» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Z Raporların bildirimi ve Tercih Ekranı hakkında bilmeniz gerekenler

 
12.09.2018 10:49 | Güncelleme: 18.09.2018 15:03

ÖKC Günlük Z Raporlarının GİB’e elektronik ortamda bildirimi ile Bildirim Yöntemi hakkında sık sorulan sorular ve bilmeniz gerekenler

ÖKC MALİ RAPORLARININ GİB’E ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRİMİ İLE BİLDİRİM YÖNTEMİNİN TERCİHİNE İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR DOKÜMANI 
Eylül 2018

1- TERCİH BİLDİRİMİ ekranı ne amaçla hazırlanmıştır?

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e bildirilmesi” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca; eski nesil yazarkasalarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilme imkanı verilen mükelleflerin, düzenlenen ÖKC (Z) raporlarına ait mali bilgileri;

1/10/2018 tarihinden itibaren,

a)    ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,

b)    Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,

c)    Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden,

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Yöntem tercihi ve bildirime ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık tarafından ayrıca duyurulacağı ve Gelir İdaresi Başkanlığının ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait bildirilecek bilgilerin içeriği, formatı, standardı, başvuru ve bildirimin kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esasları www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlarla belirlemeye yetkili olduğu açıklanmıştır.

Belirtilen tebliğ hükümleri gereğince, ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e HANGİ YÖNTEM ile bildirileceğinin, mükelleflerimizce TERCİH EDİLDİĞİNİN kayıt altına alınması amacıyla TERCİH BİLDİRİMİ EKRANI https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/internet adresinde kullanıma açılmıştır.

Tercih Bildirim Ekranının kullanımına ilişkin Teknik Kılavuz’a  https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/Basvuru ve Bildirimlere Iliskin ve Usul ve E saslar Teknik Kilavuzu Surum 2 0 310720108.pdf adresinden,

ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla ya da e-Arşiv Özel Entegratörleri aracılığıyla ÖKC’lerden gerçekleştirilecek satışların bildirimine ilişkin Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu’na

https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/OKC Mali Rapor Bildirimine Iliskin Teknik Kilavuz v1 4 30072018.pdf adresinden, ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

2- Tercih bildiriminde kimler bulunmak zorundadır?

Faaliyetlerinde Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC-Yazarkasa) kullanmakta olan mükellefler hangi yöntemle Gelir İdaresi Başkanlığına ÖKC Mali Rapor bilgisini (söz konusu bilgi sadece ÖKC’den bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisidir) bildireceklerini elektronik ortamda GİB iletmek üzere Tercih Ekranına girerek yöntem tercihi bildirimlerini gerçekleştirmek zorundadır.

Faaliyetlerinde ÖKC kullanmayan mükelleflerin tercih bildiriminde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

3- Mükellef Grupları itibariyle, Tercih Bildiriminde dikkate alınacak hususlar nelerdir?

BASİT USUL mükellefleri

1.1.2018’den beri Basit Usul mükellefleri Defter Beyan Sisteminde (DBS) kayıtlarını oluşturduklarından Tercih Bildiriminde Bulunma ve GİB’e ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışları ayrıca ( DBS dışında) bildirme yükümlülükleri bulunmamaktadır.

İŞLETME HESABI ESASINDA Defter Tutan Mükellefler

1.1.2019’dan itibaren Defter Beyan Sisteminde (DBS) kayıtlarını oluşturacaklarından; EKİM, KASIM ve ARALIK 2018 aylarına ilişkin olarak; GİB’e ESKİ NESİL ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlarını bildirmeleri gerektiğinden; Tercih Bildiriminde bulunarak hangi yöntemle GİB’e bilgi göndereceklerinin seçimini yapacaklardır.

1.1.2019 tarihinden itibaren ise; DBS’ye kayıt yapacaklarından; GİB’e ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışların bildirim yükümlüğü de sona erecektir.

Sadece Yeni Nesil ÖKC’si bulunan mükelleflerin, ÖKC mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri aracılığı ile GİB’e gönderilebilmekte olduğundan; TERCİH BİLDİRİMİNDE bulunma ve GİB’e ÖKC Mali Bilgilerini ayrıca bildirme yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Ancak; ÖKC TSM Merkezi üzerinden bilgi gönderilmesi yönteminde; mükellefin işletme altyapısı vb. diğer teknik sıkıntılar bulunması halinde, ÖKC TSM Merkezi dışında kalan diğer 2 yöntemden (e-Arşiv Özel Entegratörü aracılğıyla ya da İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden) birini seçerek GİB’e bilgi gönderecekleri tercihini TERCİH BİLDİRİM EKRANI’na girerek gerçekleştirebilirler.

BİLANÇO ESASINDA DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER

EKİM 2018 ayından itibaren GİB’e ESKİ NESİL ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlarını bildirmeleri gerektiğinden; Tercih Bildiriminde bulunarak hangi yöntemle GİB’e bilgi göndereceklerinin seçimini yapacaklardır.

Sadece Yeni Nesil ÖKC’si bulunan mükelleflerin, ÖKC mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri aracılığı ile GİB’e gönderilebilmekte olduğundan; TERCİH BİLDİRİMİNDE bulunma ve GİB’e ÖKC Mali Bilgilerini ayrıca bildirme yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Ancak; ÖKC TSM Merkezi üzerinden bilgi gönderilmesi yönteminde; mükellefin işletme altyapısı vb. diğer teknik sıkıntılar bulunması halinde, ÖKC TSM Merkezi dışında kalan diğer 2 yöntemden (e-Arşiv Özel Entegratörü aracılğıyla ya da İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden) birini seçerek GİB’e bilgi gönderecekleri tercihini TERCİH BİLDİRİM EKRANI’na girerek gerçekleştirebilirler.

**Tercih Bildirim Ekranı aracılığıyla, mükelleflerin üzerine kayıtlı gözüken ÖKC’ler listelenmekte olduğundan, tüm mükellef gruplarının ilgili ekranda listelenen ÖKC’leri kontrol etmesi, bir farklılık olması halinde YENİ NESİL ÖKC türleri için ilgili ÖKC firmasına, ESKİ NESİL ÖKC türleri için ise bağlı olduğu vergi dairesine tevsik edici bilgi ve belgeleri ile müracaat ederek kayıtlarının düzeltilmesini talep etmeleri gerekmektedir.

4- Defter Beyan Sistemi Kapsamında Kayıtlarını Tutan Mükellefler Tercih Bildirimi olarak herhangi bir seçimde bulunmaları gerekir mi?

Defter Beyan Sistemi kapsamında kayıtlarını ve defterlerini tutan mükellefler, ÖKC den yapılan perakende satışlarını da GİB sistemlerine kaydetmekte olduklarından, Tercih Bildirimi olarak sadece “Defter Beyan Sistemi” seçeneğini seçecek olup, bu mükelleflerin 1/10/2018 tarihinden itibaren GİB’e elektronik ortamda ayrıca aylık ÖKC satış bilgilerini bildirme yükümlülükleri olmayacaktır. Defter beyan sistemine yaptıkları kayıtları ÖKC aylık mali raporlarının GİB’e bildirimi yerine geçmektedir.

5- 1/10/2018 tarihinden sonra başlayacak bildirim yükümlülüğü hangi TİP ÖKC’ler içindir?

1/10/2018 tarihinden itibaren; Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine, sadece ESKİ NESİL ÖKC’lerden bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışlarına ait mali bilgiler (söz konusu bilgi sadece ÖKC ’den bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisidir.) bildirilecektir. Bu çerçevede ilgili bildirim Ekim/2018 ayına ilişkin başlayacak olup, bildirim süresi izleyen Kasım ayının 15 inci günü sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan farklı olarak, bilgisayar tabanlı ve GİB ile bağlı bulundukları ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla güvenli internet hatları üzerinden iletişim kurabilen ve elektronik ortamda bilgi iletebilen teknik ve fonksiyonel özelliklere haiz olması ve ÖKC TSM Merkezlerinin de temel fonksiyonlarının yeni nesil ÖKC’lerden temin edilen bilgileri GİB’e iletme görevinin bulunması nedeniyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin (aylık satış raporu ile) ÖKC TSM Merkezleri tarafından GİB bilgi sistemlerine iletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, mezkûr Tebliğ ve bu kılavuzda belirtilen yöntemlerden biri ile ÖKC mali raporlarına ait bildirim yükümlülüğü esas olarak, eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin bildirilmesine yöneliktir.

Bununla birlikte, işletmelerinin teknik ve altyapı sorunlarının mevcudiyeti nedeniyle ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleşen satış bilgilerini GİB’e iletemeyecek durumda olan mükelleflerden, teknik ve altyapı sorunlarının niteliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte Başkanlığımıza yazılı müracaat eden, bu durumu ÖKC firmasına ve Başkanlığımıza yazılı olarak bildirip Başkanlığımızdan izin alan mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin ÖKC’lerden aylık dönem bazında gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri de Gelir İdaresi Başkanlığı’na ÖKC TSM Merkezi dışında kalan diğer yöntemlerden tercih edeceği yöntemden (“e-Arşiv” üzerinden veya “İnternet Vergi Dairesi” uygulamaları üzerinden seçeneğinin Başkanlığa yapılan yazı müracaatta bildirilmesi gerekmektedir.) biri ile bildirilmesi mümkündür. Bu şekilde, YN ÖKC’lere ait mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri dışındaki bir yöntemle GİB’e bildirme izni alan mükellefler, Başkanlıktan izin aldıkları hususunu (ÖKC TSM Merkezi üzerinden bilgi iletmeyecek ÖKC’lerin marka, model, sicil no’larını da belirterek), sahip oldukları her bir ÖKC üreticilerine ayrı ayrı olmak üzere yazılı olarak bildirmeleri de gerekmekte olup söz konusu yeni nesil ÖKC’lere ilişkin Başkanlık tarafından talep edilen mali bilgilerin elektronik ortamda bildirilmesi yükümlülüğü ÖKC TSM Merkezleri yerine mükellefe ait olacaktır.

6- Sadece Yeni Nesil ÖKC kullanmakta olan mükelleflerin Tercih Bildiriminde Bulunma Zorunluluğu Var mıdır?

Sadece Yeni Nesil ÖKC’si bulunan mükellefler; Yeni Nesil ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin ilgili ÖKC üreticilerine ait ÖKC TSM Merkezleri aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilebildiğinden, genel prensip olarak mükelleflerimizce ayrıca başka bir kanaldan bildirim yükümlülüğü bulunmadığından Tercih Bildiriminde de bulunmak zorunda değildirler.

Bununla birlikte, işletmelerinin teknik ve altyapı sorunlarının mevcudiyeti nedeniyle ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleşen satış bilgilerini GİB’e iletemeyecek durumda olan mükelleflerden, teknik ve altyapı sorunlarının niteliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte Başkanlığımıza yazılı müracaat eden, bu durumu ÖKC firmasına ve Başkanlığımıza yazılı olarak bildirip Başkanlığımızdan izin alan mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin ÖKC’lerden aylık dönem bazında gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri de Gelir İdaresi Başkanlığı’na ÖKC TSM Merkezi dışında kalan diğer yöntemlerden tercih edeceği yöntemden (“e-Arşiv” üzerinden veya “İnternet Vergi Dairesi” uygulamaları üzerinden seçeneğinin Başkanlığa yapılan yazı müracaatta bildirilmesi gerekmektedir.) biri ile bildirilmesi mümkündür. Bu şekilde, YN ÖKC’lere ait mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri dışındaki bir yöntemle GİB’e bildirme izni alan mükellefler, Başkanlıktan izin aldıkları hususunu (ÖKC TSM Merkezi üzerinden bilgi iletmeyecek ÖKC’lerin marka, model, sicil no’larını da belirterek), sahip oldukları her bir ÖKC üreticilerine ayrı ayrı olmak üzere yazılı olarak bildirmeleri de gerekmekte olup söz konusu yeni nesil ÖKC’lere ilişkin Başkanlık tarafından talep edilen mali bilgilerin elektronik ortamda bildirilmesi yükümlülüğü ÖKC TSM Merkezleri yerine mükellefe ait olacaktır.

7- ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlar Nedeniyle GİB’e Elektronik Ortamda Bildirilmesi Gereken Bilgiler Nelerdir ?

Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine, ÖKC’lerden sadece bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisi bildirilecektir.

ÖKC Z raporlarının ayrı ayrı bildirimi yerine, ÖKC ve AYLIK dönem bazında olmak üzere sadece ÖKC den gerçekleştirilen toplam satış tutarı ve toplam KDV tutarının bildirimi yeterli bulunmaktadır.

8- ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlar Nedeniyle GİB’e Elektronik Ortamda Bildirimin Süresi Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine, sadece ÖKC’lerden bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisi izleyen ayın 15 inci günü sonuna kadar, tercih edilmiş bildirim yöntemi ile GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

9- Tercih Edilmiş ve GİB’e iletilmiş BİLDİRİM YÖNTEMİ değiştirilebilir mi ?

Bildirimi yapılmış yönteme ilişkin, daha sonradan değişiklik yapılmak istendiğinde, TERCİH BİLDİRİMİ EKRANI’na (https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/) yeniden girilerek, ulaşılan ekranda; bildirim yöntemi yeni talebe göre seçilip “Bildirimi Kaydet” butonuna tıklanarak gerçekleştirebilir.

10- GİB’e Elektronik ortamda bildirilmiş olan ÖKC Mali bilgilerinde daha sonradan düzeltme yapılabilir mi?

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “Sorumluluk ve cezai müeyyide” başlıklı 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtildiği üzere perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait elektronik ortamda hazırlanıp belirtilen yöntemlerden biri ile GİB’e iletilme zorunluluğu getirilen mükellefler, mali raporların (aylık satış raporu) içeriğinde yer verdikleri mali bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.

Bildirimi yapılmış bir döneme (aylık dönem) ilişkin bilgilerin sehven hatalı olarak bildirildiğinin mükellefler tarafından değerlendirilmesi halinde, mezkur 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde öngörülen cezai sorumluluk saklı kalmak koşuluyla (bildirim süresinden sonra düzeltme yapılması durumunda cezai sorumluluk söz konusu olabilecek olup, bildirim süresi içinde yapılan düzeltmelerle ilgili herhangi bir cezai sorumluluk söz konusu olmayacaktır.) gerekli düzeltme, güncelleme işlemleri yapılabilecektir.

Güncelleme işlemleri tercih edilen bildirim yöntemi ile aynı usülle gerçekleştirilecektir. Bir başka ifade ile bildirimlerini İnternet Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştireceğini bildiren mükellefler gerekli güncelleme işlemlerini de İnternet Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirecek olup, İnternet vergi dairesi üzerinden olmayan diğer yöntemlerle bildirimlerini gerçekleştiren mükellefler ise güncelleme işlemlerini tercih edilen bildirim yöntemi (e-Arşiv üzerinden veya ÖKC TSM Merkezi üzerinden) aracılığıyla ve “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

11- ÖKC Mali bilgilerinin GİB’e hiç bildirilmemiş ya da süresi içinde bildirilmemiş ya da hatalı olarak bildirilmiş olduğunun tespiti halinde uygulanacak Cezai müeyyide nedir?

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “Sorumluluk ve cezai müeyyide” başlıklı 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca; perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait elektronik ortamda hazırlanıp belirtilen yöntemlerden biri ile GİB’e iletilme zorunluluğu getirilen mükellefler, mali raporların içeriğinde yer verdikleri mali bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.

İstenilen mali bilgileri (ÖKC bazında aylık toplam satış tutarı bilgisi ile aylık toplam hesaplanan KDV tutarı bilgisidir) bu Tebliğin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan kılavuzda belirlenen format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak ve belirlenen süreler içinde (bir aylık döneme ilişkin bildirim izleyen ayın 15 inci günü sonuna kadar) elektronik ortamda GİB bilgi sistemlerine iletilmediğinin veya yapılacak denetimler neticesinde söz konusu rapor ile bildirilmiş olan mali bilgilerin eksik veya yanlış bildirildiğinin tespiti hallerinde mükelleflere, her bir tespite ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası tatbik edilecektir.

12- ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlar Nedeniyle GİB’e Elektronik Ortamda

Bildirilmesi Gereken AYLIK SATIŞ TUTARI ve KDV Bilgileri ÖKC’den Nasıl Temin Edilecektir?

Bildirime konu edilmesi gereken ÖKC Mali Bilgileri esas itibariyle; ÖKC bazında ve bir aylık dönem içinde gerçekleştirilen satışlara ilişkin “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” bilgileridir.

Bu bilgilerin temininde aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri kullanılmak suretiyle elde edilmesi mümkündür.

a)    Kullanılmakta olan ödeme kaydedici cihazlardan alınan “ÖKC Günlük Z Raporları”nda yer alan bilgilerin konsolide edilmesi (toplanması) suretiyle aylık döneme ait “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” hesaplanarak ÖKC Mali Raporuna dahil edilebilir.

b)    Kullanılmakta olan ödeme kaydedici cihazlardan alınan aylık döneme ait “Mali Hafıza Raporları”nda (Mali hafıza raporunun alınması aşamasında başlangıç tarihi olarak ilgili ayın ilk günü, bitiş tarihi olarak ta ilgili ayın son gününün girilmesi suretiyle) yer alan bilgilerden ilgili aya ait “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” bilgileri ÖKC Mali Raporuna dahil edilebilir.

c)    Ödeme Kaydedici Cihazların kurumsal ERP sistemleri ile entegre bir şekilde kullanmakta olan işletmelerde, ÖKC den düzenlenen her fişe ait satış bilgilerinin ERP sisteminde de takip edilmesi mümkün olduğundan, ilgili ERP sistemlerinden aylık döneme ait “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” bilgileri temin edilerek ÖKC Mali Raporuna dahil edilebilir. Bu suretle ERP sistemlerinde temin edilen bu verilerin ÖKC’lerde kayıt altında olan verilerle aynı olmasından ve doğruluğundan doğan sorumluluk mükelleflere ait olacaktır. bilgileri temin edilerek ÖKC Mali Raporuna dahil edilebilir. Bu suretle ERP sistemlerinde temin edilen bu verilerin ÖKC’lerde kayıt altında olan verilerle aynı olmasından ve doğruluğundan doğan sorumluluk mükelleflere ait olacaktır.

13- İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Bildirimi Yerine Getirecek Mükelleflerin ÖKC Mali Rapor Bilgilerinin GİB’e Bildirimi Nasıl Gerçekleştirilecektir?

ÖKC günlük kapanış (Z) Raporlarına ait mali bilgileri “İnternet Vergi Dairesi Üzerinden” yöntemi ile bildirmeyi tercih edecek mükellefler, eski nesil ÖKC’lerden gerçekleştirilen günlük satışlarına ait mali bilgileri internet vergi uygulaması üzerinde oluşturulan bildirim modülleri ve belirtilen işlem adımlarına uygun olarak; ÖKC Sicil No, ve sadece Aylık Dönem bazında olmak üzere Toplam Satış hasılat tutarı ve Toplam KDV tutarı bilgilerini sisteme girmek suretiyle GİB’e elektronik ortamda bildirilecektir.

14- e-Arşiv Özel Entegratörleri Aracılığıyla Bildirimi Yerine Getirecek Mükelleflerin

ÖKC Mali Rapor Bilgilerinin GİB’e Bildirimi Nasıl Gerçekleştirilecektir?

ÖKC günlük kapanış (Z) Raporlarına ait mali bilgileri “e-Arşiv Özel Entegratörü Üzerinden” yöntemi ile bildirmeyi tercih edecek mükellefler, eski nesil ÖKC’lerden gerçekleştirilen günlük satışlarına ait mali bilgileri (ÖKC Sicil No ve sadece Aylık Dönem bazında olmak üzere Toplam Satış hasılat tutarı ve Toplam KDV tutarı bilgileri) e-Arşiv Özel Entegratör kuruluşuna iletecek ve söz konusu bilgiler e-Arşiv Özel Entegratörü aracılığıyla GİB’e “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre elektronik ortamda bildirilecektir.

İlgili Kılavuz:

https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/OKC Mali Rapor Bildirimine Iliskin Teknik Kilavuz v1 4 30072018.pdf

15- ÖKC TSM Merkezleri Aracılığı ile Bildirimi Yerine Getirecek Mükelleflerin ÖKC Mali Rapor Bilgilerinin GİB’e Bildirimi Nasıl Gerçekleştirilecektir?

Eski nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ait ÖKC günlük kapanış (Z) Raporlarına ait mali bilgileri “ÖKC TSM Merkezi Üzerinden” yöntemi ile bildirmeyi tercih edecek mükellefler, eski nesil ÖKC’lerden gerçekleştirilen günlük satışlarına ait mali bilgileri (ÖKC Sicil No ve sadece Aylık Dönem bazında olmak üzere Toplam Satış hasılat tutarı ve Toplam KDV tutarı bilgileri) GİB’e iletilmesi hususunda hizmetinden yararlanacağı ÖKC TSM Merkezini, terhcih bildirimi ekranı listeden seçeceklerdir. Mükellef adına GİB’e bilgi gönderebilecek TSM merkezi sadece listede seçilen TSM Merkezi olabilecektir.

Bildirim yöntemi tercihi ve TSM Merkezi seçimi yapıldıktan sonra bildirimlerin başlayacağı 1/10/2018 tarihinden itibaren, aylık dönemler bazında her bir ÖKC’den (Marka, Model bazında) gerçekleştirilen aylık toplam satış tutarı ve toplam KDV tutarı bilgileri hizmet alınan ve tercih bildiriminde GİB bildirilmiş olan ÖKC TSM Merkezine mükellefler tarafından iletecek ve söz konusu bilgiler ÖKC TSM Merkezi tarafından GİB’e “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre elektronik ortamda bildirilecektir.

İlgili Kılavuz:

https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/OKC Mali Rapor Bildirimine Iliskin Teknik Kilavuz v1 4 30072018.pdf

16- ÖKC Mali Raporları GİB’e Hangi Süre İçinde Bildirilecektir?

ÖKC (Z) Raporlarına ait mali bilgiler Aylık dönemler bazında olmak üzere ve tercih edilen bildirim yöntemiyle, ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar GİB’e elektronik olarak gönderilmelidir.

17- Yöntem Tercihi Bildirimini Gerçekleştirmeyen Mükellefler ÖKC Mali Rapor Bildirimlerini Hangi Şekilde Yerine Getirebilecektir?

ÖKC Mali Rapor bilgilerini GİB’e hangi yöntemle bildirileceği tercihinde bulunmayan mükellefler; ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin bildirimini, aylık dönemler itibariyle “İnternet Vergi Dairesi” üzerinden yerine getirecekleri kabul edilecek olup, söz konusu mükelleflerin aylık dönem ve ÖKC bazında gerçekleştirilen toplam satış tutarı ve toplam KDV tutarı bilgisini internet vergi dairesi uygulaması üzerinde oluşturulan bildirim modülleri ve adımlarını izleyerek bildirimlerini gerçekleştirebileceklerdir.

18- TERCİH BİLDİRİMİ ekranında listelenen ÖKC’lerle Mükellefin Sahip Olduğu ÖKC’ler arasında bir farklılık olduğu değerlendiriliyorsa ne yapılması gerekir?

Tercih bildirim ekranına giriş sağlandıktan sonra, ekranın alt bölümünde mükellef adına GİB sisteminde kayıtlı bulunan (görünen) eski ve yeni nesil ÖKC’lerin listesine, söz konusu cihaz bilgilerinin mükelleflerimiz tarafından da kontrol edilebilmesi amacıyla yer verilmiştir.

Listelenen ÖKC bilgilerinin görüntülenmesi için “Yeni Nesil ÖKC Listesi” ve “Eski Nesil ÖKC Listesi” ifadelerinin ayrı ayrı üzerlerine tıklanmak suretiyle gerçekleştirilebilecektir.

