• Email: info@muhasebeweb.com
  • Sat, Bilgi ve Destek: 0532 175 91 31

31.12.2018 tarihli e-Ar?iv Faturalarının Bildirimi

muhasebeweb.com

31.12.2018 tarihli e-Ar?iv Faturalarının Bildirimi

Bilindi?i üzere mükelleflerin e-Ar?iv Raporlarını aylık olarak olu?turup takip eden ayın 15??inci günü saat 24:00??a kadar, 2018 Yılı Aralık Ayı e-Ar?iv Raporunu 02.01.2019 gününün sonuna kadar, 01.01.2019 tarihinden itibaren ise; günlük dönemler halinde ve en geç izleyen günün sonuna kadar e-Ar?iv uygulaması üzerinden Ba?kanlı?a göndermeleri gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun 231/5’inci maddesine göre mal teslimi ya da hizmet ifası tarihinden itibaren azami 7 gün içerisinde fatura düzenlenmeli, aksi taktirde hiç düzenlenmemi? sayılmaktadır.


Sonuç olarak, 31.12.2018 tarihli faturaların en geç 07.01.2019 tarihine kadar elektronik ortamda olu?turulup 08.01.2019 günü sonuna kadar Aralık ayına ek rapor düzenlemek suretiyle raporlanması gereklidir.

Bilgilerinize sunarız.

?.A. Yeminli Mali Mü?avirlik A.?.