e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Yeni Yatırım Teşvik Düzenleme ve Açıklamaları

07.10.2019 06:10 | Güncelleme: 07.10.2019 06:10

7 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan iki Cumhurbaşkanı Kararıyla, Yatırımlarda Devlet Yardımları mevzuatında önemli değişiklikler yapıldı.

Bu Kararlarda özellikle “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” başlığı altında, bakanlıkça yayımlanacak öncelikli ürün listesindeki ürünlerin üretimine yönelik yatırım projelerinin stratejik yatırım olarak kabul edilmesine ve bu program kapsamında teşvik edilmesine ilişkin düzenleme dikkat çekiyor.

Öte yandan indirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasına ilişkin yeni özelgeler var.

Hem yukarıda bahsedilen Kararlarda yer alan dikkat çekici konuları hem de Gelir İdaresi’nin yeni açıklamalarını aşağıda özetledim.

Büyük ölçekli yatırımlar mevzuattan çıktı

Bölgesel teşviklere göre daha avantajlı teşviklerin verildiği büyük ölçekli yatırım kategorisi mevzuattan çıkartıldı.

Öncelikli yatırım konularının ve proje bazlı desteklenen yatırımların sayıca artması ve bu yatırımlara sağlanan avantajların çoğu zaman büyük yatırımlara sağlanan avantajlardan daha fazla olması nedeniyle zaten önemini kaybetmişti. Zannediyorum bu gerekçeyle büyük yatırımlar kategorisi teşvik mevzuatından çıkartıldı.

Öncelikli ürün listesinde yer alan yatırımlara yeni destek programı

Cumhurbaşkanı Kararlarıyla yapılan en önemli düzenleme, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesi’yle belirlenen ürünlerin üretimine ilişkin olan ve istenen kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun görülenlerin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine ilişkin düzenleme.

Öncelikli Ürün Listesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı listedir.

Bakanlıkça hazırlanan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği ve Öncelikli Ürün Listesi Tebliği 18 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Öncelikli Ürün Listesi Tebliği ekinde ayrıca makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler listesi yayımlandı.

Otomobil üretimine yönelik yatırımlarda gümrük vergisi muafiyetinde değişiklik

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 9. maddesinde, otomobil üretimine yönelik yatırımlar için gümrük vergisi muafiyeti düzenlemesi var.
Düzenleme kapsamında, otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüz bin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüz bin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara otomobil ithaline izin verilebiliyor.

Değişiklik öncesinde gümrüksüz ithal edilecek otomobillerin A, B ve C segmentlerinden otomobil olması gerekirken, yapılan değişiklikle, motor silindir hacmi 2.500 cm3'e kadar olan otomobil ithaline izin verilmesi öngörülmüş. Dolayısıyla gümrük vergisi muafiyetinin kapsamı genişletilmiş gözükmektedir.

Hazır giyim sektöründe makine ve teçhizat taşınma desteği

1402 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan düzenlemeyle, 1. ve 2. bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, 2020 yılı sonuna kadar kararda belirtilen illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar için taşınma desteği getirildi.

Düzenleme çerçevesinde, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden Kararda belirtilen sürelerde yararlanması mümkün.

Avans ödemesinin yatırım harcaması sayılıp sayılmaması

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında, avans ödemesinin yatırım harcaması sayılıp sayılmayacağı tartışmalı bir konu. Bu tartışmaya kısmen Yatırımlarda Devlet Yardımları mevzuatında geçmişte yer alan düzenlemeler de neden oldu.

Konuya ilişkin verilen 19.07.2019 tarih ve 14080 sayılı özelgede Gelir İdaresi konuya ilişkin görüşünü açıkladı.

Özelgede, yatırım teşvik belgesine istinaden yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizatlar için akreditif açılarak yapılan avans ödemelerinin, indirimli kurumlar vergisi uygulaması açısından yatırım harcaması olarak dikkate alınamayacağı belirtiliyor.

Özelgede, bu harcamaların söz konusu makine ve teçhizatın şirkete teslim edildiği dönemde gerçekleştirilen yatırım harcaması olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş.

Teşvik belgesinin revize edilerek kapatılması durumunda indirimli kurumlar vergisi teşvikinin hangi tutarlar üzerinden hesaplanacağı

Gelir İdaresinin 12.07.2019 tarih ve 8161 sayılı özelgesi, teşvik belgesinin revize edilerek kapatıldığı durumda, indirimli kurumlar vergisinden yararlanırken, yatırım harcaması ve yatırıma katkı oranının ne olacağına ilişkin.

Özelgeye konu olayda teşvik belgesinde harcama tutarı artırılırken yatırıma katkı oranı düşürülmüş ve belge revize edilerek kapatılmış.

Özelgede, tamamlama vizesi yapılmış olan yatırım teşvik belgesinde yer alan toplam yatırım tutarı ve yatırıma katkı oranının dikkate alınması gerektiği belirtilmiş.

Teşvik belgesi alınmadan imzalanan sözleşme için damga vergisi istisnası

Gelir İdaresi’nce verilen 04.03.2019 tarih ve 72338 sayılı özelgede, Yatırım Teşvik Belgesi’nin sözleşme imzalandıktan sonra alınması durumunda, sözleşme için damga vergisi istisnasından yararlanılmasının mümkün olmadığı açıklanmış.

Recep Bıyık


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
Güncel Mevzuat haberlerine ücretsiz üye olun!

Muhasebe Bültenlerimize abone olun tüm haber ve mevzuatlara anında ulaşın..

ABONE OL