60'ıdır. Dolayısıyla en düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirlenmektedir. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin %150'si kadar olmaktadır. 2020 yılında en düşük kısa çalışma ödeneği miktarı 1.765,80 TL , en yüksek kısa çalışma ödeneği miktarı ise  4.414,50 TL iken 2021 yılında yapılan %21,56 oranlık artış ile en düşük kısa çalışma ödeneği miktarı 2.146,50 TL’ye , en yüksek kısa çalışma ödeneği miktarı ise 5.366,25 TL’ ye yükselmiştir.

2021 Nakdi ücret desteği ne kadar?

Ücretsiz izne ayrılanlara ya da kısa çalışma ödeneği alamayanlara verilen nakdi ücret desteği brüt asgari ücretin %40'ıdır. 2020 yılında nakdi ücret desteği miktarı 1.177,20 TL iken 2021 yılında yapılan %21,56 oranlık artış ile 1.431,00 TL’ ye yükselmiştir.

2021 İstihdam teşvikleri

İstihdamı desteklemek adına günümüzde yaklaşık 15 adet istihdam teşviki bulunmaktadır. İstihdam teşviklerinin bazıları doğrudan asgari ücret dikkate alınarak hesaplandığı gibi bazıları sigortalının kazancına göre hesaplanmaktadır. Örneğin kamuoyunda 5 puanlık işveren teşviki olarak bilinen teşvik sigortalının kazancına göre belirlenmektedir. Bu teşvik tutarı asgari ücretli için 2020 yılında 147,15 TL iken 2021 yılında 178,8 TL olarak uygulanacaktır. Diğer yandan işbaşı eğitimlerini tamamlayanların istihdamı sonrası verilen teşvik, 7103 teşviki, hızlı işe dönüş desteği gibi teşviklerin üst sınırı kazanca göre değil asgari ücrete göre hesaplandığı görülmektedir. 2021 döneminde bu teşviklerin hesaplanması ve uygulaması hassas bir süreci içinde barındırmaktadır.

2021 Asgari geçim indirimi ne kadar?

Asgari geçim indirimi (AGİ), asgari ücret ve çalışanların medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişmektedir. 2020 yılında bekar bir kişinin hakkettiği AGİ miktarı 220,73 TL iken 2021 yılında yapılan %21,56 oranlık artış ile 268,31 TL’ye yükselmiştir. Eşi çalışmayan sigortalı için 321,98 TL, eşi çalışmayan ve bir çocuklu için 362,22; iki çocuklu için 402,47 TL; üç çocuklu için 456,13 TL AGİ ödenecektir.

2021 Zorunlu genel sağlık sigortası(GSS) primi ne kadar?

Geliri brüt asgari üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin %3'ü tutarındadır. GSS prim ödemeleri 2020 yılında 89,49 TL iken 2021 yılında yapılan %21,56 oranlık artış ile 107,32 TL’ye yükselmiştir.

2021 Askerlik, doğum hizmet borçlanması ne kadar?

Emeklilik için gün satın alanlar yani borçlananlar brüt asgari ücretin %32'si üzerinden ödeme yapmaktadır. 30 günlük ödeme miktarı 2020 yılında 941,76 TL iken 2021 yılında 1.144,80 TL’ye yükselmiştir.

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması 2021 yılında ne kasar oldu?

Yurtdışında geçen süreler için borçlananlar brüt asgari ücretin %45'i üzerinden ödeme yapmaktadır. 30 günlük ödeme miktarı 2020 yılında 1.324,35 TL iken 2021 yılında 1.609,88 TL’ye yükselmiştir.

2021 4/B (BAĞ-KUR) Primleri ne kadar?

BAĞ-KUR prim ödemeleri brüt asgari ücretin %34,5'i tutarındadır. Primlerin zamanında ödenmesi halinde 5 puan indirim sağlanarak bu oran %29,5 olmaktadır. 2020 yılında 30 günlük indirimsiz ödeme miktarı 1.015,34 TL, 5 puan indirimli miktarı 868,18 iken; 2021 yılında 30 günlük indirimsiz ödeme miktarı 1.234,24 TL’ ye, 5 puan indirimli miktarı ise 1.055,36 TL’ye yükselmiştir.

2021 İdari para cezaları ne kadar?

İş, sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı bakımından kesilen idari para cezaları brüt asgari ücret tutarına göre belirlenmektedir. Ceza miktarları 2020 yılında 2.943,00 TL üzerinden uygulanırken, 2021 yılında 3.577,50 TL üzerinden uygulanmaya başlanmıştır. Örneğin; bir kişiyi sigortasız çalıştırmanın denetim raporuyla tespit edilmesi halinde işe giriş cezası 2020 yılında 2.943,00 X 2 = 5.886 TL iken, 2021 yılında 3.577,50 X 2 = 7.155 TL olarak uygulanacaktır.

Bireysel emeklilik sistemi (BES)

Bireysel emeklilik sistemine katılanlar için devlet katkısı üst sınırı, brüt asgari ücretin yıllık tutarının %25’i kadardır. 2020 yılı için bu üst sınır 8.829,00 TL iken 2021 yılında 10.732,50 TL’ ye yükselmiştir.

2021 Geçici iş göremezlik ödeneği ne kadar?

Raporlu olan ve ayakta tedavisi süren kişilere günlük kazancının yarısı, yatarak tedavisi sürenlere günlük kazancının 2/3’ü tutarında SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Asgari ücretle çalışan sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücrete göre belirlenmektedir. 2020 yılında tedavisi yatarak süren hastalara günlük en düşük 49 TL, tedavisi ayakta sürenlere ise 65 TL ödeme yapılırken; 2021 yılında bu tutarlar yatan hastalar için 59,6 TL, ayaktaki hastalar için 79,5 TL olacaktır.

Yukarıda sayılan ödeme kalemlerinin dışında işgücü piyasasında ve sosyal hayatta bir çok unsur asgari ücrete göre belirlenebilmektedir. Asgari ücretin net veya brüt tutarı üzerinden hesaplamaların dikkatle yapılması önerilmektedir. 

İsmail Sevinç
KPMG Vergi


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.