» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

e-Arşiv Fatura 5 bin - 30 bin TL Faturalar GİB Portalından nasıl düzenlenecek?

 
27.12.2019 17:15 | Güncelleme: 02.01.2020 13:49

e-Arşiv Portalı üzerinden düzenlenmesi gereken e-Arşiv Fatura 5 bin – 30 bin TL Faturalar için düzenlenme kılavuzu yayınladı. e-Arşiv Fatura Portalı Başvuru işlemleri

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dâhil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların Gib Portalinden Düzenleme Kılavuzu 

5 bin - 30 bin e-arşiv fatura kesmek için yedi gün uygulama süresi e-Arşiv Portalından fatura düzenlenmesi için 7 gün uyum süresi vardır. Mükellefler 7 Ocak 2020 saat 24.00 a kadar kağıt fatura düzenleyebilir.

e-Arşiv Fatura Portalı Başvurusu Nasıl yapılacak?

 

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca;

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı muhasebe web com bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiş ve aynı bölümde; aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturaların topluca birlikte değerlendirilerek vergiler dâhil tutar toplamının söz konusu tutarları aşması halinde, bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğunun bulunduğu belirtilmiştir.

Bu doküman, e-Fatura/e-Arşiv Fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan mükelleflerin 5 Bin TL ve 30 Bin TL ve üzeri düzenleyecekleri faturaların e-Arşiv fatura kapsamında düzenlenmesini sağlayan e-Belge Portalının kullanımını açıklamak amacı ile oluşturulmuştur.

e-BELGE PORTALINA GİRİŞ

e-Belge düzenleme portaline mali mühür veya elektronik imza kullanım zorunluluğu olmadan, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak girilebilecektir. İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunan mükelleflerimizin herhangi yeni bir başvuru yapmasına gerek bulunmayıp, bu kod ve şifresi henüz bulunmayan mükelleflerimiz ise ivd.gib.gov.tr adresinden gerekli kaydını oluşturarak kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir. İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı adı ve şifre temini için İnteraktif Vergi Dairesi Online Kayıt İşlem adımları kılavuzun üçüncü bölümünde yeralmaktadır.

2.1.e-BELGE PORTALININ KULLANIMI

e-Belge Portalı kullanımına ilişkin hazırlanan uygulama videosına burayı tıklayarak  ulaşabilirsiniz.

2.1.1.PORTALA GİRİŞ

Söz konusu ekrana ulaşmak için öncelikle https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html sayfasına girilerek e-Belge Portal Uygulamalarına Giriş kısmından ilgili fatura düzenleme sayfasına ulaşılabilecektir.

e-Arşiv Fatura düzenlemek isteyen mükellef  açılan ekrandan İnteraktif Vergi Dairesi Kullanıcı Adı ve Şifresi ile sisteme giriş sağlamalıdır.

e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL ‘yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenlenmesi

2.1.2.e-ARŞİV FATURA DÜZENLEME EKRANINA GİRİŞ (ADIM-1)

Yukarıdaki şekilde işlem yapılmak istenen modül seçim ekranı belirir. İlgili alandan “e-Arşiv Portal” kısmı seçilir.

2.1.3. e-ARŞİV FATURA KULLANICI BİLGİLERİ DÜZENLEME

Kullanıcı işlemleri sekmesinden kullanıcı bilgileri seçildiğinde kullanıcı bilgileri kontrol edilebilir veya değiştirilebilir.

Uygulamaya ilk kez giriş yapıldığında ilgili alanın kontrol edilmesini önerilir.

Kullanıcı bilgilerinde değişiklik yapılmak istendiğinde ilgili alanlar güncellendikten sonra aşağıdaki ekranda da yer alan ‘’Kaydet’’ seçilerek değişiklikler kaydedilir.

2.1.4.e-ARŞİV FATURA DÜZENLEME (ADIM-2)

Ekranın sol tarafında bulunan “Belge İşlemleri” kısmına tıklanarak “5000/30.000 TL Fatura Oluştur” kısmından fatura düzenleme ekranına ulaşılır.

Açılan ekranda “Fatura Bilgileri” ve “Alıcı Bilgileri” tabloları ekrana gelir. Fatura bilgileri tablosu “Döviz-TL kur” ve “Fatura Tipi” alanları haricinde sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. “Döviz-TL kur” ve “Fatura Tipi” alanlarının mükellef tarafından seçilmesi/doldurulması gerekmektedir. Fatura tipi alanı düzenlemek istediğiniz fatura tiplerine göre seçimlik olarak açılacak olup; Satış, İade, Tevkifat, İstisna, Özel Matrah, İhraç Kayıtlı fatura tiplerinden istenen tip seçilerek işlem yapılabilecektir. ( Bu alanda GİB e-Fatura Portalındaki gibi KOD bilgisi açılmayacak olup gerekli açıklamalar faturanın not alanına yapılabilecektir.) Örneğin; ihracat fatura için istisna tipi seçilir fatura üzerinde kullanılacak kodlar açıklama alanına eklenir.

