• Email: info@muhasebeweb.com
  • Sat, Bilgi ve Destek: 0532 175 91 31

e-Fatura e-SMM Makbuzu Düzenlemesi

muhasebeweb.com

e-Fatura e-SMM Makbuzu Düzenlemesi

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-Smm) Düzenlenmesi Sırasında Brüt ?cretten, Net ?cretten veya Net Tahsilattan Hareketle Hesaplamaların Otomatik Olarak Yapılmasına İmkan Sa?lanmı?tır.

e-SMM Makbuzunda yeni düzenleme

Serbest Meslek Makbuzlarının düzenlenmesi sırasında, yapılan tahsilatın brüt veya net olmasına göre uygulamada, “brüt ücretten”, “net ücretten” veya “net tahsilat” rakamından olmak üzere farklı hesaplamaların genellikle haricen ve özel programlar yoluyla yapılması ve bulunan tutarların belge üzerine elle yazılması gerekmekteydi.


e-SMM Portalda Brüt ?cretten, Net ?cretten veya Net Tahsilattan Otomatik Hesaplama

Serbest Meslek Makbuzlarının elektronik belge olarak düzenlenmesine yönelik e-SMM uygulamasında Gelir İdaresi Ba?kanlı?ı tarafından ücretsiz olarak mükelleflerimize sunulan PORTAL UYGULAMASINDA hali hazırda yapılan geli?tirmeler neticesinde, e-SMM düzenlenmesi sırasında, öncelikle vergi oranlarının (Gelir Vergisi Stopaj Oranı, KDV oranı ve KDV Tevkifatı Oranı ) girilmesi ve akabinde yapılan tahsilatın “brüt ücret”, “net ücret” veya “net tahsilat” olması durumuna göre, İLGİLİ ALANINA belirlenen tutarın yazılması halinde otomatik olarak di?er alanların uygulamamız tarafından hesaplanarak doldurulması (?rne?in alınan tutarın net tahsilat oldu?u de?erlendirildi?i durumda, net tahsilat alanına tahsil edilen tutarın yazılması durumunda, “brüt ücret” ve “net ücret” alanları girilmi? vergi ve kesinti oranları da dikkate alınarak otomatik olarak hesaplanacak ve ilgili alanına yazılacaktır.) sa?lanmı?tır.

?rnek olarak; % 20 oranında GV Tevkifatına, % 18 KDV oranına ve % 90 oranında KDV Tevkifatına tabi olan hukuki danı?manlık hizmetine ait 10.000 TL olarak tahsil edilen bedelin;

a) Brüt ücret oldu?u durumda; ilgili satır alanlarına vergi ve tevkifat oranları girilmesi ve akabinde “Brüt ?cret” alanına 10.000 TL yazıldı?ında program tarafından ilgili di?er bütün alanlar otomatik olarak hesaplanacaktır.

b) Net ücret oldu?u durumda; ilgili satır alanlarına vergi ve tevkifat oranları girilmesi ve akabinde “Net ?cret” alanına 10.000 TL yazıldı?ında program tarafından ilgili di?er bütün alanlar otomatik olarak hesaplanacaktır.

c) Net tahsilat oldu?u durumda; ilgili satır alanlarına vergi ve tevkifat oranları girilmesi ve akabinde “Net Tahsilat” alanına 10.000 TL yazıldı?ında program tarafından ilgili di?er bütün alanlar otomatik olarak hesaplanacaktır.

e-fatura.gov.tr