» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Yeni Torba Kanun Vergi Düzenlemeleri

 
09.07.2019 05:57 | Güncelleme: 09.07.2019 05:57

Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın Milletvekili Sayın Mustafa Savaş tarafından Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.

Teklifte yer alan vergi düzenlemeleri ile Merkez Bankası ile ilgili düzenlemeler aşağıda kısaca özetlenmektedir.

Vergi Düzenlemeleri

Cumhurbaşkanınca belirlenecek sektörlerde faaliyette bulunan Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri için hasılat esaslı kazanç tespit yöntemi getirilmektedir. Buna göre bu mükelleflerin vergiye tabi kazançları hasılatlarının %10’u olarak belirlenebilecektir.

Hem yurt dışı hem de yurt içi varlıkların sadece %1 oranında vergi ödenmek suretiyle kayıt altına alınmasına yönelik varlık barışı benzeri af düzenlemesi tekrarlanmaktadır.

Gümrük Kanunu ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde mevcut bir soruşturma, kovuşturma kapsamında bulunan veya mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen veya müsadere kararı henüz verilmemiş olan kara ulaşım araçlarının ilk iktisabında ödenmesi gereken ÖTV tutarının %25’nin ödenmesi halinde araç hakkında el koyma ve müsadere kararı verilemeyeceği, mevcut el koyma kararlarının kaldırılacağı, el konulan aracın sahibine iade edileceği hükme bağlanmaktadır. 

Bankacılık Kanuna geçici bir madde eklenmekte, bankaların ve finansal kuruluşların kredi alacaklarının çerçeve anlaşmalar ile yapılandırılmasına imkan sağlanmaktadır. Bu çerçevede

yapılacak yapılandırma işlemleri harçlardan,
düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden,
alacaklı kuruluşlar tarafından yapılacak tahsilatlar BSMV den,
kullandırılan ve kullandırılacak krediler kaynak kullanımını destekleme fonundan

istisna tutulacaktır. Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/f maddesi çerçevesinde bankaların veya finansal kuruluşların kanuni takibe aldıkları alacaklarla ilgili olarak elde ettikleri gayrimenkuller için öngörülen gayrimenkul satış kazancı istisnasının kanuni takibe alınmayan alacaklar nedeniyle elde edilen taşınmazlar için de uygulanmasının önü açılmaktadır. Söz konusu gayrimenkullerin devri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın KDV’den istisna edilmektedir. Yapılandırma çerçevesinde tahsilinden vazgeçilen alacaklar alacaklı için değersiz alacak olarak dikkate alınabilecek vergiye tabi kurum kazancından indirilebilecek, buna karşılık borçlu bakımından vazgeçilen alacak olarak vergiye tabi kurum kazancına eklenecektir.
Kurumlar vergisine geçici bir madde eklenmesi öngörülmekte olup proje bazlı destekten yararlanması kabul edilmiş elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarının, bu araçların satışı nedeniyle vergi dairesine ödenmiş olan ÖTV tutarları dikkate alınarak, nakden veya vergi borçlarına mahsuben kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmaktadır. Dolayısıyla bu araçların satışından bir kazanç elde edilmemiş olsa bile Devletin taahhüt ettiği yatırıma katkı tutarını araç satışına paralel olarak üretici firmaya nakden ödenmesinin önü açılmaktadır.

Yurtdışına çıkış harcı 15 TL’den 50 TL’ye çıkarılmakta ve bu tutarın 15 TL’yi aşan kısmının Bütçeye, 15 TL’lik kısmının ise Toplu Konut İdaresine aktarılması öngörülmektedir.

Merkez Bankası Düzenlemeleri

Merkez Bankası Kanununun 4. maddesinde Merkez Bankasının “Bankaların ve Bankaca uygun görülecek diğer mali kurumların yükümlülüklerini esas alarak zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek” yönündeki yetkisi “Bankaların ve Bankaca uygun görülecek diğer mali kuruluşların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerini esas alarak zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek” şeklinde değiştirilmekte, dolayısıyla karşılık ve disponibilite belirlemede sadece yükümlülükler değil diğer bazı kalemlerin de dikkate alınabilmesine imkan sağlanmak istenmektedir. Ayrıca bankalar ve Merkez Bankasınca uygun görülen diğer mali kuruluşların da sadece yükümlülükler esas alınarak değil bilanço içi veya bilanço dışı diğer kalemleri de dikkate alarak karşılık ayıracakları hükme bağlanmaktadır.

Merkez Bankası kârının dağıtılması ile ilgili 60. maddede yer alan %20 oranında ihtiyat akçesi ayırma zorunluluğu tamamen kaldırılmakta ve maddeye eklenen yeni fıkra ile son yıl kârından ayrılan ihtiyat akçesi hariç tüm birikmiş ihtiyat akçelerinin genel kurul kararı aranmaksızın hazineye aktarılması hüküm altına alınmaktadır. Dolayısıyla Merkez Bankası %10 oranında ayırabileceği (fevkalade) ihtiyat akçesini sadece bir yıl süre ile bilançosunda tutabilecektir. İhtiyat akçelerinin bilançoda birikmesi artık mümkün olamayacaktır.

Ayrıca Merkez Bankası Kanununa eklenmesi öngörülen bir geçici madde ile Merkez Bankası bilançosunda birikmiş ihtiyat akçelerinin tamamı, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın kârından ayrılmış kısmı hariç tamamının Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazineye aktarılması hükme bağlanmaktadır.

Bülent Taş
vergialgi.net

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.