• Email: info@muhasebeweb.com
  • Satış, Bilgi ve Destek: 0532 175 91 31

Gelir İdaresinden e-Fatura Duyurusu

muhasebeweb.com

Gelir İdaresinden e-Fatura Duyurusu

E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Kullanıcıların Kamu Harcama Birimlerine Düzenleyecekleri faturaların E-fatura Olarak Düzenlenebilmesi Hakkında Duyuru yayınlandı.

 e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan vergi mükellefler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş merkezi yönetim kapsamında yer alan ve Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından geliştirilen Yeni Harcama Yönetim Sistemini (MYS) kullanan kamu idareleri ve bunlara bağlı harcama birimleri adına, 1.3.2019 tarihinden itibaren GİB e-Fatura Uygulaması aracılığı ile e-Fatura düzenleyip gönderebileceklerdir.


Şu aşamada kamu idarelerine e-Fatura düzenleme zorunluluğu henüz bulunmamaktadır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimlerinin adlarına gönderilen e-Faturaları almaları ve ilgili harcama-muhasebe süreçlerinde kullanmaları için gereken özel entegrasyon ve yazılım altyapısı, Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmekte ve işletilmektedir. MGM, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimleri açısından özel entegratör rolüne sahip olacak şekilde e-Fatura uygulamasında tanımlanmıştır.

Kamu idarelerine gönderilecek e-Faturalarda, diğer e-Faturalardan farklı olarak uyulması gereken kuralların özeti aşağıdadır:

  • TEMELFATURA senaryosunda e-Fatura düzenlenecek. TEMELFATURA senaryosu kullanılmaksızın iletilen e-Fatura dökümanları da TEMELFATURA senaryosu ile iletilmiş sayılacaktır.
  • Sınıflandırma Kodu, Menşei ve Banka Bilgisi'ne e-Faturada yer verilecek.

Örnek olarak :

1. Sınıflandırma Kodu (ItemClassificationCodeCheck)

cbc:ItemClassificationCode listName ve listVersionID özelliklerinin alabileceği değerler aşağıdaki şekildedir.

listName listVersionID
CPA Rev.2.1
GTİP 2018

CPA ve GTİP sınıflandırma kodlarına TÜİK’in aşağıdaki linkinden ulaşılabilmektedir.

https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/GenelAramaSayfasiGetirAction.do

Açılan ekranda “Sınıflandırmalarda” seçeneğinden CPA Rev. 2.1 veya GTİP 2018 seçilerek ilgili sınıflandırmada arama yapılabilir. E-faturadaki kalemler hangi sınıflandırma koduna/kodlarına dahilse ilgili kod yukarıdaki schematron kurallarına uygun şekilde fatura kalemine eklenmelidir.

2. Menşei (OriginCountryCheck)

IdentificationCode değerleri için GİB tarafından e-fatura paketinde yayınlanan UBL-TR Kod Listeleri - V 1.16.pdf ve UBL-TR_Codelist.xml dosyalarına bakılması gerekmektedir.

Burada her bir ürün kalemine ilişkin menşei bilgisi girilmelidir.

3. Banka Bilgisi (PayeeFinancialAccountCheck)

Ödemenin yapılacağı IBAN bilgisi girilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Duyuru metni

E-FATURA UYGULAMASINA KAYITLI KULLANICILARIN KAMU HARCAMA BİRİMLERİNE DÜZENLEYECEKLERİ FATURALARIN EFATURA OLARAK DÜZENLENEBİLMESİ  

e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan vergi mükelleflerimiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş merkezi yönetim kapsamında yer alan ve Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından geliştirilen Yeni Harcama Yönetim Sistemini (MYS) kullanan kamu idareleri ve bunlara bağlı harcama birimleri adına, 1.3.2019 tarihinden itibaren GİB e-Fatura Uygulaması aracılığı ile e-Fatura düzenleyip gönderebileceklerdir.

Bu kapsamda düzenlenen e-Faturalar sadece TEMELFATURA senaryosu kullanılarak iletilebilecek olup, TEMELFATURA senaryosu kullanılmaksızın iletilen e-Fatura dökümanları da TEMELFATURA senaryosu ile iletilmiş sayılacaktır.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimlerinin adlarına gönderilen e-Faturaları almaları ve ilgili harcama-muhasebe süreçlerinde kullanmaları için gereken özel entegrasyon ve yazılım altyapısı, Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmekte ve işletilmektedir. MGM, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimleri açısından özel entegratör rolüne sahip olacak şekilde e-Fatura uygulamasında tanımlanmıştır. 

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimleri adına düzenlenecek e-Faturalar’a ilişkin olarak hali hazırdaki mevcut teknik kılavuzlara ilave olarak “Kamu Harcama Süreçlerinde UBL-TR e-Fatura Kullanımı Teknik Kılavuzu”nda yapılan açıklamaların da önemle dikkate alınması gereği bulunmakta olup söz konusu teknik kılavuza http://www.efatura.gov.tr ve http://www.muhasebat.gov.tr/ adresinden ulaşılması mümkündür.