• Email: info@muhasebeweb.com
  • Satış, Bilgi ve Destek: 0532 175 91 31

01.01.2019 tarihi itibariyle e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter zorunluluğu

muhasebeweb.com

01.01.2019 tarihi itibariyle e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter zorunluluğu

01.01.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30.11.2018 günü yayınlanan duyuruda, 01.01.2019 tarihi itibariyle e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellefler hakkında açıklama yapılmıştır. Buna göre;


1.    2019 Yılı e-Fatura ve e-Defter uygulamaları

454 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğine göre;

a)    2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2019 tarihinden itibaren,

b)    2018 yılı içinde Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan mükellefler 01.01.2019 tarihinden itibaren, [lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde (1 Ekim 2018 - 31.12.2018 arasında lisans alınması halinde) isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin (01.01.2020) başından itibaren]

c)    2018 yılı içinde Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler 01.01.2019 tarihinden itibaren, [mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde (1 Ekim 2018 - 31.12.2018 arasında mükellefiyet tesis olunması halinde) isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin (01.01.2020) başından itibaren]

e-fatura ve e-defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olmaları gerekmektedir.

2.    2019 E-arşiv fatura uygulaması

464 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğine göre, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, 1.1.2019 tarihi itibariyle e-arşiv fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. Bu kapsamda, söz konusu 5 milyon TL’lık satış sınırının gerek internet gerekse internet haricinde yapılan tüm satışları kapsadığını belirtmek isteriz. Bu durumda 2017 yılında internet üzerinden (kendisine ait internet sitesi veya başka bir internet sitesi üzerinden) 1 TL’lık satışı bulunan ve 2017 yılı sonu itibariyle de brüt satışları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, 1.1.2019 tarihi itibarı ile e-arşiv uygulamasına dahil olacaklardır.

Bilindiği üzere e-arşiv uygulamasına dahil olabilmek için e-fatura uygulamasına da kayıt olunması gerekmektedir.

e-fatura'nın avantajlarını en uygun fiyatlarla keşfedin! Muhasebeweb.com e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter Geçişlerinizde tüm işlemlerinizi sizin yerinize yapıyor. Burayı tıklayarak Hemen şimdi Hızlı e-Fatura Teklifi alın.