• Email: info@muhasebeweb.com
  • Sat, Bilgi ve Destek: 0532 175 91 31

01.01.2019 tarihi itibariyle e-fatura, e-ar?iv fatura ve e-defter zorunlulu?u

muhasebeweb.com

01.01.2019 tarihi itibariyle e-fatura, e-ar?iv fatura ve e-defter zorunlulu?u

01.01.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Ar?iv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler

Gelir İdaresi Ba?kanlı?ı tarafından 30.11.2018 günü yayınlanan duyuruda, 01.01.2019 tarihi itibariyle e-fatura, e-ar?iv fatura ve e-defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellefler hakkında açıklama yapılmı?tır. Buna göre;


1.    2019 Yılı e-Fatura ve e-Defter uygulamaları

454 Sıra No.lı VUK Genel Tebli?ine göre;

a)    2017 hesap dönemi brüt satı? hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2019 tarihinden itibaren,

b)    2018 yılı içinde ?zel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan mükellefler 01.01.2019 tarihinden itibaren, [lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde (1 Ekim 2018 - 31.12.2018 arasında lisans alınması halinde) isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin (01.01.2020) ba?ından itibaren]

c)    2018 yılı içinde ?zel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, in?a ve ithal eden mükellefler 01.01.2019 tarihinden itibaren, [mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde (1 Ekim 2018 - 31.12.2018 arasında mükellefiyet tesis olunması halinde) isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin (01.01.2020) ba?ından itibaren]

e-fatura ve e-defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olmaları gerekmektedir.

2.    2019 E-ar?iv fatura uygulaması

464 Sıra No.lı VUK Genel Tebli?ine göre, internet üzerinden mal ve hizmet satı?ı yapan ve 2017 hesap dönemi brüt satı? hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, 1.1.2019 tarihi itibariyle e-ar?iv fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. Bu kapsamda, söz konusu 5 milyon TL’lık satı? sınırının gerek internet gerekse internet haricinde yapılan tüm satı?ları kapsadı?ını belirtmek isteriz. Bu durumda 2017 yılında internet üzerinden (kendisine ait internet sitesi veya ba?ka bir internet sitesi üzerinden) 1 TL’lık satı?ı bulunan ve 2017 yılı sonu itibariyle de brüt satı?ları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, 1.1.2019 tarihi itibarı ile e-ar?iv uygulamasına dahil olacaklardır.

Bilindi?i üzere e-ar?iv uygulamasına dahil olabilmek için e-fatura uygulamasına da kayıt olunması gerekmektedir.

e-fatura'nın avantajlarını en uygun fiyatlarla ke?fedin! Muhasebeweb.com e-Fatura, e-Ar?iv Fatura, e-Defter Geçi?lerinizde tüm i?lemlerinizi sizin yerinize yapıyor. Burayı tıklayarak Hemen ?imdi Hızlı e-Fatura Teklifi alın.