Kontrol sonrasında söz konusu listede yer alan ÖKC bilgilerinde hata veya eksiklik olduğu değerlendiriliyorsa; “Eski Nesil ÖKC’ler” için bağlı bulunulan vergi dairesine, “Yeni Nesil ÖKC’ler” için ise ilgili yetkili ÖKC servisine gerekli tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte başvuruda bulunarak gerekli düzeltme işlemlerini yaptırılması gerekmektedir.

GİB’e aylık dönemler ve ÖKC’ler bazında bildirimlerin yapılacak olması nedeniyle, GİB sisteminde yer alan bilgiler ile cihazın ruhsat vb. belgelerinde yer alan bilgilerinin aynı olmasının sağlanması bildirimlerin doğruluğunun sağlanması bakımından önem arz etmektedir. Cihazların bilgilerinin kontrol edilip, düzeltme işlemlerine başlanması mükelleflerimizin elektronik ortamda bildirim yöntemi tercih başvurusunu tamamlamalarına engel teşkil etmemektedir.

19- Yeni Nesil ÖKC’lerin TSM Merkezleri Aracılığı İle Otomatik Olarak Bilgi Gönderebilmesi İçin İnternet Bağlantısının Sağlanmış Olması Zorunlu mudur?

Soru eklenme Tarihi:17.09.2018
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, bilgisayar tabanlı ve GİB’e bağlı bulundukları
ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla güvenli internet hatları üzerinden iletişim kurarak
otomatik olarak bilgi gönderebilen cihazlardır.

Bu nedenle yeni nesil ödeme kaydedici cihazların internet bağlantılarının (özellikle
cihazdan mali rapor bilgisinin TSM’ye gönderilme zamanında ve yetkili ÖKC firmalarınca
ÖKC yazılımlarının uzaktan güncellenmesi zamanlarında) olması gerekmektedir. Söz
konusu internet bağlantısı sağlanmadan ilgili yeni nesil ÖKC’lerin de otomatik olarak bilgi
gönderilmesi sağlanamayacağından, yeni nesil ÖKC kullanan mükelleflerin ilgili cihazların
internet bağlantılarının sağlanması hususunda, yetkili ÖKC firmalarına veya yetkili
servislerine başvurmaları ve gerekli teknik ayarlamaları ve internet bağlantılarını yaptırmaları
gerekmektedir. 

Gerekli teknik ayarlama ve internet bağlantılarını sağlatmayan mükellefler, yeni nesil ÖKC’lerinden gerçekleştirmiş olacakları aylık satış raporu bilgisini (söz konusu aylık satış raporu, ilgili ÖKC firmaları tarafından yazılım güncellemeleri sağlandıktan sonra, yeni nesil ÖKC’lerin raporlar menüsünden kullanıcılar tarafından alınacaktır) ÖKC TSM Merkezi dışında kalan diğer iki yöntemden birine göre Gelir Ġdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirme yükümlülüğü kendilerine ait olacaktır. 

20- Akaryakıt İstasyonlarında Kullanılan Ödeme Kaydedici Cihazlardan Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mali Bilgilerin Bildirilmesi Gerekmekte midir?

Soru eklenme Tarihi:17.09.2018
ÖKC Mali Raporu (aylık) bildirimi esas itibariyle genel perakende işletmelerindeki
ESKİ NESİL ÖKC’lerle ilgili olup, akaryakıt istasyonlarında akaryakıt pompalarına bağlanan
ÖKC’lere yönelik bulunmamaktadır. Akaryakıt istasyonlarındaki ÖKC’lere ait (market
bölümlerindeki akaryakıt dışındaki mal ve hizmetlerin satışında kullanılan ÖKC’ler hariç)
aylık mali rapor bildirimi, Başkanlıkça özel bir düzenleme yapılıp duyurulmadığı sürece,
yapılmayacaktır. 

Akaryakıt istasyonlarının market bölümlerinde akaryakıt satışları dışında kalan mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan eski nesil ödeme kaydedici cihazların aylık döneme ait satış bilgisi (toplam satış tutarı, toplam kdv tutarı), mükellefin tercih bildiriminde bildireceği yöntemlerden biri ile Gelir idaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. 

gib.gov.tr


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.