GEÇİCİVERGİ BEYANNAMESİNE EKLENEN FAALİYET KODLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Eklenme : 06.05.2016 15:21 | Güncelleme : 28.02.2017 21:43 | 258034  Okunma


GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNE EKLENEN FAALİYET KODLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMAGelir İdaresi Başkanlığı Geçici vergi beyannamesine aşağıdaki bölümü eklemiştir.
“GEÇİCİ DÖNEMİ İÇERİSİNDE FAALİYET KODU İTİBARİ İLE BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI *” Bu dağılımın nasıl yapılacağını ise tablonun alt kısmın şu şekilde açıklamıştır.
“*Cari yıl geçici vergi dönemi içinde faaliyet kodu itibari ile elde edilen brüt satış miktarı en yüksek tutardan en aza doğru yazılacaktır. En fazla 3 faaliyet kodu yazılabilir. Kalan satışınızı DİĞER olarak girmeniz gerekir. DİĞER İçinde faaliyet kod alanına 6 adet 9 (999999)
yazmanız gerekir. Faaliyet kodları vergi dairesine kayıtlı faaliyet kodlarına uygun olması gerekir.”
GİB yukarıdaki açıklama dışında ek bir açıklama yapmamıştır. Geçici vergi beyannamesi hazırlanmasın da Faaliyet kodu olarak VERGİ LEVHASINDAKİ Kodu yazılacaktır. Şayet mükellefin birden fazla iş kolunda faaliyeti varsa ilgili işe ait faaliyet kodu yazılarak ayrı ayrı 
brüt satışların girilmesi gerekir.
Bu ayırım yapılamıyorsa tek bir faaliyet kodu ile (Vergi levhasındaki kod) Brüt satışların yazılması halinde sistem beyannameyi kabul etmektedir.
BRÜT SATIŞLAR Kavramı; Gelir Tablosunda yer alan 600–601 ve 602 hesapların toplamıdır.
Örnek: Akaryakıt satan bir mükellefin akaryakıt satışı dışında Market işletmesi, Lokantacılık işletmesi de varsa her iş kolundaki brüt satışı ayrı ayrı Faaliyet kodları ile ayrıştırılarak yazılması gerekir. 
Gelir vergisi mükelleflerinin birden fazla işi olması halinde her iş ilgili faaliyet kodu için ayrı ,ayrı brüt satışların girilmesi gerekir
Örnek; Gelir vergisi mükellefinin ortak olduğu NALBURİYE işi için elde edilen brüt satışı,Ortağı olmaksızın tek başına yaptığı BAKKALİYE işi için elde edilen brüt satışı tutarı, ayrı ayrı yazılacaktır.
 
Faaliyet kodları aşağıdaki link de bulunmaktadır.
http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/faaliyet-kodu-ve-adi-listesi
 
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.,
Saygılarımla,
Dr.Yahya Arıkan
Başkan

gecici vergi  gecici vergi faaliyet kodlari     

Pratik_Bilgiler  Beyannameler  Muhasebe

 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com