e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

Zarar yazılan alacaklarda KDV indirimi

14.03.2019 06:15 |

7104 sayılı Kanun ile, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine 4 üncü fıkra eklenmiştir. Yapılan düzenlemeyle; Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.) hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar değersiz alacak olarak nitelendirilir.

Yapılan düzenlemenin yürürlülük tarihi olan 01.01.2019 tarihinden itibaren, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde KDV indirim konusu yapılabilir, değersiz alacak tutarı ise gider olarak dikkate alınır.

Şüpheli alacaklarda uygulama:

Vergi mevzuatı açısından ticari kazancın tespitinde dönemsellik ve tahakkuk ilkesi benimsenmiştir.

Firmalar, mal ve hizmet satışını gerçekleştirdikleri anda satış tutarını hasılat olarak kaydetmektedirler.

Ancak, alacaklarını zamanında tahsil edemedikleri veya tahsil edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bu tutarlar üzerinden vergi ödemek zorunda kalmaktadırlar.

Bu durumda mali tablolarının gerçek durumunu göstermesini sağlamak amacıyla, şüpheli alacak karşılığı ayrılması, Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu maddede yer alan şartların gerçekleşmesi ile birlikte, dönem kayıtlarına girmiş olması ve beyannamede beyan edilmesi koşuluyla KDV dahil tutar için karşılık ayrılabileceği mümkün kılınmıştır.

Değersiz/şüpheli alacaklarda tahsilatı:

Değersiz hale gelen alacaklar ile şüpheli alacakların sonradan tahsil edilmesi durumunda KDV tutarının hesaplanan KDV olarak dikkate alınması gerekecektir.

Değersiz/şüpheli alacağın borçlusu:

Satıcı tarafından hesaplanan ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı dönemde indirim konusu yapılan ve Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından satıcıya ödenmeyen mal ve hizmete ait KDV ‘nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.