Alıcı Bilgileri Bölümünde yer alan;

1. VKN/TCKN alanın doldurulması ZORUNLUDUR.(TCKN bilgisini paylaşmak istemeyen bir nihai tüketici olması ya da TCKN’si olmaması durumunda bu alan 11111111111 olarak geçilebilir.)

VKN/TCKN alanına alıcının vergi kimlik numarası girildiğinde, UNVANI kısmına alıcının unvanının tam olarak girilmesi ZORUNLUDUR. Geçerli bir VKN girildiği taktirde alıcı bilgileri otomatik olarak gelecektir.

VKN/TCKN alanına alıcının TC Kimlik numarası girildiğinde ise Adı, Soyadı kısımlarına alıcının Adı ve Soyadının tam olarak girilmesi ZORUNLUDUR. Geçerli bir TCKN girildiği taktirde alıcı bilgileri otomatik olarak gelecektir.

2- e-Arşiv Faturanın düzenlenebilmesi için asgari bir satıra mal/hizmete ilişkin istenen bilgiler girilmiş olmalıdır.

Mal/Hizmet Bilgileri Bölümünde satılan mal ve/veya hizmete ilişkin bilgiler gösterilir. Mal/hizmet bilgisi girmek için “Satır Ekle” butonuna tıklanır. İlgili başlıkların altına gelen kutucuklara gerekli bilgiler girilerek doldurulur. Başka bir mal/hizmet bilgisi girişi için Satır Eke’ye tıklanarak yeni bir satır açılır. Bir satırı silmek için satır seçilerek “Satır Sil” butonuna tıklanır. Vergi Ekle bölümünden; KDV dışında faturada yer alması istenilen vergi türü veya türleri seçilir ve Vergi Ekle butonuna tıklanır

“Vergi eklendi” uyarısı geldikten sonra “Tamam” butonun tıklanır.

İlgili satır solunda yer alan “Düzenle” kısmına tıklandığında ilgili satıra ilişkin detay ekranı görünecektir. Söz konusu ekranda ilgili satıra ait tüm bilgiler girilebilecektir.

İlgili satıra ilişkin detay bilgiler oluşturulup “Kaydet” kısmına tıklandığında söz konusu bilgiler yukarıdaki gibi görünecektir. İlgili satıra ilişkin “ Düzenle” butonuna tekrar basılması halinde söz konusu satırda tekrar bir düzenleme yapılabilecektir.

Toplamlar bölümündeki rakamlar, Mal/Hizmet Bilgileri alanında gösterilen rakamlardan otomatik olarak sistem tarafından üretilmekte ve ilgili alana getirilmektedir. Bu nedenle bu bölümdeki alanlara elle bilgi girişi yapılması mümkün değildir. Bu bölümde sadece Ödenecek Tutar kısmına yuvarlama yapmak amacıyla elle giriş yapılabilir.

Not bölümüne faturada yer verilmesi zorunlu olan ibareler veya faturada yer verilmek istenen diğer hususlar yazılabilir.

Gerekli bölümler gerektiği gibi doldurulduktan sonra Oluştur butonuna tıklanarak fatura oluşturma işlemi tamamlanır. Doldurulması zorunlu bir alana herhangi bir bilgi girilmedi ise sistem ilgili alanın doldurulması için uyarıda bulunacaktır. Fatura sistem gereklerine uygun bir biçimde oluşturuldu ise yukarıdaki ekran görüntüsü gelecektir.

Bu ekranda da “ Tamam” kısmına tıklanmalıdır.

2.1.5.e-ARŞİV FATURA İMZALAMA (ADIM-3)

Oluşan “e-Arşiv Fatura Taslağı” ekranın sol üst kısmında bulunan “Belge İşlemleri” sekmesi altında  yer alan “5000/30.000 TL Taslaklar” kısmından görülebilir durumda olacaktır.

Taslaklar kısmında yer alan ilgili fatura seçilerek fatura görüntülenebilecektir. Faturada herhangi bir değişiklik yapılması gerekiyorsa ilgili fatura seçilerek Düzenle butonuna tıklanır ve gerekli değişiklik yapılır.

Taslak faturalar alıcısına teslim edilmeden önce ilgili faturalar GİB imza seçeneği kullanılarak imzalanır.

‘GİB İmza’ seçildiğinde cep telefonu numarasının yer aldığı sms onay ekran görüntüsü gelecektir.

‘Şifre Gönder’ seçeneği ile cep telefonu numarasına 6 haneli kod SMS olarak gelir. Gelen kod aşağıdaki ekranda yer alan ‘Şifre’ kutucuğuna girilir ve ‘Onayla’ butonu ile fatura imzalanır.

İmzalama işlemi başarı ile tamamlandı’ uyarı mesajı ile birlikte fatura imzalanarak oluşturulmuş olur. (Onaylama için mükellefin mali mühür vb. sertifikalar edinmesine gerek yoktur. İmzalama işlemi GİB üzerinden uzaktan bağlantı ile gerçekleştirilmiş olacaktır.)

‘İndir’ seçeneği kullanılarak faturaya ait elektronik ortamda imzalanmış dosyası ve fatura görüntüsü indirilir.

İndirilen fatura görüntüsü ıslak imza tatbik edilerek alıcısına teslim edilir veya ekran görüntüsü dosyası ile birlikte indirilen .XML uzantılı dosya alıcısına elektronik ortamda iletilir.

3- e-ARŞİV FATURA İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ

e-ARŞİV FATURA İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ

Şifre gerçek ve tüzel kişilerce hem https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden hem de vergi dairesinden alınabilir. Sistem üzerinden ilk defa kullanıcı kodu ve şifre alınacak ise Kayıt Ol alanından kullanıcı kodu, şifre ve parola bilgileri oluşturulur.

Daha önce edinilmiş olan İnternet Vergi Dairesi, Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan Sistemi veya e- beyanname şifresi olan kullanıcılar, mevcut şifreleri ile İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapabilirler.

Kayıt Ol alanına tıklandıktan sonra açılan sayfada Gerçek Kişi Kayıt İşlemleri ve Tüzel Kişi Kayıt İşlemleri adımları yer alır.

e-ARŞİV FATURA GERÇEK KİŞİ KAYIT İŞLEMLERİ

Gerçek Kişi Kayıt İşlemleri alanında İnteraktif Vergi Dairesini kullanmak isteyen gerçek kişiler şifre edinebilmektedir. Gerçek kişilerin kimlik bilgileri MERNİS ( Merkezi Nüfus İdare Sistemi)  kayıtlarından doğrulanmaktadır.

Açılan ekranda gerçek kişiye ait TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Anne Kızlık Soyadının 1. ve 2. harfleri, Anne, Baba, Eş veya Çocuğuna ait TC Kimlik Numarası ve ilgili alanda bulunan Güvenlik Kodu bilgilerinin girişi yapılarak Kimlik Bilgilerini Doğrula butonuna tıklanır.

Kimlik bilgilerinin doğrulanması halinde Taahhütname ekranı açılır ve İnteraktif Vergi Dairesi şifre taahhütnamesi okunarak Onaylıyorum butonu tıklanır.

Açılan ekranda şifre belirlenerek cep telefonu bilgisi girilir ve Kaydet ve İlerle butonuna tıklanır.

Girilen cep telefonu numarasına SMS onayı için şifre gönderilir.

Gönderilen şifre SMS Onay Kodu alanına girilerek Cep Telefonunu Doğrula butonuna tıklanır.

Yeni açılan pencerede kullanıcı kodu ve parola bilgileri gösterilir. Bu bilgiler ve belirlemiş olduğunuz şifre ile sisteme giriş yapılır.

e-ARŞİV FATURA TÜZEL KİŞİ KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt ol sekmesinin ikinci adımında yer alan Tüzel Kişi Kayıt İşlemleri alanında İnteraktif Vergi Dairesini kullanmak isteyen tüzel kişiler kanuni temsilcileri aracılığı ile şifre edinebilmektedir. Tüzel kişilerin kanuni temsilcileri bilgileri MERSİS ( Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) kayıtlarından doğrulanmaktadır.

Açılan ekranda tüzel kişiye ait Vergi Kimlik Numarası ve Kanuni Temsilcinin TC Kimlik No bilgileri girilir.

Kayıt Ol (Tüzel Kişi) butonu tıklanarak işleme devam edilir.

Girilen bilgilerin doğrulanması halinde tüzel kişi kanuni temsilcisinin bilgilerinin doldurulacağı alan açılır.

Tüzel kişinin kanuni temsilcisine ait Doğum Tarihi, Anne Kızlık Soyadının 1.ve 2. harfleri, Anne, Baba, Eş veya Çocuğunuza ait TCKN ve Güvenlik Kodu bilgilerinin girişi yapılarak Kimlik Bilgilerini Doğrula alanı tıklanır.

Girilen bilgilerinin doğrulanması halinde Taahhütname ekranı açılır ve İnteraktif Vergi Dairesi şifre taahhütnamesi okunarak Onaylıyorum butonu tıklanır.

Açılan ekranda şifre belirlenerek cep telefonu bilgisi girilir ve Kaydet ve İlerle butonuna tıklanır.

Tüzel kişi kayıt olduğuna dair kullanıcı kodu, şifre ve parola bilgilerinin yer aldığı kayıt ol ekranında

Tamam butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dâhil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların Gib Portalinden Düzenleme ve e-Arşiv Fatura Başvuru Kılavuzunu aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak bilgisarınıza indirebilirsiniz.

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dâhil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların Gib Portalinden Düzenleme Kılavuzu 

 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.