e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

Yıllık izinde 10 gün kuralı nedir?

11.06.2019 18:44 |

Yıllık izin kısaca yıllık ücretli izin, çalışanın en temel haklarından biri olup işveren tarafından işçiden alınması ya da işçi tarafından vazgeçilmesi mümkün olmayan bir haktır. Yıllık izin, çalışanların yıl boyunca yaptıkları çalışmalara karşılık fiziksel ve psikolojik sağlıklarının korunması için verilen bir dinlenme süresidir.

 Çalışanın genel sağlığına ve dinlenmesine yönelik sunulan bir hak, hatta bir noktada işçi ve işverenin yerine getirmesi gereken bir sorumluluktur. Yıllık izin hakkından vazgeçilemediği gibi, işveren tarafından bu hakka el konulamaz ya da işçinin kendi isteği ve rızası olsa bile bu hak paraya çevrilemez.

Yargıtay uygulama kararlarında bölünmezliğe nasıl bakıyor?

4857/56’ıncı maddesinde;

53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir ifadesine yer verilmiştir. Bu durumda yapılan işyeri teftişlerinde en az kullanılacak izin bir bölümünün 10 günden az kullandırılmaması hedeflenmiştir, bakiye kalan süreler ise işçinin isteği ile 1, 2, 3, 4 gün gibi kullandırılabilinir.

İş teftişin yaptığı denetimlerde 10 günden az kullanılan yıllık izinlere idari para cezası uygulandığında itiraz edebilir misiniz?

Bu durum karşısında yapılan denetimlerde şayet işçinin yazılı talebi doğrultusunda işveren tarafından 10 günden az yıllık izin kullandırılmış ise iş müfettişine bu yazılı dilekçenin ibraz edilmesi, Yargıtay kararlarını da emsal gösterilmesiyle birlikte iptal edilmesi gündeme gelebilir.

22 HD 2017/10003 ESAS, 2018 /4249 Sayılı kararında; burada davacının 10 günden az olsa da kullandığı sürelerin yıllık izin alacak hesabında dikkate alınması yönünde karar verilmiştir.

22 HD 2013/22106 ESAS,2014 /32338 Sayılı kararında; davacı işverene verdiği yazılı izin dilekçesi formunda 10 günden aşağı izin süreleri istediğini beyan etmiştir.

Bu durumda 10 günlük bölünemezlik kuralında istisna olarak şayet çalışan işverenden yazılı izin dilekçesi ile birlikte 10 günden az yıllık izinlerini bölerek kullanabilir.

2016 yılında yapılan düzenleme ile birlikte işçi ve işveren lehine düzenlemeye yer verilmiş,gereksiz İPC kesilmesi önlenmiştir.

Yıllık izinler tarafların karşılıklı anlaşması şartıyla ve bir parçası on günden az olmamak kaydıyla herhangi bir sınırlama olmaksızın bölünebilecektir.

Örneğin; 14 günlük yıllık izni olan bir çalışan yıllık iznini 10+1+1+1+1 şeklinde bölebilecektir.

6704 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 4857 sayılı Kanunun 56. maddesinin 3. fıkrasında yapılan ve 26.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile çalışma hayatının esnekleştirilmesinin bir örneğidir. Yapılan değişiklikle yıllık izinlerin en fazla üçe bölünebileceğine ilişkin emredici hüküm kaldırılmış; ancak önceki düzenlemede yer alan, izinlerin ancak tarafların karşılıklı anlaşması ile bölünebileceği ve bölünen iznin bir parçasının on günden az olamayacağı hükümleri aynen korunmuş. Korunan eski fıkra hükümleri ile işçinin, yıllık iznini bölmeye zorlanamaması ve kesintisiz/sürekli dinlenme hakkının sağlanması devam ettirilmiş; değiştirilen hüküm ile de yıllık iznini parçalar halinde kullanmak isteyen işçi lehine bir esnekleştirme sağlanmış. Bu sebeple gerek korunan ve gerekse de değiştirilen hükümler itibari ile düzenleme isabetli olmuştur.

Vedat İlki
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.