e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Yüzde 50'yi öde, yüzde 50'yi unut!

30.10.2014 15:26 | Güncelleme: 30.10.2014 15:26

TORBA YASANIN ŞİFRELERİ,Bugün yapılandırmaya konu olan kamu alacağının nasıl hesaplandığını ve kamunun borcun ne kadarlık kısmının tahsilinden vazgeçtiğini ele alacağız.

 Borç tutarı nasıl tespit edilecek?


-Kesinleşmiş alacakların anaparalarından (vergi ziyaı cezaları dahil) herhangi bir indirim yapılmayacak.

-Vergi, vergi aslına bağlı cezalar ve diğer amme alacaklarının asıllarının tamamı ile gecikme faizi ve zammı gibi feri amme alacakları yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) uygulanarak hesaplanan yeni borç tutarının ödenmesi halinde feri amme alacaklarının tamamı silinecek.

-Alacak aslına bağlı olmayan vergi kayıtlarında usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’si ödenirse bu cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecek.

-Kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı ile bu cezalara uygulanmış olan faiz yerine yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde bu cezalara uygulanan faizlerin tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Örnek : Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla mükellefin, 26 Ocak 2011 vadeli 3.500 TL gelir (stopaj) vergisi ile 2.131 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 5.631 TL borcu bulunmaktadır. Yapılandırma sonucunda borcun 1.157 lirasından vazgeçiliyor.

Mükellefin kanundan yararlanması halinde, tahsilinden vazgeçilecek tutar ve yapılandırma sonrası borç tutarı yukarıdaki tabloda görülüyor.

TEMİNAT TALEP EDİLEMİYOR

Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi borçları da torba yasa kapsamında yapılandırılabilir mi?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi mümkün olmayan KDV, ÖTV gibi borçlar da kanun kapsamında yapılandırılabilir.

Borçların yapılandırılabilmesi için teminat gösterilmesi gerekli mi?

6183 sayılı Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirme yapılabilmesi için aranılan teminat gösterilmesi şartı bu kanun kapsamında borçların yapılandırılabilmesi için aranmıyor.

DAVADAN VAZGEÇİLİRSE HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI

-Dava aşamasında olan hangi borçlar torba yasadan faydalanabilecek?

27.09.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğde, “73’üncü maddenin 6’ncı fıkrası gereğince, madde hükümlerinden yararlanmak için açılmış davalardan vazgeçilmesi şart olduğundan, borçlular tarafından maddeden yararlanmak için yapılan başvurular üzerine tahsilat işlemlerinden dolayı açılmış davalar sulh yoluyla sonuçlanacaktır. Bu nedenle, 6183 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca alacağın takibi için düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emrine karşı açılmış olan davalara konu alacaklar için madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, ödeme emrine karşı açılmış davalardan da vazgeçildiğinden, 6183 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi gereğince %10 oranındaki haksız çıkma zammı talep edilmeyecektir” açıklamasına yer verilmiş.

DİKKAT: Bu açıklama tahakkuk aşamasında olan borçlar için değil ödeme emri, haciz gibi durumlarda geçerlidir. Örneğin, mükelleflere ödeme emri gönderilmiş ve mükellefler de ödeme emrine karşı dava açmış ise bu mükellefler 30.11.2014 tarihine kadar davadan feragat ederek torba yasadan yararlanabileceklerdir. Bunu tahakkuk aşamasında olan borçlarla karıştırmamak gerekir!

CEZANIN YÜZDE 50'Sİ TAHSİL EDİLEMEZ

-Davadan vazgeçmekle ne kazanılacaktır?

Kesinleşmiş olup bu kanunun yayımlandığı tarih olan 11.09.2014 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

6552 sayılı Kanun kapsamına giren ve bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezalarının %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenirse cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.
 
Ekrem ÖNCÜ - Taylan ŞAHİN 
Habertürk

 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura'nın KOLAY yolu : ePlus

Minumum Maliyetle sistem karmaşası olmadan hızlı ve Pratik e-Fatura, e-Arşiv Kullanın!

BİLGİ ALIN !