e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

e-beyanname zorunluluğunun başlaması hakkında

23.08.2019 14:49 |

TÜRMOB Mal müdürlüğü mükelleflerinin e-beyanname zorunluluğunun başlaması hakkında duyuru

Mal müdürlüğü mükelleflerinin e-beyanname zorunluluğunun başlaması

SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 02.08.2019 tarihli ve 29537098-220.01-E. 112462 sayılı yazısı ile elektronik beyanname uygulaması ile ilgili olarak 18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (malmüdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükelleflerine bu tebliğ ve daha önceki tebliğlerle getirilmiş olan elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden (www.gib.gov.tr) duyurulmasını izleyen otuzuncu günden itibaren başlayacaktır.” açıklamasının yer aldığı, söz konusu Tebliğ hükmüne istinaden bağlı vergi dairesi müdürlükleri (malmüdürlükleri) mükelleflerinin elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda gönderecekleri hususunun Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden 02/08/2019 tarihinde duyurulduğu, buna göre bağlı vergi dairesi müdürlükleri (malmüdürlükleri) mükelleflerinin 01/09/2019 tarihinden itibaren verecekleri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan beyannameleri bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda gönderileceği Birliğimize bildirilmiştir.

Bu nedenle, bağlı vergi dairesi müdürlükleri (malmüdürlükleri) mükelleflerinin 01.09.2019 tarihinden itibaren verecekleri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan beyannameleri ile Ba Bs bildirim formlarının bağlı oldukları vergi dairelerine (malmüdürlüklerine) elektronik ortamda gönderilmesi gerektiği hususunda bilgilerinizi ve Odanız üyelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Yahya Arıkan
Genel Sekreter

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 29537098-220.01-E. 112462 Konu :Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin E-

Beyanname Zorunluluğunun Başlaması

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, elektronik beyanname uygulaması ile ilgili olarak 18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı resmi gazetede yayımlanan 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde "Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükelleflerine bu tebliğ ve daha önceki tebliğlerle getirilmiş olan elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin Başkanlığımız internet sitesinden (www.gib.gov.tr) duyurulmasını izleyen otuzuncu günden itibaren başlayacaktır." açıklaması yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğ hükmüne istinaden bağlı vergi dairesi müdürlükleri (malmüdürlükleri) mükelleflerinin elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda gönderecekleri hususu Başkanlığımız internet sitesinden (www.gib.gov.tr) 2/8/2019 tarihinde duyurulmuştur.

Buna göre, bağlı vergi dairesi müdürlükleri (malmüdürlükleri) mükelleflerinin 1/9/2019 tarihinden itibaren verecekleri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan beyannameleri bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

Bu nedenle; bağlı vergi dairesi müdürlükleri (malmüdürlükleri) mükelleflerinin 1/9/2019 tarihinden itibaren verecekleri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan beyannameleri ile Ba ve Bs bildirim formlarımnın bağlı oldukları vergi dairelerine (malmüdürlüklerine) elektronik ortamda gönderilmesi gerektiği hususunun üyelerinize duyurulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

Abdullah KİRAZ
Başkan a.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı V.

376 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ GEREĞİNCE BAĞLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN (MALMÜDÜRLÜKLERİNİN)OTOMASYONA GEÇTİĞİ HAKKINDA DUYURU

Elektronik beyanname uygulaması ile ilgili olarak 18/10/2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete’dc yayımlanan 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükelleflerine bu tebliğ ve daha önceki tebliğlerle getirilmiş olan elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin Başkanlığımız internet sitesinden (vww.gib.gov.tr) duyurulmasını izleyen otuzuncu günden itibaren başlayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (malmüdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları tamamlanmıştır.

Buna göre, söz konusu Tebliğde yer alan açıklamaya istinaden bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (malmüdürlüklerinin) mükellefleri, 1/9/2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu bulunan beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda göndereceklerdir.

Elektronik ortamda beyanname göndermek zorunda olan bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (malmüdürlüklerinin) mükelleflerinden, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler, bağlı oldukları vergi dairelerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle beyannamelerini   elektronik   ortamda  doğrudan   kendileri gönderebileceklerdir. Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler istemeleri halinde 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki sözleşmelerden durumlarına uyan sözleşmeyi  düzenlemek  suretiyle   elektronik     ortamda beyanname göndermeye aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla da beyannamelerini gönderebileceklerdir.

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşımayan mükelleflerin ise beyannamelerini 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki sözleşmelerden durumlarına uyan sözleşmeyi  düzenlemek suretiyle elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar uyarınca, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) mükelleflerinin Ba ve Bs bildirim formlarını da 1/9/2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (malmüdürlüklerinin) mükelleflerinin beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu 1/9/2019 tarihinden itibaren başlayacak olup, söz konusu mükellefler elektronik ortamda gönderilecek beyannameler ile Ba ve Bs bildirim formlarını 340, 381 ve 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda göndereceklerdir.

Duyurulur.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.