e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter 2019 Yılı Limit ve Geçiş tarihleri

11.12.2018 12:01 |

1 Ocak 2019 tarihinden hangi mükelleflere e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter zorunluluğu bulunmaktadır. Aktif mevzuata göre 2019 yılı e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter zorunluluğu

Şu anki mevzuata göre;

A)  2019 yılında e-Defter ve e-Fatura Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler

1- 2017 yılında brüt satış hasılatı 10 Milyon olan Mükellefler e-Defter ve e-Fatura Uygulamasına 01.01.2019 tarihinden itibaren geçmek zorundalar.

2- 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL brüt satış hasılatını sağlayan mükellefler, İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren e-Defter ve e-Fatura Uygulamasına geçmek zorundadır.

3- ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (Petrol ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer mallar) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler, (Bayilik lisansı alanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.) Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren e-Defter ve e-Fatura Uygulamasına geçmek zorundadır. (Lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler  bir sonraki hesap döneminin başından itibaren,)

4- ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (Alkollü içecekler, Tütün mamulleri, Diğer içecekler) imal, inşa ve ithal eden mükellefler, Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren, e-Defter ve e-Fatura muhasebe web comUygulamasına geçmek zorundadır. (Mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler  bir sonraki hesap döneminin başından itibaren,)

• 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura uygulamasına geçme ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

•  Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nevi) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

B) 2019 yılında e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler

1- İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapan 2017 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler e-Arşiv Fatura Uygulamasına 01.01.2019 tarihinden itibaren geçmek zorundalar.

2- İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapan 5 milyon TL brüt satış hasılatını 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler; İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren e-Arşiv Fatura Uygulamasına 01.01.2019 tarihinden itibaren geçmek zorundalar.

• e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapan mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermekle zorunludur.

•  Ocak 2019 tarihi itibari ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) Mali Mühüre-fatura ve e-defter başvurularını tamamlamış olmaları gerekir.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !