ANA SAYFA

 Güncel Haberler

 Pratik Bilgiler

Menu

Poşet Beyannamesi ve Poşet Beyan Ücreti hakkında açıklama


Eklenme : 08.02.2019 14:59

Poşet ücretlendirilmesi ve Poşet Beyannamesi hakkında TÜRMOB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşerek Poşet Uygulamasında sistem karışıklığı Poşet Beyannamesi süresinin çok erken ve cezai yaptırımların yüksek olması sebepleri ile görüşme sağlayarak çözüm önerilerinde bulundu.

Poşet Beyannamesi Nasıl Verilecek?

TÜRMOB açıklamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığı girişimler sonucunda Poşet Beyan Sistemine Beyan yükümlülüğü mükellefler ait olduğundan dolayı Mali Müşavirin e-devlet şifresi ile giriş yapılmasının mümkün olamayacağı belirterek Poşet Beyan Sistemine girişin mükellef e-devlet şifresi ile yapılmasını sağladıkları belirtti.

 

TÜRMOB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Poşet Beyannamesi konusunda görüşmelerin devam ettiğini Poşet Beyannamesi uygulamasında ortaya çıkan sorunları ve TÜRMOB olarak önerilerini bakanlık yetkililerine ilettiklerini belirtti.

Poşet Beyannamesinde TÜRMOB Önerileri

1- Poşet beyannamesi satış noktasında değil üretici tarafından verilmelidir. Nihai tüketiciye satışı ise aynı şekilde devam etmeli ve plastik poşet tüketimi bu yolla azaltılmalıdır.

2- 7153 sayılı Kanunun yasalaşma süreci ve uygulaması çok hızlı geliştiğinden işletmeler konu hakkında yeterince bilgilendirilememiştir. Ayrıca hali hazırda çok sayıda tereddüt yaratan konu bulunmaktadır. Bu sebeple uygulamanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülecek bir tarihe kadar ertelenmesi ve bu süre içerisinde beyan sisteminin iyileştirmesi ile işletmelerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

3- Gerek 7153 sayılı Kanun gerekse bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Usul ve Esaslarda beyan yükümlülüğü üretici/ithalatçı ve satış noktalarına verilmiştir. Dolayısıyla, beyan işletmelerce yapılacak olup, sorumluluğu da onlara ait olacaktır. Ancak, nihayeti itibariyle bu beyanların doğruluğunun incelenmesinin ve güvenceye alınmasının gerektiği de kuşkusuzdur. Meslek mensupları bu aşamada devreye girmeli ve yapılan beyan hakkında bir “beyan güvencesi” vermelidir. Birliğimiz, bu kapsamda yapılacak incelemenin esaslarını ve düzenlenecek raporun dizpozisyonunu belirlemeye hazırdır.

4- Beyan sorumlusunun işletmeler olduğuna, uygulamada ortaya çıkan ve çıkacak tereddütlere açıklık getirilmelidir.

TÜRMOB açıklamasında 7153 sayılı Kanun’da ve Bakanlık tarafından yayımlanan Usul ve Esaslar’da belirtildiği üzere Poşet Beyannamesinde yükümlülüğün tamamen işletmelere ait olduğunu, Poşet Beyannamesinde uygulamının zorluğundan ve cezai yaptırımların yüksek olmasından dolayı İşletme temsilcileri TOBB ve TESK gibi kuruluşların da konuya dikkatlerini çekmek için gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Poşet Beyannamesinde Mali Müşavirlerin Beyan Ücreti

Poşet Beyannamesinin Mali Müşavirler tarafından verilmesi halinde 2019 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin Tablo II/3/b-Diğer Beyan ve Bildirimler bölümünde verilen beyanname ücretinin belirtildiği Mali Müşavirlerin Poşet Beyannamesini düzenledikleri takdirde en az belirlenen ücreti mükellefden almaları gerektiğini belirtti.

Poşet Beyannemesi ne zaman verilecek?

Poşet Beyannamesi uygulamasında TÜRMOB  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda sorunlar konusunda görüş birliğine vardıklarını bazı sorunların çözümü için kanun değişikliği gerekliliğini, yetkililerin 15 Şubat’ta ortaya çıkacak sorunlardan kaynaklı sıkıntıya acil bir şekilde çözüm bulmaları gerektiğini bildirdikleri ifade etti.

Poşet Beyannamesine erteleme geldi.