• Email: info@muhasebeweb.com
  • Sat, Bilgi ve Destek: 0532 175 91 31

Kim Ne Zaman e-Faturaya Geçmek Zorunda?

muhasebeweb.com

Kim Ne Zaman e-Faturaya Geçmek Zorunda?

Son yıllarda Gelir İdaresi Ba?kanlı?ı??nca pek çok dijital uygulama hayata geçirildi. Vergilendirme, neredeyse e-vergilendirme haline dönü?tü, dönü?meye devam ediyor. Vergi ile İlgili e-Uygulamalara Kim Ne Zaman Geçmek Zorunda?

Uygulamaların fazlalı?ı ve a?amalı olarak uygulamaya alınıyor olması zaman zaman da karı?ıklıklara da yol açabiliyor.

Gelir İdaresi Ba?kanlı?ı “mükellef odaklı” bir yakla?ımla açıklanan 24.10.2018 tarihinden beri Taslak olarak yayında olan Tebli?ler ile, e-Fatura, e-Defter, e-Ar?iv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına ili?kin olarak hangi sektör ve mükellef gruplarına uygulamalara geçme zorunlulu?u getirilmesi planlandı?ını gösterir açıklamalara göz atabilirsiniz.
 


Siz de e?er i?letmenizin e-fatura, e-ar?iv fatura, e-defter durumunu merak ediyorsanız a?a?ıdaki ba?lantıyı tıklayarak ö?renebilir ve hazırlıklarınızı yapabilirsiniz.

e-Fatura, e-Defter, e-Ar?iv Fatura, e-İrsaliye, e-SMMM, E-Müstahsil Makbuzu uygulamalarında son durum